Bireylerin sağlıklı bir kişilik oluşturması, yeteneklerini en verimli şekilde geliştirebilmesi ve toplumda işlevsel olabilmesi çocukluk yıllarında kazanılan deneyimlere dayanır. Bu deneyimlerin önemli bir kısmı çocuğun eğitimi ile gerçekleşir. Toplumun geleceğini ise çocuğun eğitimi belirler. Çocuğun gerek aile içinde, gerekse eğitim kurumlarında eğitilmesinde anne, baba ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Bu kişilerin öncelikle çocukların gelişim alanları ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir.
Çocukların içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ve bu dönemlerdeki özelliklerinin, her alandaki gelişmelerinde söz konusu olabilecek ilkelerin bilinmesi çocuğun sağlıklı ve zamanında gelişimini destekleyecektir. Çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, etkili bir öğrenme ortamının oluşturulması bakımından da gereklidir. Bunlardan dolayı bu kitapta çocuk gelişimine ait temel bilgiler verildikten sonra, çocukların gelişim alanları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş, gelişim alanlarının desteklenmesi için yapılması gerekenlere değinilmiştir.
Çocuk gelişimi kitabı dokuz bölümden oluşmaktadır. Kitapta her bölümün sonunda, kitaptan yararlanacak bireylerin konuyu özümsemelerine ve öğrendiklerini değerlendirmelerine yardımcı olacağı düşünülen “Sen Olsaydın Ne Yapardın“ ve “Öğrendiklerini Değerlendir“ çalışma sayfalarına yer verilmiştir.
Çocuk Gelişimi kitabında yer alan bölümler kısaca aşağıda açıklanmıştır:
Birinci bölümde; çocuk gelişimine giriş ele alınmış, çocuk gelişimini bilmenin önemi, gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri, gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler, öğrenme yöntem ve teknikleri üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde; fiziksel gelişim ele alınarak, fiziksel gelişimin tanımı ve önemi, çocuklarda fiziksel gelişim özellikleri, fiziksel gelişimin desteklenmesi irdelenmiştir.
Üçüncü bölümde psikomotor gelişim incelenmiş, psikomotor gelişimin tanımı ve önemi, psikomotor yetenekler, büyük ve küçük kas motor beceriler, çocuklarda psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişimi etkileyen etmenler, psikomotor gelişimin desteklenmesi konularına yer verilmiştir.
Dördüncü bölümde bilişsel gelişim ele alınarak incelenmiş, bilişsel gelişimin tanımı ve önemi, bilişsel gelişimde beynin rolü, bilişsel gelişimle ilgili kavramlar, zekâ, çoklu zekâ kuramı, Piagetnin bilişsel gelişim kuramı, Brunerin bilişsel gelişim kuramı, Vygotskynin sosyokültürel bilişsel gelişim kuramı, bilgi işlem kuramı, bilişsel gelişimin desteklenmesi konuları irdelenmiştir.
Beşinci bölümde dil gelişimi ele alınmış, dil, iletişim ve konuşma, dilin bileşenleri, dil gelişimi dönemleri, dilin kazanılması ile ilgili kuramlar, beyindeki konuşma alanları, dil ve düşünce,dil gelişimini etkileyen etmenler, dil ve konuşma bozuklukları, dil gelişiminin desteklenmesi irdelenmiştir.
Altıncı bölümde sosyal gelişim ele alınarak incelenmiş, sosyal gelişimin tanımı ve önemi, sosyal gelişimle ilgili kavramlar, çocuklarda sosyalleşme özellikleri, Erikson un psiko-sosyal gelişim kuramı, duygusal bağlanma kuramları, Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi, sosyal gelişimin desteklenmesi konularına değinilmiştir.
Yedinci bölümde duygusal gelişim irdelenmiş, duygusal gelişimin tanımı ve önemi, duygusal gelişimle ilgili kavramlar, çocuklarda duygusal tepkiler, çocuklarda duygusal gelişim dönemleri, ergenlerde duygusal gelişim özellikleri, duygusal zekâ, duygusal gelişimin desteklenmesi konuları üzerinde durulmuştur.
Sekizinci bölümde ahlak gelişimi ele alınarak incelenmiş, ahlak gelişiminin tanımı ve önemi, ahlak gelişimiyle ilgili kavramlar, Piaget e göre ahlak gelişimi, Kohlberg e göre ahlak gelişimi, toplumsal öğrenme kuramına göre ahlak gelişimi, Gilligan ın ahlak gelişimine ilişkin görüşleri, ahlak gelişiminin desteklenmesi konularına yer verilmiştir.
Cinsel gelişimin sunulduğu dokuzuncu bölümde ise, cinsel gelişimin tanımı ve önemi, cinsel gelişimle ilgili kavramlar, Freud a göre cinsel gelişim dönemleri, cinsel eğitim, cinsel gelişimin desteklenmesi konuları irdelenmiştir.
Bütün bunların ışığı altında, çocuğun gelişimini bilmek, ebeveyn ve eğitimcileri ani kararlar vermekten ve sağlam kanıtlara dayalı olmayan genellemeler yapmaktan kurtarabilir.
Tüm çocukların sağlıklı gelişmeleri ve mutlu olmaları dileğiyle...
-Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Gülen Baran-
(Önsöz'den)
Stok Kodu
9789759933890
Sayfa Sayısı
304
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2011-01
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
1. Hamur
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat