İslam tefekkür tarihinin altın zincirinde çağdaş halkayı teşkil eden Bediüzzaman, bu çağın, hayatı süratle kayıp giden evladı için Kur'an ve Sünnetten en kısa ve en selametli bir yolu ve metodu çıkarmıştır. Bu yol, bu hercümerc zamanda en kısa ve en selametli bir metotla bidat rüzgarlarına ve dalalet hücumlarına karşı çabuk sönmeye maruz kalan taklidi imanı, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak ve küfrün hiçbir saldırısı karşısında sarsılmayacak olan tahkiki imana çevirme yoludur. Böylece Kur'an ve Sünnetin ulvi semasından tereşşuh eden bu nur damlaları günümüz müslümanlarının manevi yaralarına şifalı birer merhem ve iksirli birer tılsım olmaktadır. Risale-i Nur Külliyatının bir nevi fidanlığı hükmünde olan Mesnevî-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî'nin telif ettiği en özlü ilk eserdir. Değişik konuları ihtiva eden eserden bazı noktalar:


Tevhid ve nübüvvetin delilleriyle izahı
Avrupa medeniyetinin açmazları
Kur'an talebesi ile felsefe talebesi arasındaki fark
Batı medeniyeti mi, İslam medeniyeti mi?
Şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz?
Tarikat ve hakikat meseleleri
Kelime-i tevhidin kapsadığı manalar
Duanın mahiyeti ve çeşitleri
Kur'anî metod ışığında sufiler, kelamcılar ve felsefeciler
Vahdet-i vücut meselesi nedir?
İnsanı Allah'a ulaştıran dört esas
Kur'an'daki tekrarların hikmeti
Tabiatı tağut yapanlar
1923 yılında I. Meclis'te dağıtılan hitabe
Stok Kodu
3000318100719
Basım Yeri
İstanbul
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat