Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%4
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan,Prof. Dr. Rona Serozan Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan,Prof. Dr. Rona Serozan Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan,Prof. Dr. Rona Serozan Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan,Prof. Dr. Rona Serozan

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan

Liste Fiyatı : 129,90TL
İndirimli Fiyat : 124,70TL
Kazancınız : 5,20TL
%4
Temin süresi 6 iş günüdür.
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan
Seçkin Yayıncılık
124.70
Armağanda yer alan bu kadar çeşitli makaleden sizin ilgi alanlarınıza hitap eden bir veya daha fazla makale muhakkak bulunacaktır. Çok farklı disiplinlerden bir araya gelen 30'dan fazla yazar, araştırmalarını bu makalelerde sizlerle paylaşıyor.

Konu Başlıkları:
YABANCI DİLDE YAZILAR:
Die Obligations–Entstehungsgründe Ausserhalb Von Verträgen Und Delikten
Rechtsnatur Der Eintragung Des Neuen Kapitals In Das Handelsregister Im Turkischen Aktien – Und Kapitalmarktrecht
Das Schmerzensgeld Ohne Genugtuungsfunktion
MEDENİ HUKUK:
Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış
Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukukî İşlem Özgürlüğü ve Sınırları
Türk–İsviçre Borçlar Kanununun İki Özelliğinin Eleştirisi: Muayene ve İhbar Külfeti (Art. 201 Or; Bk. M. 198), Bk.202–II (Art. 205–II Or)’Ye Göre Dönme Yerine Bedel İndirimine Karar Verilmesinin Masraflara İlişkin Sonuçları
Federal Almanya’nın Gesetz Über Dıe Eıngetragene Lebenspartnerschaft (Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarına İlişkin Kanun) Temel Alınarak Eşcinsellerin Birlikte Yaşamalarının Açıklanmasına İlişkin Bir Deneme
Miras Sözleşmelerinde Gabin Söz Konusu Olabilir Mi?
Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü
Belirsiz Süreli Kefalette Kefilin Hakları
Özel Hukuka Tâbi Kişiler İle İdarenin Birlikte Sorumluluğu
İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Edinilmiş Malların Tasfiyesi”ne İlişkin Bir Kararının İncelenmesi (Bge 118 Iı 27 – 31)
4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu’na Göre Eşlerin Artık Değere Katılma ve Paylaşma Oranı İle İlgili Olarak Yapacakları Mal Rejimi Sözleşmelerinin Altsoy’a Etkisi
Kefaletin Fer’iliği İlkesi ve Banka Ticari Kredi Sözleşmeleri
Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar
Yeni Medeni Kanun ve Dernekler Kanununda Yapılan Değişikliklerin Türk Dernekler Hukukuna Etkileri
Müteselsil Alacaklılıkta Gabinin Etkisi
Yeni Medeni Kanun’un Miras Sebebiyle İstihkak Davasına İlişkin Hükümleri Hakkında Düşünceler
Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge
Önceki Hukukumuzda Terekeye Yapılacak Muamele ve Mirasbırakanın Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan “İlave İşler ve İlave Bağımsız Bölümler” Sorunu Bakımından Hukuki Durum
Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü
Yeni MK 940–II Kuralı ve Etkileri Üzerine Düşünceler
ÖZEL HUKUKUN DİĞER DALLARI:
“Senede Karşı Senetle İspat” Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı
3167 Sayılı Çek Kanunu'nda 4814 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikler
Bölünmenin Bugünkü Maddî Hukuk Cephesi
Hava Taşıyıcısının Sorumluluktan Kurtulması Hakkında
İnternet ve Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısı
Grev Hakkı, Niteliği ve Sosyal Haklarla İlgisi
Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet
Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi Mülkiyetinin İktisabı (Karar Tahlili)
Hayat Sigortalarında Sigorta Priminin Artırılması Esnasında Yapılan Yanlış Bildirimi Hukuki Sonuçları
Roma’nın “Vatandaşlık” Politikası
İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi ve Türkiye Hakem ve Bilirkişi Odaları Birliği Kanun Tasarıları Hakkında Eleştiriler
KAMU HUKUKU VE SİYASET BİLİMİ:
TCK’nın 312. Maddesinde Gerçekleştirilen Son Değişiklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Karşılaştırmalı Hukukta Enformasyon Hakkı Çözülen Sosyal Devlet ve Küreselleşme Olgusu
Her Koşulda Ölüm Cezasını Yasaklayan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek 13 No.Lu Protokol ve Sözleşmeye Uyum Açısından Türk İç Hukukunda Ölüm Cezası
Ortaçağda Teologların Akılla Buluşmasının Bir Örneği: St. Thomas D’aquı
 • Açıklama
  • Armağanda yer alan bu kadar çeşitli makaleden sizin ilgi alanlarınıza hitap eden bir veya daha fazla makale muhakkak bulunacaktır. Çok farklı disiplinlerden bir araya gelen 30'dan fazla yazar, araştırmalarını bu makalelerde sizlerle paylaşıyor.

   Konu Başlıkları:
   YABANCI DİLDE YAZILAR:
   Die Obligations–Entstehungsgründe Ausserhalb Von Verträgen Und Delikten
   Rechtsnatur Der Eintragung Des Neuen Kapitals In Das Handelsregister Im Turkischen Aktien – Und Kapitalmarktrecht
   Das Schmerzensgeld Ohne Genugtuungsfunktion
   MEDENİ HUKUK:
   Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış
   Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukukî İşlem Özgürlüğü ve Sınırları
   Türk–İsviçre Borçlar Kanununun İki Özelliğinin Eleştirisi: Muayene ve İhbar Külfeti (Art. 201 Or; Bk. M. 198), Bk.202–II (Art. 205–II Or)’Ye Göre Dönme Yerine Bedel İndirimine Karar Verilmesinin Masraflara İlişkin Sonuçları
   Federal Almanya’nın Gesetz Über Dıe Eıngetragene Lebenspartnerschaft (Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarına İlişkin Kanun) Temel Alınarak Eşcinsellerin Birlikte Yaşamalarının Açıklanmasına İlişkin Bir Deneme
   Miras Sözleşmelerinde Gabin Söz Konusu Olabilir Mi?
   Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü
   Belirsiz Süreli Kefalette Kefilin Hakları
   Özel Hukuka Tâbi Kişiler İle İdarenin Birlikte Sorumluluğu
   İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Edinilmiş Malların Tasfiyesi”ne İlişkin Bir Kararının İncelenmesi (Bge 118 Iı 27 – 31)
   4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu’na Göre Eşlerin Artık Değere Katılma ve Paylaşma Oranı İle İlgili Olarak Yapacakları Mal Rejimi Sözleşmelerinin Altsoy’a Etkisi
   Kefaletin Fer’iliği İlkesi ve Banka Ticari Kredi Sözleşmeleri
   Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar
   Yeni Medeni Kanun ve Dernekler Kanununda Yapılan Değişikliklerin Türk Dernekler Hukukuna Etkileri
   Müteselsil Alacaklılıkta Gabinin Etkisi
   Yeni Medeni Kanun’un Miras Sebebiyle İstihkak Davasına İlişkin Hükümleri Hakkında Düşünceler
   Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge
   Önceki Hukukumuzda Terekeye Yapılacak Muamele ve Mirasbırakanın Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu
   Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan “İlave İşler ve İlave Bağımsız Bölümler” Sorunu Bakımından Hukuki Durum
   Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü
   Yeni MK 940–II Kuralı ve Etkileri Üzerine Düşünceler
   ÖZEL HUKUKUN DİĞER DALLARI:
   “Senede Karşı Senetle İspat” Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı
   3167 Sayılı Çek Kanunu'nda 4814 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikler
   Bölünmenin Bugünkü Maddî Hukuk Cephesi
   Hava Taşıyıcısının Sorumluluktan Kurtulması Hakkında
   İnternet ve Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısı
   Grev Hakkı, Niteliği ve Sosyal Haklarla İlgisi
   Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet
   Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi Mülkiyetinin İktisabı (Karar Tahlili)
   Hayat Sigortalarında Sigorta Priminin Artırılması Esnasında Yapılan Yanlış Bildirimi Hukuki Sonuçları
   Roma’nın “Vatandaşlık” Politikası
   İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi ve Türkiye Hakem ve Bilirkişi Odaları Birliği Kanun Tasarıları Hakkında Eleştiriler
   KAMU HUKUKU VE SİYASET BİLİMİ:
   TCK’nın 312. Maddesinde Gerçekleştirilen Son Değişiklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme
   Karşılaştırmalı Hukukta Enformasyon Hakkı Çözülen Sosyal Devlet ve Küreselleşme Olgusu
   Her Koşulda Ölüm Cezasını Yasaklayan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek 13 No.Lu Protokol ve Sözleşmeye Uyum Açısından Türk İç Hukukunda Ölüm Cezası
   Ortaçağda Teologların Akılla Buluşmasının Bir Örneği: St. Thomas D’aquı
   Stok Kodu
   :
   9789753477963
   Boyut
   :
   17x24 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   784
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2004-06
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat