Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu (Cep Boy) İsmail Ercan

Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu (Cep Boy)

Liste Fiyatı : 18,50TL
İndirimli Fiyat : 16,65TL
Kazancınız : 1,85TL
Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu (Cep Boy)
Türk Medeni Kanunu-Türk Borçlar Kanunu (Cep Boy)
Kuram Kitap
16.65
TÜRK MEDENI KANUNU Başlangıç: HUKUKUN UYGULANMASİ VE KAYNAKLARİ BIRINCI KITAP: KIŞILER HUKUKU BIRINCI KİSİM: GERÇEK KIŞILER Birinci Bölüm: KIŞILIK Ikinci Bölüm: KIŞISEL DURUM SICILI IKINCI KİSİM: TÜZEL KIŞILER Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: DERNEKLER Üçüncü Bölüm: VAKİFLAR IKINCI KITAP: AILE HUKUKU BIRINCI KİSİM: EVLILIK HUKUKU Birinci Bölüm: EVLENME Ikinci Bölüm: BOŞANMA Üçüncü Bölüm: EVLILIĞIN GENEL HÜKÜMLERI Dördüncü Bölüm: EŞLER ARASİNDAKI MAL REJIMI IKINCI KİSİM: HİSİMLİK Birinci Bölüm: SOYBAĞİNİN KURULMASİ Ikinci Bölüm: AILE ÜÇÜNCÜ KİSİM: VESAYET Birinci Bölüm: VESAYET DÜZENI Ikinci Bölüm: VESAYETIN YÜRÜTÜLMESI Üçüncü Bölüm: VESAYETIN SONA ERMESI ÜÇÜNCÜ KITAP: MIRAS HUKUKU BIRINCI KİSİM: MIRASÇİLAR Birinci Bölüm: YASAL MIRASÇİLAR Ikinci Bölüm: ÖLÜME BAĞLİ TASARRUFLAR IKINCI KİSİM: MIRASİN GEÇMESI Birinci Bölüm: MIRASİN AÇİLMASİ Ikinci Bölüm: MIRASİN GEÇMESININ SONUÇLARİ Üçüncü Bölüm: MIRASİN PAYLAŞİLMASİ DÖRDÜNCÜ KITAP: EŞYA HUKUKU BIRINCI KİSİM: MÜLKIYE T Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: TAŞİNMAZ MÜLKIYETI Üçüncü Bölüm: TAŞİNİR MÜLKIYETI IKINCI KİSİM: SİNİRLİ AYNÎ HAKLAR Birinci Bölüm: IRTIFAK HAKLARİ VE TAŞİNMAZ YÜKÜ Ikinci Bölüm: TAŞİNMAZ REHNI Üçüncü Bölüm: TAŞİNİR REHNI ÜÇÜNCÜ KİSİM: ZILYETLIK VE TAPU SICILI Birinci Bölüm: ZILYETLIK Ikinci Bölüm: TAPU SICILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: KIŞILER HUKUKU Üçüncü Bölüm: AILE HUKUKU Dördüncü Bölüm: MIRAS HUKUKU Beşinci Bölüm: EŞYA HUKUKU Altıncı Bölüm: DIĞER HÜKÜMLER TÜRK BORÇLAR KANUNU BIRINCI KİSİM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: BORÇ ILIŞKISININ KAYNAKLARİ Ikinci Bölüm: BORÇ ILIŞKISININ HÜKÜMLERI Üçüncü Bölüm: BORÇLARİN VE BORÇ ILIŞKILERININ SONA ERMESI, ZAMAN AŞİMİ? Dördüncü Bölüm: BORÇ ILIŞKILERINDE ÖZEL DURUMLAR Beşinci Bölüm: BORÇ ILIŞKILERINDE TARAF DEĞIŞIKLI KLERI IKINCI KİSİM: ÖZEL BORÇ ILIŞKILERI Birinci Bölüm: SATİŞ SÖZLEŞMESI Ikinci Bölüm: MAL DEĞIŞIM SÖZLEŞMESI Üçüncü Bölüm: BAĞİŞLAMA SÖZLEŞMESI Dördüncü Bölüm: KIRA SÖZLEŞMESI Beşinci Bölüm: ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERI Altıncı Bölüm: HIZMET SÖZLEŞMELERI Yedinci Bölüm: ESER SÖZLEŞMESI Sekizinci Bölüm: YAYİM SÖZLEŞMESI Dokuzuncu Bölüm: VEKÂLET ILIŞKILERI Onuncu Bölüm: VEKÂLETSIZ IŞGÖRME On Birinci Bölüm: KOMISYON SÖZLEŞMESI On Ikinci Bölüm: TICARI TEMSILCILER, TICARI VEKILLER VE DIĞER TACIR YARDİMCİLARİ On Üçüncü Bölüm: HAVALE On Dördüncü Bölüm: SAKLAMA SÖZLEŞMELERI On Beşinci Bölüm: KEFALET SÖZLEŞMESI On Altıncı Bölüm: KUMAR VE BAHIS On Yedinci Bölüm: ÖMÜR BOYU GELI R VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERI On Sekizinci Bölüm: ADI ORTAKLİ K SÖZLEŞMESI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: DIĞER HÜKÜMLER NÜFUS HIZMETLERI KANUNU BIRINCI KİSİM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: AMAÇ, KAPSAM VE TANİMLAR IKINCI KİSİM: NÜFUS HIZMETLERININ YÜRÜTÜLMESI Birinci Bölüm: YETKILILER VE NÜFUS KÜTÜKLERI Ikinci Bölüm: NÜFUS KAYİTLARİNİN ÖZELLI KLERI Üçüncü Bölüm: NÜFUS KÜTÜKLERININ TUTULMASİNA ILIŞKIN ESASLAR ÜÇÜNCÜ KİSİM: NÜFUS OLAYLARİ Birinci Bölüm: DOĞUM Ikinci Bölüm: EVLENME Üçüncü Bölüm: BOŞANMA VE EVLILIĞIN IPTALI Dördüncü Bölüm: TANİMA VE EVLÂT EDINME Beşinci Bölüm: ÖLÜM VE GAIPLI K DÖRDÜNCÜ KİSİM: KAYİT DÜZ ELTMELERI Birinci Bölüm: NÜFUS KAYDİNİN DÜZELTILMESINE ILIŞKIN ESASLAR Ikinci Bölüm: MADDÎ HATALAR VE NÜFUS KAYDİNİN IPTALI BEŞINCI KİSİM: KIMLIK KRTİ, ULUSLARARASİ AILE CÜZDANİ VE MAVI KART ALTİNCİ KİSİM: NÜFUS KAYİTLARİNDAKI BILGILERIN VERILMESI YEDINCI KİSİM: TÜRKIYE CUMHURIYETI KIMLIK NUMARASİ SEKIZINCI KİSİM: ADRES KAYİT SISTEMI DOKUZUNCU KİSİM: ORTAK HÜKÜMLER ONUNCU KİSİM: ÇEŞITLI HÜKÜMLER ON BIRINCI KİSİM: CEZA HÜKÜMLERI ON IKINCI KİSİM: ÇEŞITLI HÜKÜMLER ON ÜÇÜNCÜ KİSİM: GEÇICI HÜKÜMLER TAPU KANUNU KANUNI FAIZ VE TEMERRÜT FAIZINE ILIŞKIN KANUN
 • Açıklama
  • TÜRK MEDENI KANUNU Başlangıç: HUKUKUN UYGULANMASİ VE KAYNAKLARİ BIRINCI KITAP: KIŞILER HUKUKU BIRINCI KİSİM: GERÇEK KIŞILER Birinci Bölüm: KIŞILIK Ikinci Bölüm: KIŞISEL DURUM SICILI IKINCI KİSİM: TÜZEL KIŞILER Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: DERNEKLER Üçüncü Bölüm: VAKİFLAR IKINCI KITAP: AILE HUKUKU BIRINCI KİSİM: EVLILIK HUKUKU Birinci Bölüm: EVLENME Ikinci Bölüm: BOŞANMA Üçüncü Bölüm: EVLILIĞIN GENEL HÜKÜMLERI Dördüncü Bölüm: EŞLER ARASİNDAKI MAL REJIMI IKINCI KİSİM: HİSİMLİK Birinci Bölüm: SOYBAĞİNİN KURULMASİ Ikinci Bölüm: AILE ÜÇÜNCÜ KİSİM: VESAYET Birinci Bölüm: VESAYET DÜZENI Ikinci Bölüm: VESAYETIN YÜRÜTÜLMESI Üçüncü Bölüm: VESAYETIN SONA ERMESI ÜÇÜNCÜ KITAP: MIRAS HUKUKU BIRINCI KİSİM: MIRASÇİLAR Birinci Bölüm: YASAL MIRASÇİLAR Ikinci Bölüm: ÖLÜME BAĞLİ TASARRUFLAR IKINCI KİSİM: MIRASİN GEÇMESI Birinci Bölüm: MIRASİN AÇİLMASİ Ikinci Bölüm: MIRASİN GEÇMESININ SONUÇLARİ Üçüncü Bölüm: MIRASİN PAYLAŞİLMASİ DÖRDÜNCÜ KITAP: EŞYA HUKUKU BIRINCI KİSİM: MÜLKIYE T Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: TAŞİNMAZ MÜLKIYETI Üçüncü Bölüm: TAŞİNİR MÜLKIYETI IKINCI KİSİM: SİNİRLİ AYNÎ HAKLAR Birinci Bölüm: IRTIFAK HAKLARİ VE TAŞİNMAZ YÜKÜ Ikinci Bölüm: TAŞİNMAZ REHNI Üçüncü Bölüm: TAŞİNİR REHNI ÜÇÜNCÜ KİSİM: ZILYETLIK VE TAPU SICILI Birinci Bölüm: ZILYETLIK Ikinci Bölüm: TAPU SICILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: KIŞILER HUKUKU Üçüncü Bölüm: AILE HUKUKU Dördüncü Bölüm: MIRAS HUKUKU Beşinci Bölüm: EŞYA HUKUKU Altıncı Bölüm: DIĞER HÜKÜMLER TÜRK BORÇLAR KANUNU BIRINCI KİSİM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: BORÇ ILIŞKISININ KAYNAKLARİ Ikinci Bölüm: BORÇ ILIŞKISININ HÜKÜMLERI Üçüncü Bölüm: BORÇLARİN VE BORÇ ILIŞKILERININ SONA ERMESI, ZAMAN AŞİMİ? Dördüncü Bölüm: BORÇ ILIŞKILERINDE ÖZEL DURUMLAR Beşinci Bölüm: BORÇ ILIŞKILERINDE TARAF DEĞIŞIKLI KLERI IKINCI KİSİM: ÖZEL BORÇ ILIŞKILERI Birinci Bölüm: SATİŞ SÖZLEŞMESI Ikinci Bölüm: MAL DEĞIŞIM SÖZLEŞMESI Üçüncü Bölüm: BAĞİŞLAMA SÖZLEŞMESI Dördüncü Bölüm: KIRA SÖZLEŞMESI Beşinci Bölüm: ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERI Altıncı Bölüm: HIZMET SÖZLEŞMELERI Yedinci Bölüm: ESER SÖZLEŞMESI Sekizinci Bölüm: YAYİM SÖZLEŞMESI Dokuzuncu Bölüm: VEKÂLET ILIŞKILERI Onuncu Bölüm: VEKÂLETSIZ IŞGÖRME On Birinci Bölüm: KOMISYON SÖZLEŞMESI On Ikinci Bölüm: TICARI TEMSILCILER, TICARI VEKILLER VE DIĞER TACIR YARDİMCİLARİ On Üçüncü Bölüm: HAVALE On Dördüncü Bölüm: SAKLAMA SÖZLEŞMELERI On Beşinci Bölüm: KEFALET SÖZLEŞMESI On Altıncı Bölüm: KUMAR VE BAHIS On Yedinci Bölüm: ÖMÜR BOYU GELI R VE ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERI On Sekizinci Bölüm: ADI ORTAKLİ K SÖZLEŞMESI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLI HAKKİNDA KANUN Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER Ikinci Bölüm: DIĞER HÜKÜMLER NÜFUS HIZMETLERI KANUNU BIRINCI KİSİM: GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm: AMAÇ, KAPSAM VE TANİMLAR IKINCI KİSİM: NÜFUS HIZMETLERININ YÜRÜTÜLMESI Birinci Bölüm: YETKILILER VE NÜFUS KÜTÜKLERI Ikinci Bölüm: NÜFUS KAYİTLARİNİN ÖZELLI KLERI Üçüncü Bölüm: NÜFUS KÜTÜKLERININ TUTULMASİNA ILIŞKIN ESASLAR ÜÇÜNCÜ KİSİM: NÜFUS OLAYLARİ Birinci Bölüm: DOĞUM Ikinci Bölüm: EVLENME Üçüncü Bölüm: BOŞANMA VE EVLILIĞIN IPTALI Dördüncü Bölüm: TANİMA VE EVLÂT EDINME Beşinci Bölüm: ÖLÜM VE GAIPLI K DÖRDÜNCÜ KİSİM: KAYİT DÜZ ELTMELERI Birinci Bölüm: NÜFUS KAYDİNİN DÜZELTILMESINE ILIŞKIN ESASLAR Ikinci Bölüm: MADDÎ HATALAR VE NÜFUS KAYDİNİN IPTALI BEŞINCI KİSİM: KIMLIK KRTİ, ULUSLARARASİ AILE CÜZDANİ VE MAVI KART ALTİNCİ KİSİM: NÜFUS KAYİTLARİNDAKI BILGILERIN VERILMESI YEDINCI KİSİM: TÜRKIYE CUMHURIYETI KIMLIK NUMARASİ SEKIZINCI KİSİM: ADRES KAYİT SISTEMI DOKUZUNCU KİSİM: ORTAK HÜKÜMLER ONUNCU KİSİM: ÇEŞITLI HÜKÜMLER ON BIRINCI KİSİM: CEZA HÜKÜMLERI ON IKINCI KİSİM: ÇEŞITLI HÜKÜMLER ON ÜÇÜNCÜ KİSİM: GEÇICI HÜKÜMLER TAPU KANUNU KANUNI FAIZ VE TEMERRÜT FAIZINE ILIŞKIN KANUN
   Stok Kodu
   :
   9786059637435
   Boyut
   :
   0x0
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2017-01
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat