Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%4
Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları İrfan Neziroğlu Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları İrfan Neziroğlu Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları İrfan Neziroğlu Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları İrfan Neziroğlu

Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları

Liste Fiyatı : 79,90TL
İndirimli Fiyat : 76,70TL
Kazancınız : 3,20TL
%4
Temin süresi 6 iş günüdür.
Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları
Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları
Seçkin Yayıncılık
76.70
Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları isimli Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yasama sürecine ilişkin 302 kavram yer almaktadır. Bunlar arasında örneğin Açık oylama, havale gibi bilinen veya Danışma Kurulu, Sıra Sayısı gibi daha az bilinen kavramların yanı sıra Birleşik oy pusulası, Tekabbül etmek gibi neredeyse hiç bilinmeyen kavramlara da yer verilmiştir.

Kitap hazırlanırken Anayasa hukuku kitaplarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi kararları, TBMM İçtüzüğünün gerekçesi ve görüşme tutanakları, TBMM ile ilgili mevzuat, TBMM Kararları, TBMM Başkanlık Divanı kararları, İçtüzükle ilgili usul tartışmaları, teamüller ve parlamento hukukuna ilişkin çok sayıda yerli ve yabancı eserden faydalanılmıştır. Her madde başlığı, o konuya ilişkin akademik tartışmaların yanı sıra zengin parlamento uygulamalarını da içermektedir. Bu haliyle parlamento hukukunun hem teorisini, hem de pratiğini içermektedir.

Kitap başta milletvekilleri, yasama bürokratları, danışmanlar, parlamento hukuku öğrencileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri olmak üzere Meclis çalışmalarına ilgi duyan herkes için başvuru kaynağı niteliğindedir. Normal bir vatandaş bile TBMM Televizyonunu seyrederken karşılaştığı kavramların karşılığını kitapta bulabilir. Örneğin televizyonda karar yeter sayısı bulunamadığından birleşime ara verildiği şeklinde bir yazı gördüğünde karar yeter sayısının ne olduğunu ve sürecin nasıl işlediğini kitapta bulabilir.

Konu Başlıkları:
Alt Komisyon, Anayasa Değişikliği, Asker Gönderme Tezkeresi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Başkanlık Divanı, Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları, Bent, Birleşik Oy Pusulası, Birleşim
Cumhurbaşkanının Kanunları Geri Gönderme Yetkisi, Cumhuriyet Senatosu, Çerçeve Kanun, Çerçeve Madde
Daimi Komisyon, Danışma Kurulu, Değişiklik Önergesi, Deklarasyon, Devamsızlık Cetveli, Dilekçe Komisyonu
Disiplin Cezaları, Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi, Dostluk Grubu, Dokunulmazlık, Dönem
Ek Madde, Elektronik Cihazla Oylama, Erken Seçim, Esas Komisyon, Esas Numarası, Fıkra
Geçen Tutanak Hakkında Konuşma, Geçici Madde, Gelen Kâğıtlar Listesi, Genel Gerekçe, Genel Görüşme, Genel Kurul, Genel Kurul Gündemi, Genel Seçim, Gensoru, Gerekçe, Gizli Oylama, Görüşmelere Devam Önergesi, Grup – Siyasi Parti Grubu, Grup Başkanvekili, Gündem Dışı Konuşma, Güvenoyu, Güvensizlik Önergesi
Halkoylaması – Referandum, Havale – Komisyona Havale, Havaleye İtiraz, Hazırlık Komisyonu, Hükümsüz, Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi
İçtüzük – Dâhilî Nizamname, İdare Amiri, İlga – Yürürlükten Kaldırma, İmza Sahibi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İstifa, İşaretle Oylama, İvedilikle Görüşme, İzinli Sayılma
Kadük, Kadük Bülteni, Kalkınma Planı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kanun, Kanun Dili, Kanun Hükmünde Kararname, Kanun Numarası, Kanun Tasarısı, Kanun Teklifi, Kanunlar Dergisi, Kanunlar Külliyatı, Kapalı Oturum, Kapanış, Kapatma Önergesi, Kapsam Maddesi, Karar (TBMM Kararı) , Karar Yeter Sayısı, Karma Komisyon, Kâtip Üye, Kavas, Kınama Cezası, Kod Kanun, Komisyon, Komisyon Raporu, Komisyon Toplantısı, Komisyonlar Bülteni, Konuşma (Genel Kurulda Söz Alma) , Konuşma Üslûbu, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
Madde, Meclis Araştırması, Meclis Başkanı, Meclis Soruşturması, Meclisin Feshi, Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası, Milletvekili, Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Milletvekilliğinin Başlaması ve Düşmesi, Muhalefet Şerhi, Mükerrer Madde
Olağanüstü Toplantı, Oy Pusulası, Oy Sayımı, Oylama, Oyunun Rengini Belirtmek Üzere Konuşma, Öncelikle Görüşme, Önerge, Özel Gündem
Parti Disiplini, Plan ve Bütçe Komisyonu, RTÜK Üyelikleri İçin Seçim, Referandum, Resmi Gazete
Salt Çoğunluk, Sataşma, Saygı Duruşu, Sayıştaya Üye Seçimi, Seçim, Sine – i Millete Dönmek, Somut Norm Denetimi, "Son Söz Milletvekilinindir" Kuralı, Soru, Soru – Cevap İşlemi, Soru Önergesi, Soyut Norm Denetimi, Sözlü Soru, Stenograf
Tali Komisyon, Tasnif Komisyonu, Tatil, Teamül, Tekabbül – Tekeffül, Temel Kanun, Tezkere, Toplantı Yeter Sayısı, Torba Kanun, Tutanak, Tutanakta Düzeltme
Uluslararası Komisyonlar, Usul Hakkında Görüşme, Uyarma Cezası
Vekâlet, Vekâleten Oy
Yarım Kalan İşler, Yasama Dokunulmazlığı, Yasama Dönemi, Yasama Kısıtı, Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Uyumsuzluğu, Yasama Yetkisi, Yasama Yılı, Yazılı Soru, Yemin, Yeni Madde İhdası, Yeniden Görüşme Önergesi, Yerel Seçim, Yerinden Konuşma, Yoklama, Yüce Divan, Yürürlük, Yürütme Maddesi
 • Açıklama
  • Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları isimli Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yasama sürecine ilişkin 302 kavram yer almaktadır. Bunlar arasında örneğin Açık oylama, havale gibi bilinen veya Danışma Kurulu, Sıra Sayısı gibi daha az bilinen kavramların yanı sıra Birleşik oy pusulası, Tekabbül etmek gibi neredeyse hiç bilinmeyen kavramlara da yer verilmiştir.

   Kitap hazırlanırken Anayasa hukuku kitaplarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi kararları, TBMM İçtüzüğünün gerekçesi ve görüşme tutanakları, TBMM ile ilgili mevzuat, TBMM Kararları, TBMM Başkanlık Divanı kararları, İçtüzükle ilgili usul tartışmaları, teamüller ve parlamento hukukuna ilişkin çok sayıda yerli ve yabancı eserden faydalanılmıştır. Her madde başlığı, o konuya ilişkin akademik tartışmaların yanı sıra zengin parlamento uygulamalarını da içermektedir. Bu haliyle parlamento hukukunun hem teorisini, hem de pratiğini içermektedir.

   Kitap başta milletvekilleri, yasama bürokratları, danışmanlar, parlamento hukuku öğrencileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri olmak üzere Meclis çalışmalarına ilgi duyan herkes için başvuru kaynağı niteliğindedir. Normal bir vatandaş bile TBMM Televizyonunu seyrederken karşılaştığı kavramların karşılığını kitapta bulabilir. Örneğin televizyonda karar yeter sayısı bulunamadığından birleşime ara verildiği şeklinde bir yazı gördüğünde karar yeter sayısının ne olduğunu ve sürecin nasıl işlediğini kitapta bulabilir.

   Konu Başlıkları:
   Alt Komisyon, Anayasa Değişikliği, Asker Gönderme Tezkeresi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
   Başkanlık Divanı, Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları, Bent, Birleşik Oy Pusulası, Birleşim
   Cumhurbaşkanının Kanunları Geri Gönderme Yetkisi, Cumhuriyet Senatosu, Çerçeve Kanun, Çerçeve Madde
   Daimi Komisyon, Danışma Kurulu, Değişiklik Önergesi, Deklarasyon, Devamsızlık Cetveli, Dilekçe Komisyonu
   Disiplin Cezaları, Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi, Dostluk Grubu, Dokunulmazlık, Dönem
   Ek Madde, Elektronik Cihazla Oylama, Erken Seçim, Esas Komisyon, Esas Numarası, Fıkra
   Geçen Tutanak Hakkında Konuşma, Geçici Madde, Gelen Kâğıtlar Listesi, Genel Gerekçe, Genel Görüşme, Genel Kurul, Genel Kurul Gündemi, Genel Seçim, Gensoru, Gerekçe, Gizli Oylama, Görüşmelere Devam Önergesi, Grup – Siyasi Parti Grubu, Grup Başkanvekili, Gündem Dışı Konuşma, Güvenoyu, Güvensizlik Önergesi
   Halkoylaması – Referandum, Havale – Komisyona Havale, Havaleye İtiraz, Hazırlık Komisyonu, Hükümsüz, Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi
   İçtüzük – Dâhilî Nizamname, İdare Amiri, İlga – Yürürlükten Kaldırma, İmza Sahibi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İstifa, İşaretle Oylama, İvedilikle Görüşme, İzinli Sayılma
   Kadük, Kadük Bülteni, Kalkınma Planı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kanun, Kanun Dili, Kanun Hükmünde Kararname, Kanun Numarası, Kanun Tasarısı, Kanun Teklifi, Kanunlar Dergisi, Kanunlar Külliyatı, Kapalı Oturum, Kapanış, Kapatma Önergesi, Kapsam Maddesi, Karar (TBMM Kararı) , Karar Yeter Sayısı, Karma Komisyon, Kâtip Üye, Kavas, Kınama Cezası, Kod Kanun, Komisyon, Komisyon Raporu, Komisyon Toplantısı, Komisyonlar Bülteni, Konuşma (Genel Kurulda Söz Alma) , Konuşma Üslûbu, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
   Madde, Meclis Araştırması, Meclis Başkanı, Meclis Soruşturması, Meclisin Feshi, Meclisten Geçici Olarak Çıkarma Cezası, Milletvekili, Milletvekili Seçilme Yeterliliği, Milletvekilliğinin Başlaması ve Düşmesi, Muhalefet Şerhi, Mükerrer Madde
   Olağanüstü Toplantı, Oy Pusulası, Oy Sayımı, Oylama, Oyunun Rengini Belirtmek Üzere Konuşma, Öncelikle Görüşme, Önerge, Özel Gündem
   Parti Disiplini, Plan ve Bütçe Komisyonu, RTÜK Üyelikleri İçin Seçim, Referandum, Resmi Gazete
   Salt Çoğunluk, Sataşma, Saygı Duruşu, Sayıştaya Üye Seçimi, Seçim, Sine – i Millete Dönmek, Somut Norm Denetimi, "Son Söz Milletvekilinindir" Kuralı, Soru, Soru – Cevap İşlemi, Soru Önergesi, Soyut Norm Denetimi, Sözlü Soru, Stenograf
   Tali Komisyon, Tasnif Komisyonu, Tatil, Teamül, Tekabbül – Tekeffül, Temel Kanun, Tezkere, Toplantı Yeter Sayısı, Torba Kanun, Tutanak, Tutanakta Düzeltme
   Uluslararası Komisyonlar, Usul Hakkında Görüşme, Uyarma Cezası
   Vekâlet, Vekâleten Oy
   Yarım Kalan İşler, Yasama Dokunulmazlığı, Yasama Dönemi, Yasama Kısıtı, Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Uyumsuzluğu, Yasama Yetkisi, Yasama Yılı, Yazılı Soru, Yemin, Yeni Madde İhdası, Yeniden Görüşme Önergesi, Yerel Seçim, Yerinden Konuşma, Yoklama, Yüce Divan, Yürürlük, Yürütme Maddesi
   Stok Kodu
   :
   9789750206863
   Boyut
   :
   16x23 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   519
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2008-02
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapaklı
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat