Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları

%20
Türkiye´de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları,İlhan Tekeli

Liste Fiyatı : 32,00 TL
İndirimli Fiyat : 25,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 25 puan kazanacaksınız)
   25

Temin süresi 4 iş günüdür.

Adet
“Bu kitapta Türkiye'deki bölgesel eşitsizlik ve bölge planlama konusundaki 16 yazım yer alıyor. Bu yazılar 40 yıllık bir döneme yayılmış bulunuyor. Bu alan bir yandan benim sosyal bilimler konusundaki esas ilgi alanımı oluşturuyorken, öte yandan bende en çok hayal kırıklığı yaratan alan olduğu da söylenebilir. Bölgesel eşitsizlik konusunda duyarlılıkları yüksek olan bölge plancıları, bu sorunları çözmek için plan hazırlamaya ve uygulamaya yöneldiklerinde, sürekli sorunlarla ve sonunda da başarısızlıklarla karşılaşıyorlar.
Çünkü eşitsiz büyüme yasasının geçerli olduğu kapitalist ülkelerde bu eğilimi tersine çevirmeye çalışıyorlar. Bir başka deyişle, daha başlangıçta, akıntıya karşı kürek çekmeyi kabul ediyorlar. Bu nedenle de hemen hemen her ülkede bölge planlama tarihleri başarısızlıkların başarılardan daha baskın olduğu öyküler haline geliyor. Ama bu yazılar böyle bir ortamda sorunları aşmak için yazıldılar. Hem umutları hem de hayal kırıklıklarını yansıtıyorlar.“
( Arka Kapak)
Önsöz
Sunuş
Birinci Bölüm
Osmanlı İmparatorluğu'nunda Mekân Organizasyonunun
Evrimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
Bölgesel Politikalarının Kökenleri
Giriş
16. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Mekân Organizasyonu
17-18. Yüzyılda Mekân Organizasyonu
19. Yüzyılda (Yarı-Kolonyal Dönem) Mekân Organizasyonu
5. Cumhuriyet Döneminde Mekân Organizasyonundaki Değişmeler
Sonuç
Kaynaklar
37 Yıl Sonra Yapılması Zorunlu Ek
Dört Plan Döneminde Bölgesel Politikalar ve Ekonomik Büyümenin Mekânsal Farklılaşması

Giriş
Beş Yıllık Ulusal Dört Plan İçinde
Bölge Planlama Konusunda Getirilenler
Planlı Dönemde Uygulamanın Sonuçları ve Türkiye'de Gelişmenin Bölgesel Farklılaşması
Sonuç
Kaynaklar
Türkiye'de Eşitsiz Gelişme ve Bölgesel Kalkınma Politikaları Üzerindeki Etkileri
1. Giriş
Türkiye'de Nüfus ve Kapital Nasıl Bir
Yeniden Dağılım Süreci İçindedir?
Türkiye'de Refah Mekânda Nasıl Bir Farklılaşma Göstermektedir?
Türkiye Daha Eşitlikçi Bir Gelişme Sağlamak İçin
Ne Tür Politikalar İzleyebilir?
Sosyolog Gözüyle Doğu Meselemiz
Yoksulluğu Düşünme Biçimimiz Samimiyet Sınavını Geçebilir mi ?
Giriş
Bir Olgu ve Kavram Olarak Yoksulluk
Toplumun Değişik Aktörleri Yoksulluk Olgusuyla
Nasıl İlişkiler Kuruyorlar?
Yoksulluk Karşısında İnsanlığın Kabul Ettiği Ahlaksal Çerçeve
Pratikte Yoksulluk Karşısında Neler Yapıyoruz?
Son Verirken
İkinci Bölüm
Ülke Ölçeğinde Fiziki Planlamanın Teorik Sorunları ve
Bugünkü Müesseseler Çerçevesinde Türkiye İçin
Bir Ülkesel Fiziki Plan Önerisi
Mekân, Planlama ve Kalkınma
Ülkesel Fiziki Plan Nedir ? Ne Değildir ?
Planlama Biçimi Üstünde Sosyal Sistemin Tesirleri
Ülkesel Fiziki Plan Kararlarının Özellikleri ve Türkiye İçin Bir Yaklaşım Teklifi
Nasıl Bir Ülkesel Fiziki Plan Bütünü Öneriliyor?
Kaynaklar
Milli Fiziki Plan Semineri Konusunda Üçüncü Kez Konuşurken
Giriş
Tarihsel Bağlamı İçinde Birinci Milli Fiziki Plan Semineri
Birinci Seminerde Önerilen Milli Fiziki Plan Yaklaşımı
Bu Seminerde Gelişen Düşünceler Uygulamada Ne Kadar Etkili Oldu?
Bu Kaygılar Günümüzün Bağlamında Nasıl Karşılanabilir?
Son Verirken
Üçüncü Bölüm
Bölgelerin ve Sınırlarının Tanımlanması ile
İlgili Sorunlar ve Teknikler
Mekânda Faaliyetlerin Dağılımının Yapılaşması ve Bölge Kavramıyla İlişkisi
Mekânı Bölgelere Ayırma İsteklerinin Nedenleri
Bölge Kavramı
Bölgenin Büyüklüğü Ne Olmalıdır?
Bölgelerin Seçimi ve Tayini İçin Gerekli Teknikler
Ülkemizde Nasıl Bir Süreç Tatbik Edilebilir?
Sonuç
Kaynaklar
Bölgesel Gelişme Teorilerine Sentetik Bir Yaklaşım
Bölgesel Gelişme Teorilerinde Konunun
Değişik Şekillerde Ortaya Konulma İmkanları
Bölgesel Gelişme Politikaları ve Teorilerindeki
Bazı Kavramların ve Sorunların Eleştirisi
Mevcut Bölgesel Gelişme Teorileri ve Karşılıklı İlişkileri
Bölgesel Gelişme Teorilerinin Karşılıklı
İlişkileri Üzerine Bazı Sonuçlar
Kaynaklar
Türkiye'de Bugünkü Müesseseler Düzeninde Hazırlanması
İstenilen ve Uygulamaya Dönük Diye Adlandırılan
Bölge Planlarının Hazırlanması İçin Bir Yaklaşım Denemesi
Giriş ve Problemin Tanıtılması
Teklif Edilen Bölge Planlama Yaklaşım Şeması
Bölge Makro Modeli
Bölge Ulaştırma Ağının Tasarlanmasına Esas Teşkil Edecek
Mal ve İnsan Akımlarının Hesaplanması
Kaynaklar
Türkiye'de Bölge Plancıları Görev Alanlarını ve Kavramsal Çerçevelerini Gözden Geçirmek Zorundadır
Giriş
İç ve Dış Siyasal Konjonktürdeki Değişmeler
Yeni Söylemler İçin Yeni Kavramsal Çerçeveler
Türkiye'de Yaşanan Sorunlar ve Yeni Söylem Olanakları
Dördüncü Bölüm
Bir Bölge Plancısının Çözmeğe Çalıştığı Sorunun Büyüklüğü Karşısında Yaşadığı İç Huzursuzlukları
Giriş
Toplumsal Amaçlar İçinde Bölgesel Eşitsizliğin Azaltılması
Bölgesel Soruna İlişkin Amaçların Değişmesi Sorulan Soruları ve Geliştirilen Kuramları Nasıl Değiştiriyor?
Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Süreci Sırasında Ortaya Çıkan Üç Bölgesel Gelişme Paradigması Üzerine
Bir Bölgesel Gelişme Paradigmasının İçeriği ve Niteliği Nasıl Belirlenmektedir?
Bir Bölgesel Gelişme Kuramının Yeterliliği Nasıl Tartışılabilir?
Son Verirken
Yenilik ve Yerellik Üzerrine Düşünmek
Giriş
İktisat Yazınına Yenilik Kavramının Girişi
Yeniliğin Özellikleri Üzerine
Yeniliklerin Özneleri Üzerine
Son Verirken
Bölge Planlama İçin Adanmışlık Modeli:
Durağan Bölgelerin Kilitlenmişliği Nasıl Çözülür?
Giriş
Kilitlenmiş Bir Bölgede Gelişme Dinamiğini
Başlatmak İçin Bir Kuram Önerisi
Son Verirken Doğu + Kürt Sorununda Politika Geliştirebilmek İçin Ne Tür Ön Hazırlığa Gereksinme Vardır?
Giriş
Tarafların Gerçekleşebilir Çözümün Ne Olduğuna İlişkin Algıladığı Yeni Sınırların Nasıl Tanımlanabileceği Üzerine
Avrupa'nın Değerler Sistemi İçinde Üniter Devlet Anlayışının
Çoğulcu Demokrasiyle Nasıl Uzlaştırılabileceği Üzerine
Küreselleşen Bir Dünyada Bölgesel Gelişme Sorunlarına
Bakış Açılarında Ne Tür Değişmeler Yaşanıyor?
Bölge Halkının Çözüme İlişkin Beklentilerinin
Neler Olduğunun Saptanması
Son Verirken
Bölgesel Kalkınma Ajanslarını Yararlı Bir Türkiye
Projesi Haline Getirebilir miyiz ?
(Tanıtım Yazısından)

Stok Kodu
9789753332170
Boyut
150-210
Sayfa Sayısı
334
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2011-11
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat