Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%30
Dr. Michael Higger'ın Yahudi Ütopyası,Michael Higger

Yahudi Ütopyası’nda Siyonistler’in Nihai Dünya Düzeniİsrail'in Gizli Anayasası

Liste Fiyatı : 15,00TL
İndirimli Fiyat : 10,50TL
Kazancınız : 4,50TL
%30
Temin süresi 5 iş günüdür.
Yahudi Ütopyası’nda Siyonistler’in Nihai Dünya Düzeni
Yahudi Ütopyası’nda Siyonistler’in Nihai Dünya Düzeni İsrail'in Gizli Anayasası
Ozan Yayıncılık
10.50
“Yahudi Ütopyası“; Sinagoglarda derlenen ve Siyonistlerin, dünya hakimiyeti kurma fikrini ifşa eden bir kitaptır ve kitaptaki tüm veriler, Siyonistlerin dünya çapındaki kurmayı ümit ettikleri 'Yeni Sosyal Düzeni“ resmetmektedir. Bu kitap ise; Siyonistlerin “Tanrı'nın Krallığı“ fikri temelinde geliştirdikleri, Kudüs merkezli “Dünya İmparatorluğu“ senaryolarını belgelerle ortaya koymaktadır...
“Genel olarak dünya üzerindeki tüm insanlar iki ana gruba ayrılacak, İsrail kavminden olanlar ve olmayanlar. Birinci gruptakiler iyiler olacak; tek, evrensel Tanrının istekleri doğrultusunda yaşayacaklar. Öte yandan geri kalan tüm insanlar günahkârlıkları nedeniyle nefret edilenler arasında yer alacaklar. İdeal çağ balamadan önce yok edilerek bu dünyadan silinecekler.“ (The Jewish Utopia, sy. 37)
Yahudi fanatiklerin faaliyetleri ve diğer halklarla ilgili yukarıdaki ifadelere benzer düşünceleri, dünyadaki siyasal yapı ile ilgili ikiyüzlülükleri, Ortadoğu ile ve ülkemiz de dahil Ortadoğu'ya komşu diğer ülkelerle ve bu ülkelerin halklarıyla ilgili vahşi planlar, Kudüs merkezli kurmak istedikleri Dünya İmparatorluğu senaryolarını yapıtaşları, bu kitapta yeralan bilgi ve belgelerin tartışmasız ortaya koyduğu verilerdir.
İsrail'in kurucu başbakan Ben-Gurion tarafından söylenen; Bu savaşa sadece bu küçük devlet için girmedik sözü de göstermektedir ki; Siyonistlerin teolojik tarihi ile siyasal tarihi içiçe geçmiştir ve bugün İsrail'in bölgemizde ve dünyada uyguladığı siyaset Tevrat kaynaklı bir siyasettir.
Tarihsel akış içerisinde; Siyonistlerin bölgemiz ve dünyanın geleceği ile ilgili Tevrat kaynaklı siyasetlerini bu derece açık biçimde ortaya koyabilecek başka bir veri yoktur. Amerikan ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapan Robert H. Williams tarafından kaleme alınan, “The Ultimate World Order“ isimli kitap, Ozan Yayıncılık tarafından çevirisi yapılarak, “Siyonistlerin Nihai Dünya Düzeni“ ismiyle okura sunuldu.
Kitap; Siyonistlerin 3500 yıllık Yahudi tarihini esas alarak ortaya koydukları dünya düzeni fikrini açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın heryerinde faaliyet gösteren Yahudi lobilerinin Ortadoğu'dan başlayarak dünyayı sistematik bir biçimde işgal etme planlarını ve İsrail devletinin bölgemizi de içine alan yayılmacı emellerini de gözler önüne seriyor.
Tarihsel kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan kitap belgesel bir nitelik taşıyor ve Ortadoğu'dan başlayarak tüm dünyanın geleceği ile ilgili, İsrail'in Tevrat kaynaklı siyasetini belgelerle açıklıyor.
Yazar kitabını anlatıyor
“Yahudi fanatiklerin faaliyetleri ile ilgili olarak topladığım belgelerin yüzlercesinin içinde (resmî hükümet raporlarına ait fotoğraflar ya da bunların orijinalleri, istihbarat bildirileri, gazeteler, Siyonistlerin kendi üyeleri için hazırladıkları örgüt raporları, Yahudi devrim öyküleri, devrimci liderlerinin biyografileri vs. de dâhil) bu planla kıyaslanabilecek başka hiçbir belge görmedim; zira bu küçük kitap yüzlerce yıl sonrası için hedeflenen, Siyonistlerin ve onların “liberal“ yalancılarının çeşitli faaliyetler yoluyla bilerek ya da bilmeyerek katkıda bulundukları nihai sonun genel çerçevesini çizmektedir.“
İçindekiler Bölümü
Yayınevinin Notu
Önsöz
Sunuş
Yahudilerin İnanç Temelleri
Yahudi Mezhepleri
Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Yahudiler
Siyonistlerin Güncel Siyaseti
Arap İsrail Savaşları
Bu Kitabın Yazarı Kimdir
Siyonizm'in Nihai Dünya Düzeni
Talmut (Musevi Şeriatı) ve Tevrat Gözüyle Siyonizm
Kitaptan Bazı Örnekler
Gizliliğin Ve Hilenin Methedilmesi
Kıyamet Günü Planları
Programları Ne?
B.M. Planın Bir Parçası
Güce Giden Altı Adım
Siyonistler Dünyayı İdare Edecek
Kurtulanların Çoğu Çiftçiler Olacak
Uzun Boylu, Güzel Bir “Irk“ Yaratmak
Ölümüne Savaşa Giden İsrail Yahudileri
İsrail Genişleyecek
“Haklı“ Olmak İçin Yapılması Gerekenler
Bay Higger Peygamberleri Yorumluyor
Ütopya Ne Zaman Başlayacak?
Kıyamet Yahudileri “Kurtaracak“
Kim Kazanacak?
Amerikalıları Nasıl Ele Geçirecekler?
Kendimizi Nasıl Savunacağız?
Siyonistler Galip Gelebilirler mi?
Herşey Bize Bağlı
Dizin
Yayınevinin kitapla ilgili açıklaması:
Kitabı okumaya başlamadan önce belirtmekte fayda vardır ki; kitabın ve yazarının ana karakteri anti-Semitist ya da anti-Komünist değil, anti-Siyonist'tir. Yayınevimiz; öncelikle yazarın bu karakterini öne çıkararak bu kitabı basmaya ve Türk okuruna sunmaya karar vermiştir.
Kitabın kimi bölümlerinde yeralan, Komünizm ve Sosyalizmle, Siyonizm arasında kurulan bağlantı, Yazarın Amerikan hükümetine hizmet eden bir anti-Komünist ajan olmasından kaynaklanmaktadır. Yazarın, Komünist devletlerin Siyonizm'e hizmet ettiklerine dair iddialarına karşılık, aradan geçen zaman göstermiştir ki; İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırıma en çok karşı çıkan devletler yine Sosyalist devletlerdir. Kitabın yazılış tarihinden sonra, aradan geçen 50 yıldan fazla zaman bunu açık bir şekilde göstermektedir.
Bu yüzden burada belirleyici olan ve daha çok önemsenmesi gereken, yazarın anti-Komünizm çerçevesinde komünizm ve Sosyalizm karşıtı kurduğu cümleler değil, daha 1950'lerde, Yahudi fanatiklerin dünyayı ele geçirme planlarıyla ilgili henüz kimsenin farkına varamadığı, gerçekten enteresan ve İsrail'in bugünkü politikasını o günden gören bir zekâya sahip olduğunu gösteren çözümlemelerdir.
Yazar kitabının kimi bölümlerinde, 2000'li yıllarda yaşayan insanları hayrete düşürecek nitelikte ifadeler kullanmaktadır. Bu, yazarın “Yahudi Ütopyası“ isimli kitabı okuduktan ve kitaptaki metinleri çözümledikten sonra zihninde yarattığı bazı paranoyaların nedeni gibi görünmekle birlikte, aradan geçen 50 yıldan fazla zaman göstermektedir ki; yazar kimi tarihsel vakıaları bu paranoyanın etkisiyle yorumlarken, İsrail'in hedeflediği dünya düzeniyle ilgili yaptığı tesbitler, birebir İsrail'in bugünkü politikalarını ve dünya imparatorluğu fikrindeki ısrarını yansıtmaktadır.
Yazarın '50'li yıllarda cesur bir şekilde ortaya koyduğu anti-Siyonist kararlılık, aslında o yıllarda, Amerikan halkının Yahudi fundamentalizmine karşı ortaya koyduğu duyarlılığın da bir göstergesidir.
Ancak aradan geçen 50 yıldan daha uzun zamanda Yahudiler ve onlara destek veren uluslararası güçler dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Yahudilerin ve Yahudi ağırlıklı lobilerin baskıları sonucu, çoğu dünya ülkelerinde olduğu gibi, Amerika'da da Yahudi lobilerinin güçlenmesini sağlamış ve elde ettikleri bu güç onların dünyanın patronu ve bir numaralı sahibi gibi davranmalarına neden olmuştur. Zaman içerisinde elde ettikleri sermaye birikimi, onların dünya ekonomisini ve doğal olarak dünya politikasını yönlendiren bir azınlık haline gelmelerini sağlamıştır.
Bugün Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin politikası, Yahudi lobilerinin güçlü baskıları ile yönlendirilmekte, Asya'da SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan, yeni ve yeraltı kaynaklarını henüz kullanıma açmamış olan devletler, Yahudi işadamlarının kontrollerinde bilinmez bir mecraya doğru yol almaktadırlar.
Uluslararası Yahudi sermayesinin bir numaralı temsilcisi olan George Soros bu ülkelerdeki yönetim biçimlerini belirlemekle kalmamakta, bu ülkelerin politikalarını ve dış siyasetlerinin dinamiklerini de Amerikan ve Yahudi siyasetine uygun bir şekilde yönlendirmektedir.
Sonuç olarak söylenebilir ki; “Yahudi Ütopyası“ isimli kitaptaki fikirlerden ve iddialardan yola çıkılarak hazırlanan bu kitap, 1950'li yıllarda İsrail'in bugününe ve geleceğine ışık tutacak nitelikte ortaya konmuş öngörülerin altalta sıralanmış biçimidir ve tekrar ifade etmek gerekir ki; yazarın, Yahudilerin İkinci dünya savaşından sonra oldukça güçlü olduğu yıllara denk gelen bu iddiaları, sonraki 50 yıla yakın bir zamanda da çürütülememiştir.
 • Açıklama
  • “Yahudi Ütopyası“; Sinagoglarda derlenen ve Siyonistlerin, dünya hakimiyeti kurma fikrini ifşa eden bir kitaptır ve kitaptaki tüm veriler, Siyonistlerin dünya çapındaki kurmayı ümit ettikleri 'Yeni Sosyal Düzeni“ resmetmektedir. Bu kitap ise; Siyonistlerin “Tanrı'nın Krallığı“ fikri temelinde geliştirdikleri, Kudüs merkezli “Dünya İmparatorluğu“ senaryolarını belgelerle ortaya koymaktadır...
   “Genel olarak dünya üzerindeki tüm insanlar iki ana gruba ayrılacak, İsrail kavminden olanlar ve olmayanlar. Birinci gruptakiler iyiler olacak; tek, evrensel Tanrının istekleri doğrultusunda yaşayacaklar. Öte yandan geri kalan tüm insanlar günahkârlıkları nedeniyle nefret edilenler arasında yer alacaklar. İdeal çağ balamadan önce yok edilerek bu dünyadan silinecekler.“ (The Jewish Utopia, sy. 37)
   Yahudi fanatiklerin faaliyetleri ve diğer halklarla ilgili yukarıdaki ifadelere benzer düşünceleri, dünyadaki siyasal yapı ile ilgili ikiyüzlülükleri, Ortadoğu ile ve ülkemiz de dahil Ortadoğu'ya komşu diğer ülkelerle ve bu ülkelerin halklarıyla ilgili vahşi planlar, Kudüs merkezli kurmak istedikleri Dünya İmparatorluğu senaryolarını yapıtaşları, bu kitapta yeralan bilgi ve belgelerin tartışmasız ortaya koyduğu verilerdir.
   İsrail'in kurucu başbakan Ben-Gurion tarafından söylenen; Bu savaşa sadece bu küçük devlet için girmedik sözü de göstermektedir ki; Siyonistlerin teolojik tarihi ile siyasal tarihi içiçe geçmiştir ve bugün İsrail'in bölgemizde ve dünyada uyguladığı siyaset Tevrat kaynaklı bir siyasettir.
   Tarihsel akış içerisinde; Siyonistlerin bölgemiz ve dünyanın geleceği ile ilgili Tevrat kaynaklı siyasetlerini bu derece açık biçimde ortaya koyabilecek başka bir veri yoktur. Amerikan ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapan Robert H. Williams tarafından kaleme alınan, “The Ultimate World Order“ isimli kitap, Ozan Yayıncılık tarafından çevirisi yapılarak, “Siyonistlerin Nihai Dünya Düzeni“ ismiyle okura sunuldu.
   Kitap; Siyonistlerin 3500 yıllık Yahudi tarihini esas alarak ortaya koydukları dünya düzeni fikrini açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın heryerinde faaliyet gösteren Yahudi lobilerinin Ortadoğu'dan başlayarak dünyayı sistematik bir biçimde işgal etme planlarını ve İsrail devletinin bölgemizi de içine alan yayılmacı emellerini de gözler önüne seriyor.
   Tarihsel kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan kitap belgesel bir nitelik taşıyor ve Ortadoğu'dan başlayarak tüm dünyanın geleceği ile ilgili, İsrail'in Tevrat kaynaklı siyasetini belgelerle açıklıyor.
   Yazar kitabını anlatıyor
   “Yahudi fanatiklerin faaliyetleri ile ilgili olarak topladığım belgelerin yüzlercesinin içinde (resmî hükümet raporlarına ait fotoğraflar ya da bunların orijinalleri, istihbarat bildirileri, gazeteler, Siyonistlerin kendi üyeleri için hazırladıkları örgüt raporları, Yahudi devrim öyküleri, devrimci liderlerinin biyografileri vs. de dâhil) bu planla kıyaslanabilecek başka hiçbir belge görmedim; zira bu küçük kitap yüzlerce yıl sonrası için hedeflenen, Siyonistlerin ve onların “liberal“ yalancılarının çeşitli faaliyetler yoluyla bilerek ya da bilmeyerek katkıda bulundukları nihai sonun genel çerçevesini çizmektedir.“
   İçindekiler Bölümü
   Yayınevinin Notu
   Önsöz
   Sunuş
   Yahudilerin İnanç Temelleri
   Yahudi Mezhepleri
   Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Yahudiler
   Siyonistlerin Güncel Siyaseti
   Arap İsrail Savaşları
   Bu Kitabın Yazarı Kimdir
   Siyonizm'in Nihai Dünya Düzeni
   Talmut (Musevi Şeriatı) ve Tevrat Gözüyle Siyonizm
   Kitaptan Bazı Örnekler
   Gizliliğin Ve Hilenin Methedilmesi
   Kıyamet Günü Planları
   Programları Ne?
   B.M. Planın Bir Parçası
   Güce Giden Altı Adım
   Siyonistler Dünyayı İdare Edecek
   Kurtulanların Çoğu Çiftçiler Olacak
   Uzun Boylu, Güzel Bir “Irk“ Yaratmak
   Ölümüne Savaşa Giden İsrail Yahudileri
   İsrail Genişleyecek
   “Haklı“ Olmak İçin Yapılması Gerekenler
   Bay Higger Peygamberleri Yorumluyor
   Ütopya Ne Zaman Başlayacak?
   Kıyamet Yahudileri “Kurtaracak“
   Kim Kazanacak?
   Amerikalıları Nasıl Ele Geçirecekler?
   Kendimizi Nasıl Savunacağız?
   Siyonistler Galip Gelebilirler mi?
   Herşey Bize Bağlı
   Dizin
   Yayınevinin kitapla ilgili açıklaması:
   Kitabı okumaya başlamadan önce belirtmekte fayda vardır ki; kitabın ve yazarının ana karakteri anti-Semitist ya da anti-Komünist değil, anti-Siyonist'tir. Yayınevimiz; öncelikle yazarın bu karakterini öne çıkararak bu kitabı basmaya ve Türk okuruna sunmaya karar vermiştir.
   Kitabın kimi bölümlerinde yeralan, Komünizm ve Sosyalizmle, Siyonizm arasında kurulan bağlantı, Yazarın Amerikan hükümetine hizmet eden bir anti-Komünist ajan olmasından kaynaklanmaktadır. Yazarın, Komünist devletlerin Siyonizm'e hizmet ettiklerine dair iddialarına karşılık, aradan geçen zaman göstermiştir ki; İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırıma en çok karşı çıkan devletler yine Sosyalist devletlerdir. Kitabın yazılış tarihinden sonra, aradan geçen 50 yıldan fazla zaman bunu açık bir şekilde göstermektedir.
   Bu yüzden burada belirleyici olan ve daha çok önemsenmesi gereken, yazarın anti-Komünizm çerçevesinde komünizm ve Sosyalizm karşıtı kurduğu cümleler değil, daha 1950'lerde, Yahudi fanatiklerin dünyayı ele geçirme planlarıyla ilgili henüz kimsenin farkına varamadığı, gerçekten enteresan ve İsrail'in bugünkü politikasını o günden gören bir zekâya sahip olduğunu gösteren çözümlemelerdir.
   Yazar kitabının kimi bölümlerinde, 2000'li yıllarda yaşayan insanları hayrete düşürecek nitelikte ifadeler kullanmaktadır. Bu, yazarın “Yahudi Ütopyası“ isimli kitabı okuduktan ve kitaptaki metinleri çözümledikten sonra zihninde yarattığı bazı paranoyaların nedeni gibi görünmekle birlikte, aradan geçen 50 yıldan fazla zaman göstermektedir ki; yazar kimi tarihsel vakıaları bu paranoyanın etkisiyle yorumlarken, İsrail'in hedeflediği dünya düzeniyle ilgili yaptığı tesbitler, birebir İsrail'in bugünkü politikalarını ve dünya imparatorluğu fikrindeki ısrarını yansıtmaktadır.
   Yazarın '50'li yıllarda cesur bir şekilde ortaya koyduğu anti-Siyonist kararlılık, aslında o yıllarda, Amerikan halkının Yahudi fundamentalizmine karşı ortaya koyduğu duyarlılığın da bir göstergesidir.
   Ancak aradan geçen 50 yıldan daha uzun zamanda Yahudiler ve onlara destek veren uluslararası güçler dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Yahudilerin ve Yahudi ağırlıklı lobilerin baskıları sonucu, çoğu dünya ülkelerinde olduğu gibi, Amerika'da da Yahudi lobilerinin güçlenmesini sağlamış ve elde ettikleri bu güç onların dünyanın patronu ve bir numaralı sahibi gibi davranmalarına neden olmuştur. Zaman içerisinde elde ettikleri sermaye birikimi, onların dünya ekonomisini ve doğal olarak dünya politikasını yönlendiren bir azınlık haline gelmelerini sağlamıştır.
   Bugün Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin politikası, Yahudi lobilerinin güçlü baskıları ile yönlendirilmekte, Asya'da SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan, yeni ve yeraltı kaynaklarını henüz kullanıma açmamış olan devletler, Yahudi işadamlarının kontrollerinde bilinmez bir mecraya doğru yol almaktadırlar.
   Uluslararası Yahudi sermayesinin bir numaralı temsilcisi olan George Soros bu ülkelerdeki yönetim biçimlerini belirlemekle kalmamakta, bu ülkelerin politikalarını ve dış siyasetlerinin dinamiklerini de Amerikan ve Yahudi siyasetine uygun bir şekilde yönlendirmektedir.
   Sonuç olarak söylenebilir ki; “Yahudi Ütopyası“ isimli kitaptaki fikirlerden ve iddialardan yola çıkılarak hazırlanan bu kitap, 1950'li yıllarda İsrail'in bugününe ve geleceğine ışık tutacak nitelikte ortaya konmuş öngörülerin altalta sıralanmış biçimidir ve tekrar ifade etmek gerekir ki; yazarın, Yahudilerin İkinci dünya savaşından sonra oldukça güçlü olduğu yıllara denk gelen bu iddiaları, sonraki 50 yıla yakın bir zamanda da çürütülememiştir.
   Stok Kodu
   :
   9789757891970
   Boyut
   :
   135-195
   Sayfa Sayısı
   :
   184
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2006-04
   Çeviren
   :
   Emre Erdoğan,
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat