Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

F Harfi Genel 2

 

 

 

FABRİKA

*** Çağdaş Ulema: Fabrika görmek; kazançlı bir alışveriş yapacağınıza…

Fabrika sahibi olmak; yüklü bir parayı, hayrını görmeden harcayacağınıza işarettir.

FAKİRLİK

*** İbn-i Sîrîn: Tabir bakımından rüyada fakir olduğunuzu görmek, zenginlikten daha iyidir.

Fakirleştiğinizi görmek; dinî inancınızın ve akıbetinizin iyi olacağına…

Zenginleştiğinizi görmek; yukarıdakinin aksine tabir edilir.

*** Kirmânî: Fakir bir Müslüman’a iyilik yaptığınızı görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, korku ve endişeden güvende kalacağınıza…

Fakir bir kâfire iyilik ettiğinizi görmek; bir konu hakkında düşmanınıza yardım edeceğinize işarettir.

FALA BAKMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Fala bakmanın üç tabiri vardır:

1-Düşmanı alt etmek

2-Murada ermek

3-Hacetlerin reva olması.

*** İbn-i Sîrîn: Fala baktığınızı ve falın iyi çıktığını görmek; düşmana karşı galip geleceğinize, kötü çıktığını görmek ise, bunun tersine tabir edilir.

FARE

*** Allame Meclisî: Fare, kötüye…

Fare görmek; başınıza kötü bir iş geleceğine…

Fare yavrusu görmek; kötü bir kadınla karşılaşacağınıza…

Çok sayıda fare görmek; ömrünüzün uzun olacağına…

Fareyle oynamak; dünyaya meyledeceğinize işarettir.

*** Müellif: Fare; dış görünümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadına…

Fare yakaladığınızı görmek; aynı özellikte bir bayanla evleneceğinize…

Birbirine benzer çok sayıda farenin evinizde toplandığını görmek; gördüğünüz fare miktarınca evinize bayan misafir geleceğine işarettir.

*** Kirmânî: Burnunuz, kulağınız veya makatınızdan fare çıktığını görmek; kötü bir kız çocuğunuzun olacağına…

Ağzınızdan fare çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Tabir bakımından ev faresiyle çöl faresinin tabiri aynıdır.

Yatağınızda bir fare olduğunu görmek; bir kadınla gayrimeşru ilişki içinde olacağınıza…

Fare eti yemek; fesat ehli bir kadının malını yiyeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Bir farenin etrafta serbestçe gezindiğini görmek; öfke veya soruna…

Fare sesi duymak; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine…

Fare yakalamak; bir olayın ardından bahtınızın açılacağına…

Bir farenin kapana düştüğünü görmek; bir sorun yaşayacağınıza…

Çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize…

Kör fare görmek; başkaları tarafından önemsenmeyeceğinize...

Kör fare öldürmek; bir hata işleyeceğinize veya bir hataya kurban gideceğinize işarettir.

FASULYE

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada fasulye görmek; üzüntüye işarettir. Tabir bakımından çiğ fasulye ile pişmiş fasulye arasında fark yoktur.

*** Çağdaş Ulema: Fasulyeyi dalında görmek; hedefinize ulaşamayacağınıza işarettir.

FAYTON

*** Çağdaş Ulema: At koşulmuş fayton görmek; mutluluğa…

İnek veya sığır koşulmuş fayton görmek; mutluluğa...

Eşek koşulmuş fayton görmek; aptalca hikâyelere işarettir.

FERMAN, BİLDİRİ

*** Müellif: Rüyada bir padişahın veya salih bir kimsenin size yazlı bir ferman verdiğini görmek; dünya ve ahiret saadetine…

Aynı rüyada fermanda kötü sözler yazıldığını görmek; bunun aksine tabir edilir.

*** Kirmânî: Bir hâkimin size yeşil yazıyla yazılmış bir ferman verdiğini görmek; tövbe edeceğinize ve Allah tarafından tövbenizin kabul edileceğine işarettir.

FERYAT

*** Çağdaş Ulema: Feryat etmek; bir faciayla karşılaşacağınıza işarettir.

FIRIN

*** Çağdaş Ulema: Fırıncı görmek; endişelerinizin azalacağına...

Fırında olmak; başarılı ve mutlu bir hayat süreceğinize…

Bir fırıncı eşi olduğunuzu görmek; oldukça sağlıklı olduğunuza veya olacağınıza…

Fırın görmek; içinde bulunduğunuz yılın kendi açınızdan bolluk ve bereket yılı olacağına işarettir.

FISTIK

*** İbn-i Sîrîn: Fıstık; mal ve murat demektir.

Bir miktar fıstık içine sahip olduğunuzu görmek; sahip olduğunuz fıstık miktarınca cimrilik göreceğinize işarettir.

FİL

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada fil görmenin altı tabiri vardır:

1-Söz sahibi yabancı kimse

2-Hizmetkâr

3-Hilekâr kimse

4-Kuvvet ve ihtişam sahibi kimse

5-Kıskanç kimse

6-Zalim.

*** Allame Meclisî: Çıplak fil görmek; evlenmek istediğiniz kadına…

Fili ele geçirdiğinizi görmek; aynı kadını elde edeceğinize…

Fille cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; eşinizi boşayacağınıza…

Fil derisi, fil eti, fil sütü ve fildişi görmek; mal elde edeceğinize…

Dişi fil görmek; kötü bir kadından kaçınacağınıza…

File bindiğinizi görmek; yönetici olacağınıza…

Filden düştüğünüzü görmek; makamınızda düşüş olacağına…

Fili uzaktan görmek; bir tüccarlarla aşina olacağınıza…

Fil yavrusu görmek; hükümet işinde yer alacağınıza…

Fil pisliği görmek; görevinizden azledileceğinize ve tekrar başka bir makama atanacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: File bindiğinizi görmek; kötü bir kadınla evleneceğinize…

Aynı rüyayı gündüz vakti görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Bir savaş sırasında file bindiğinizi görmek; büyük bir düşmanı mağlup edeceğinize…

File bindiğinizi ve üzerinden düştüğünüzü görmek; içinden çıkılamaz bir belayla karşı karşıya kalacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Bir şeyi seyredebilmek için filin üzerine çıktığınızı görmek; kabilenizden olmayan yabancı bir kadınla evleneceğinize işarettir.

FİLDİŞİ

*** İbn-i Sîrîn: Fildişi görmek veya sahip olmak; söz sahibi birinden gelir elde edeceğinize…

Fildişinin zayi olduğunu görmek; malınızın telef olacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Fildişi, mal demektir. Gördüğünüz fildişi ne kadar beyaz olursa, elde edeceğiniz mal da bir o kadar fazla olur.

Sandık dolusu fildişi görmek; bir akrabanızın söz sahibi birinin kızıyla evleneceğine işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Fildişi görmek; muhabirliğe yöneleceğinize, güçlü ve etkin bir kaleminiz olacağına…

Fildişinden yapılmış bir şey görmek; muteber bir şahsiyet olacağınıza…

Birinin size fildişinden yapılmış bir şeyi hediye ettiğini görmek; biriyle dostluk kuracağınıza işarettir.

FİLM

*** Çağdaş Ulema: Bir filmde rol almak; ünlü biriyle tanışacağınıza ve gelecekte ona çok şey borçlu olacağınıza…

Film yapmak; iyi bir ilerleme kaydedeceğinize işarettir.

FİNCAN

*** Çağdaş Ulema: Fincan görmek veya fincanla bir şey içmek; bir dostunuzla görüşeceğinize…

Fincan kırmak; eski bir dostla görüşeceğinize ve büyük bir menfaat elde edeceğinize işarettir.

FİRUZE

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada firuze görmenin dört tabiri vardır:

1-Zafer ve başarı

2-Hacetin reva olması

3-Kudret

4-Otorite.

*** İbn-i Sîrîn: Firuze görmek, zafere ve kuvvetli morale; firuzenizin kaybolduğunu görmek ise, dileklerinizin gerçekleşmeyeceğine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Bir bohça dolusu firuzeniz olduğunu görmek; gördüğünüz firuze miktarınca mal kazanacağınıza işaret eder.

FİTİL

*** Kirmânî: Tutuşturulmuş fitil görmek; halk arasından çıkan ve onlara hizmet veren kimseye…

Sönmüş fitil görmek; yukarıdaki rüyanın aksine işarettir.

FRENKÜZÜMÜ

*** Çağdaş Ulema: Frenküzümünü dalında görmek; sadık ve riyasız insanlarla oturup kalkacağınıza…

Frenküzümünün dallarını kırmak; biriyle arkadaşlık ahdinde bulunacağınıza…

Frenküzümü toplamak; herhangi bir şeye rıza göstereceğinize…

Mevsimi dışında frenküzümüne sahip olmak; vefasızlık göreceğinize işarettir.

FUAR

*** Çağdaş Ulema: Bir fuara katılmak; faydasını göreceğiniz yeni ilişkilere…

Mukaddes bir yerde düzenlenen fuara katılmak; birileri tarafından imtihan edileceğinize işarettir.

FULYA (Bot.)

*** Müellif: Rüyada fulya görmek; rahatlığa…

Tanıdık birinin size bir demet fulya verdiğini görmek; o kimseyle aranızda bir tartışma geçeceğine işarettir.

FUTBOL

*** Çağdaş Ulema: Futbol oynamak; bir işinizi ihmal edeceğinize...

Bir futbol müsabakası izlemek; bir spor törenine katılacağınıza işarettir.

 

 

 

 

 

 Kapat