Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

K Harfi Genel 1D

 

* KÖRÜK: Rüyada bir körüğe malik olduğunu görmek, saltanat ve memuriyete delâlet eder.

Rüyada kendisinin ağaçtan bir körük olduğunu görmek, makam ve mevkiden düşmeye, eldeki mülkün gitmesine delâlet eder.

Rüyada körüğü ve ateşi bir arada görmek, ihtiyaçların giderilmesine ve rızka işarettir. Çünkü demirci körükle ateşi alevlendirir ve rızkını bu yolla temin eder.

Ateş olmazsızın sadece körük görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve meşakkata delâlet eder.

Rüyada altın ve gümüş eritmeye mahsus körüğü görmek, Ke-limei Tevhide, İhlâsa ve ibâdet için inzivaya çekilmeye alâmettir. Camcıların körüğü hile ve şerre delâlet eder.

Bazı kere de rüyada körük görmek, çok hamile kalan ve tez düşük yapan kadına, çabuk kızan ve darılan bir kimseye delâlet eder. Demirci körüğü, işleri kolaylaştırmaya, menfaata ve rızka delâlet eder.

Yine körük rüyası, fikirleri ihya etmeye, hastanın şifa bulmasına, rızık ve maişetin yolundan gitmesine ve evli kadının erkek bir çocuğa hamile olduğuna delâlet eder.

* KÖS: Rüyada kös, yani büyük davul görmek, bâtıl söze ve yalan habere delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada kös ve davul çalmak yalan ve uydurma söze delâlet eylediğinde hayırsızdır.

Devlet reisinin rüyada kös ve davul görmesi, onun hesabına hayırlıdır. Çünkü mehterhane saltanatın icaplarmdandır ve ordunun şevkini artırır...

* KÖSE: Rüyada köse bir kimseyi görmek, fena insanlara delâlet eder.

* KÖSTEBEK: Rüyada köstebek görmek, zillete, buğz ve adavete, haram rızka, aksaklığa, duvar delen hırsıza delâlet eder.

Köstebek etini yediğini görmek, fasık bir kimsenin gıybetine işarettir. Yine köstebek rüyası, günah, eziyet, zevce, toplantı, ve evlada delâlet eder.

Rüyada bir köstebek aldığını veya köstebeğin kendi nezdine geldiğini görmek, şehirden göç etmeye alâmettir.

* KÖSTEK: Bir kimsenin rüyada göğsüne veya saatine köstek taktığını görmesi, işinde kendisine ayakbağı olacak ve kendisini zor duruma düşürecek adama delâlet eder.

* KÖŞK: Rüyada güzel bir köşke girdiğini görmek, mal ve nimete delâlet eder. Köşkün yandığını görmek, eldeki malın hükümet tarafından alınacağına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada köşk görmek, on türlü tâbir edilir:

 1. a) Nimet, b) Mal,
 2. c) Velayet, d) Mertebe, e) Riyaset, f) Şeref,
 3. g) Saltanat,
 4. h) Murada ermek, ı) Ferah,
 5. i) Sürür...

Bazı kere de köşk görmek, hidâyet ve İslâm'a delâlet eder.

Rüyada cennet köşklerinden birinde olduğunu görmek, reisliğe, saltanata, düşman üzerine galip gelmeye ve güzel bir hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada kerpiçten yapılmış köşk görmek, bir miktar dünyalığa, kiremitten yapılmış görmek, haram mala delâlet eder.

Yine köşk rüyası, yalana, kibre ve helak olmaya da işarettir.

Fâsık bir kimsenin rüyada köşk görmesi, zindana, darlığa mal ve şöhretinin noksanlığına alâmettir.

Rüyada tâ uzaklarda bir köşk görmek, mülke ve mala işarettir. Bazı kere de köşk, mütedeyyin, takva sahibi, izzetli ve namuslu bir kişiye delâlet eder.

Rüyada bir köşke girdiğini görmek, büyük bir devlete ve saltanata erişmeye delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir köşke girdiğini görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o kendine münasip bir hanımla evlenir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada bir kimse köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, o köşk de kendisinin ise, yüce bir mevki-ye, büyük bir dereceye, kuvvet kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir...

Yine köşk rüyası şunlara da delâlet eder:

 1. a) Salih amel,
 2. b) Nimet,
 3. c) Mal ve memuriyet, d) Sevinç ve sürür,
 4. e) Murada erişmek,
 5. f) Reislik ve saltanat...

Rüyada şehir içinde bulunan büyük köşklere ve yüksek çardaklara ve kule burçlarında yüksek köşklere çıkmak, dünya rütbelerinden erişeceği mertebe ve makama delâlet eder.

* KÖTÜLÜK: Rüyada bir başka kimseye şer ve kötülük öğrettiğini görmek, o kimsenin sonunun kötü olmasına ve dinden çıkmasına delâlet eder.

* KÖTÜRÜM OLMAK: Kişinin rüyada kötürüm olduğunu görmesi, mahrumiyete, acze ve meşakkata delâlet eder. Bazı kere de el ve ayak ile yapılan kazançtan men edilmeye işarettir.

* KÖTÜ SÖZ: Rüyada, edebe, ahlâka ve insana aykırı söz söylediğini görmek, ağız hastalığına ve yapılması arzu edilen bir şeyde usanca ve bıkmaya alâmettir.

Rüyada ilim ehlinden bir kimsenin fena söz söylediğini görmek, fitne ve karışıklığa ve dinde bozukluğa delâlet eder.

* KÖTÜ ZAN: Rüyada görülen kötü zan, yüce Allah'ın: "Muhakkak bazı zan (vardır ki) günahtır." (Hucurat, 12) mealindeki âyet gereğince, günaha delâlet eder.

* KÖY: Rüyada bir köyden şehre göç ettiğini görmek, dinde salâha, işlerde refaha, korkudan emniyete delâlet eder. Rüyada bir köyün harap olduğunu veya sel götürdüğünü görmek, o beldenin hükümdarının halka zulm edeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada memur bir köye girdiğini görmesi, bir adamla kavga etmeye alâmettir.

Bir köyü mamur bir halde görmek, dindarlığa ve salâha delâlet eder. Önceden mamur olan yerleri görmek de böyledir...

Rüyada bir köyden çıktığını ve başka diyara sefer ettiğini gören kimse, sıkıntıdan halâs olur ve rahata erişir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir köy camiine girdiğini ve orada Allahü Teâlâyı zikrettiğini görmek, güzel amellere, cennete ulaştıracak işleri yapmaya ve dinde sıdka delâlet eder.

Rüyada bir şehirden bir köye göç ettiğini görmek, rahatlıktan meşakkata, emniyetten korkuya düşmeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada köy imamı görmesi, istek ve arzusunun tahakkuk edeceğine işarettir.

* KÜBA MESCİDİ: Rüyada Küba mescidini görmek veya orada namaz kılmak, hayır ve berekete, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder.

* KUBBE: Kişinin rüyada kubbe görmesi, kadın ile tâbir olunur. Bekâr bir kimsenin rüyada bir kubbe yaptığını görmesi, veya satın alması, iyi bir hanımla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada yerle gök arasında yeşil kubbelerden bir takım binalara malik olduğunu görmek, rüya sahibinin şehiden vefat edeceğine alâmettir.

Rüyada kubbe ile beraber üzerinde bir kuş olduğunu görmek, makam ve mertebenin yüksekliğine delâlet eder. Yine rüyada bulut üzerinde bir kubbe yaptığını görmek, zevceye, kuvvet ve kudrete nâiliyete delâlet eder.

Kubbe rüyası, ona giren veya malik olan kimse için memuriyete alâmettir.

Rüyada bir kubbe üzerinde otağı kurulduğunu görmek, heybetli bir saltanata, izzet ve şerefe delâlet eder.

* KUCAKLAMAK: Rüyada bir dostunu kucakladığını veya onunla el sıkıştığını görmek, zafer ve muhabbete delâlet eder.

Kirmanı demiştir ki: Rüyada ölü veya diri bir kimsenin kendisini kucakladığını görmek, çok yaşamaya ve uzun ömre delâlet eder.

Rüyada düşmanı ile kucaklaştığını görmek, onunla aralarının düzeleceğine ve sulha işarettir.

* KUCAKLAŞMAK: Rüyada bir kimse ile kucaklaştığını görmek, kucaklaştığı miktarca o kişi ile anlaşmaya ve o nisbette aralarında sevgiye delâlet eder.

Rüyada bir ölü, bir kimsenin boynuna sarılsa ve onu kendine doğru çekse, bu rüya, o kimsenin ölümüne delâlet eder.

Rüyada bir kadınla kucaklaştığını görmek, âhirete ait ve lüzumlu olan şeyleri terk ederek sadece dünyaya ait şeylere meyletmesine delâlet eder.

* KUDRET HELVASI: Rüyada kudret helvası görmek, kudret helvasından yemek, zahmet ve meşakkat çekmeden kazanılan rızka delâlet eder.

Kudret helvası, helâl rızık ile tâbir olunur. Yine kudret helvası görmek, Allahü Teâlâ tarafından gönderilen güzel ve temiz rızka delâlet eder.

Bazı kere de kudret helvası görmek, mal feda etmeye, köle azat etmek için gayret göstermeye veya boynunun vurulmasından kurtulmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kudret helvası görmesi: "Size kudret hel-vasiyle bıldırcın kuşunu gönderdik ve helâl rızıklarımızdan yeyin, dedik." (Bakara, 57) mealindeki âyet gereğince mahlûkattan hiç birinin mineti olmadan güzel rızka delâlet eder.

* KUDUZ HAYVAN: Rüyada kuduz hayvan görmek, düşman ile tâbir olunur. Kuduz hayvanı öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir.

* KUĞU: Rüyada suda yüzen kuğu görmek, sevinç ve sürura delâlet eder. İki kuğunun birbiriyle oynadıklarını ve suya dalıp çıktıklarını görmek, bekâr kimseler için iyi bir hanımla evlenmeye delâlet eder.

* KULAK: Rüyada kulak görmek şu şekilde tâbir olunur:

 1. a) İlim,
 2. b) Akıl,
 3. c) Din,
 4. d) Padişah,
 5. e) Kendisiyle iftihar edilen evlat, f) Mal ve rütbe...

Kulak, zînet ve hıfz mahallidir. Bu sepele kulak görmek işitmektir. Rüyada kulağının büyüdüğünü veya güzelleştiğini, yahut ondan nur çıktığını ya da nur girdiğini görmek, hidayet ve Allahü Teâlâ'ya itaate delâlet eder.

Rüyada kulağının küçük olduğunu, ona kötü bir kokunun girdiğini veya çıktığını görmek, haktan ayrılıp delâlete düşmeye ve Yüce Allah'ın gazabını celbedecek bir şeyin yanında bulunmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada kulağının kesildiğini veya yok olduğunu görmesi, yeryüzünde meydana gelecek fesada delâlet eder.

Rüyada kendi izniyle kulağı üzerine bir kulak daha takıldığını görmek, arzu edilen bir şeyin tahakkukuna delâlet eder.

Rüyada, kulağının hayvanlardan birisinin kulağı gibi olduğunu görmek, rütbe ve makamın gitmesine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada kulağının çok olduğunu görmesi, çeşitli ilim dallarına vâkıf olmaya delâlet eder.

Yine rüyada kulak, içerisine eşya saklanan kasa, sandık, kutu ve hazine gibi şeylere delâlet eder. Kulakta görülen fazlalık ve eksiklik, zikredilen tâbirler üzerine delâlet eder.

Bir kimsenin kulağında mühür asılı olduğunu görmesi, eğer kızı varsa, onu evlendirmeye ve ondan doğacak bir erkek çocuğuna delâlet eder.

Rüyada sağır olduğunu görmek, dinde fesada işarettir. Kulağının yarım olduğunu görmek, zevcenin ölümüne alâmettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada kulak görmek, sekiz veçhe ile tabir olunur:

 1. a) Zevce veya akrabasından bir kadın, b) Sadık dost,
 2. c) Kendi ayarında muvafık arkadaş,
 3. d) Salih ve makbul evlat,
 4. e) Keder ve gam,
 5. f) Ferah ve sürür,
 6. g) Tevbe ve kötülüklerden dönüş...

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada kulağını büyümüş görmek, Hak Kelâmı dinlemeğe, kulağı küçülmüş görmek kelâm-ı hakkı redde, tıkalı görmek, doğru sözlere inanıp iltifat etmemeğe delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kulak görmek, zevce, kız evlat, kızkardeş,

hala ve teyze gibi kadın akraba ile tâbir olunur.

Rüyada kulağının kesildiğini görmek, bu kadın akrabalardan birisinin vefatına delâlet eder.

* KULAK ÇINLAMASI: Rüyada kulağının çınladığını görmek, rüya sahibinin kendisine ait bir söze delâlet eder. Eğer iki kulağı birden çınlar ve bu da uzun sürerse, insanlar arasında uzun müddet ondan söz edilir.

* KULAK KİRİ: Nablusî demiştir ki: Rüyada kendisinin veya bir başkasının kulağından kir çıkardığını gören kimsenin, eliyle hainlerin yapacakları hileye mani olacak ve zararlarını gidere cek bir yardım yapılır.

Rüyada kulağında meydana gelen iltihap ve kiri temizlediğini görmek, bazı yerlerden gelecek sevindirici haberlere işarettir.

* KULP: Bir kimsenin rüyada kulp görmesi, dindir. Bu sebeple rüyada bir kulpa tutunduğunu görmek: "Artık kim şeytanı tanımayıp da Allah'a iman ederse, o , muhakkak ki kopması (mümkün) olmaya en sağlam kulpa yapışmıştır." (Bakara: 256) mealindeki âyet gereğince o kişinin İslâm'a sarıldığına ve onda sebat ettiğine delâlet eder.

Bazı kere de kulp ve düğme, kişinin hanımına alâmettir.

Kâfir kimsenin rüyada bir kulpa yapıştığını ve elini içine koyduğunu görmesi, İslâm ile şereflenmeye ve Kur'ân-ı Kerime sımsıkı sarılmasına delâlet eder.

* KULUNÇ: Kulunç rüyası, zahmet ve meşakkata delâlet eder. Bir kadının rüyada kendisine kulunç girdiğini görmesi, onun hamile olduğuna ve şerefli kimselere yaklaşmasına delâlet eder. Bazı kere de acı sözler işitmesine alâmettir.

* KUM: Kum görmek, mal ile tâbir olunur. Çok kum görmek,din ve dünyaca meşguliyet demektir.

Rüyada elini kum içine soktuğunu görmek, dünya işlerinden bir şeye karışmamaya delâlet eder. Kumun çok fazla olması tabirde azaba işarettir.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada kum görmek, hesapsız mala işarettir. Büyük bir kum kümesi üzerinde oturduğunu görmek, nihayetsiz servete ve mülke delâlet eder.

Rüyada bir kaba kum koyduğunu görmek, çoluk çocuğu için mal biriktirmeye alâmettir...

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada kum görmek, dört şekilde tâbir olunur: a) Din ve dünya ile meşgul olmak,

 1. b) Mal,
 2. c) Menfaat,
 3. d) Zahmet ve meşakkatle hasıl olacak rif at (Yükseklik)...

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir mahalde tozun ve kumun kalkıp gittiğini görmek, mal ve nimete delâlet eder.

Rüyada kum içinde yürüdüğünü görmek, mal biriktirmeye ve o malı hayra sarf etmeye işarettir.

Kum rüyası türlü türlü tâbir edilmiştir. Kum görmek, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, üzüntü ve kedere, düşmanlık ve zulme delâlet eder.

Rüyada bir kadının kum içinde yürüdüğünü görmesi, uzun zaman kecasız kalacağına delâlet eder.

Kırmızı kum görmek, işsiz kimse için güzel bir mevki, hayırlı

bir rızıktır. Rüyada sarı kumu yüklenip taşımak hastalığa delâlet eder.

Rüyada, ağaç ve nebatat köklerinden toplanmış kumu görmek, mal ve emlâktan olan rızka delâlet eder.

* KUMA: Kadınların rüyada kuma görmesi, hastalığa, zarar ve körlüğe işarettir. Yine kuma, kötü amele, sırları açıklamaya, üzüntü, keder ve uğursuzluğa alâmettir...

* KUMANDAN: Rüyada kumandan görmek, şecaat sahibi ve korkusuz bir kimseye delâlet eder.

Rüyada askerler üzerine kumandan olduğunu görmek, mal, şöhret ve rütbeye delâlet eder. Eğer bunlara ehil değilse, bu rüya onun ölümüne işarettir.

Fakir kimsenin rüyada asker üzerine kumandan olduğunu görmesi, ızdırap, zahmet ve kedere düşüp feryad etmesine alâmettir.

* KUMAR: Rüyada kumar oynadığını görmek, batıl ve şerli bir işte bulunmaya delâlet eder. Çünkü kumar, belalı bir illettir. Yine kumar, düşmanlık ve kavgalara da alâmettir.

Rüyada kumar oynayıp kazandığını görmek, belâlı işler peşinden sürüklenmeye ve sonunda nedamet duymaya delâlet eder.

* KUMAŞ: Rüyada türlü renkteki kumaşı görmek, din ve dünyaya delâlet eder.

Devlet adamlarından birisinin rüyada üzerinde muhtelif renkli kumaş olduğunu

görmesi, o senenin ucuzluk içinde geçeceğine delâlet eder.

Türlü renkte kumaş, kadınlar için fazlaca şeref ve sevince delâlet eder.

* KUMAŞÇI: Rüyada kumaşçı görmek, izzet ve şerefe, kadir ve kıymete delâlet eder. Bez satıcısını görmek, rızka işarettir.

* KUMAŞ PARÇASI: Bir kimsenin rüyada bir top kumaş parçası durduğunu yahut satın aldığını veya bir yerden kendisine hediye edildiğini görmesi, uzak bir yere yolculuğa delâlet eder.

Rüyada tezgâh başında kumaş dokuduğunu, durduğunu veya açıp dağıttığını görmek, yine sefer ile tâbir olunur.

* KUM KERTENKELESİ: Rüyada bir hayvanı görmek, aciz ve adi bir düşmana işarettir.

Bazı kere de kum kertenkelesi, kendisine tabi olmakla cehalet karanlıklarından kurtularak hidayete erilen bir mürşide alâmettir.

* KUMBARA: Rüyada kumbaraya para attığını görmek veya ondan para çıkarmak, dünyaya meyletmeye delâlet eder.

* KUMRU: Rüyada erkek kumru görmek, kaside okuyan makamı ve sesi güzel bir kimseye delâlet eder.

Kumru rüyası, güvercin rüyası gibi tâbir edilir.

Rüyada başına veya omuzuna yahut ensesine bir kumru konduğunu görmek, rüya sahibinin anıeline işarettir. Eğer konan kumru beyaz ve güzel ise, iyi amele, siyah ve çirkin ise kötü amele delâlet eder.

Yine rüyada kumru kuşunu gören, hayra ve hoş şeylere erer. Eğer gurbette bir adamı varsa o döner gelir. Eğer üzüntü ile kederli ise üzüntü ve kederden halâs olur.

Erkek kumru görmek, hamile kadının erkek çocuk doğurmasına, dişi kumru da kız doğurmasına delâlet eder.

Rüyada kumru kuşunun erkeğini görmek, bazan da, garip, hor ve bayağı bir kimseye işarettir.

Yine bu kuşun erkeğini rüyada görmek, haber ve elçiye delâlet eder.

Bekâr kimsenin kumru kuşunu görmesi, çok konuşan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* KUM SAATİ: Nablusî demiştir ki: Kum saatinin alt ve üst iki şişesi iki çocuk veya iki kardeş yahut iki ortaktır.

Rüyada kum saati görmek, rüya sahibi için bezek ve güzelliğe delâlet eder.

* KUM VE TOPRAK: Rüyada bir yerden kum ve toprak aldığını görmek, fakirlik, ihtiyaç, keder, üzüntü ve meşakkata delâlet eder. Bazı kere de memurlar için rüşvete işarettir.

* KUNDAK BEZİ: Hamile kadının rüyada kundak bezi görmesi, çocuğa delâlet eder. Çünkü kundak, çocuğu bağlamak için ihdas edilmiş bir nesnedir.

Bazı kere de kundak bezi görmek, düşmanı kahretmeye, kırılmış kemiğe sarılacak sargıyla korkutmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kundak bezi ile bağlanmış hanımını çözdüğünü görmesi, zevcesini boşamaya alâmettir.

Hasta, misafir ve dövülmüş kişilerin rüyada kundak bezi görmelerinde hayır yoktur. Rüyada kendisini bir kundak içinde bağlı görmek, sıkıntıya, müşkülât ve zarurete delâlet eder.

Rüyada içinde bağlı bulunduğu kundağın çözüldüğünü ve kundaktan çıktığını görmek ise, sıkıntı ve müşkülâttan, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

* KURA ÇEKMEK: Bir kimsenin rüyada kura çektiğini görmesi, üzüntü ve sıkıntılara delâlet eder. Yine kura çekmek, galip gelmek için gayret göstermeye işarettir.

Rüyada herhangi bir adamla karşılıklı kura çektiğini ve kuranın da kendisine isabet ettiğini görmek, borçlusu olan bir kimseye galip geleceğine işarettir.

* KUNDURA: Rüyada yeni bir kundura aldığını görmek, hayrılı ve sevindirici yolculuğa delâlet eder.

Kunduracıyı görmek, halk arasında simsarlık eden ve insanların arasını bulan bir kimseye delâlet eder.

Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Kunduracı, halkın umur ve hususatmda yani işleri hususunda herkese iyilik eden bir zata delâlet eder.

* KUR'AN-I KERÎM: Kur an-ı Kerim, Allah'ımızın kelamı ve insanlık kulağına erişen en son kelam... Kur'ân'ın saadet cennetlerinde yaşayanlara iki cihanın da baharı tüllenir. Ama Kur'ân'dan yüz çevirenlere hiç bir saadet vaad edilmemiştir.

Nebiyy-i Zîşan Efendimiz:

"- Kim Rabbi ile konuşmayı seviyorsa Kur'an okusun!"

Buyurmuşlardır. O halde rüyada Kur'ân-ı Kerîm âyetlerini Kur'ân'ın üzerinde okuduğunu görmek, şeref ve sevinç tacıdır. Ve rüya sahibi için yardıma delâlet eder. Rüyada Kur'ân-ı Kerim'i aşikâre okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, emaneti edaya ve Hakkı müdafaaya delâlet eder.

Rüyada hafız olmadığı halde Kur'ân'ı hıfz ettiğini görmek, mülk ve nimete, kudret ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada Kur'ân-ı Kerîm okuduğunu ve manasını da anladığını görmek, akıl ve hikmet sahibi olmaya ve Rabbinin ona akıl ve zeka ikram ettiğine alâmettir.

 

 

 Kapat