Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

K Harfi Genel 2B

 

 

 

KAVUN

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kavun görmenin beş tabiri vardır:

1-Hastalık

2-Kadın

3-Üzüntü

4-Menfaat

5-İyi geçim.

*** İbn-i Sîrîn: Sarı kavun; hastalığa işarettir. Yeşil ve tatsız kavun tabir bakımından sarı kavundan daha iyidir. Ayrıca büyük kavunun tabiri de küçük kavundan iyidir.

*** Kirmânî: Mevsiminde tatlı kavun yediğinizi görmek; yediğiniz kavun miktarınca üzüntü ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, arta kalan kavun miktarınca da üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Çok sayıda kavununuzun olduğunu ve bunları yanınıza koyduğunuzu görmek; çaresi olmayan sıkıntılar yaşayacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kavun görmek; aşkla dolu tatlı bir hayata…

Kavun yemek; ahlakî olmayan bir işten dolayı beklenmedik sorunlarla karşılaşacağınıza işarettir.

KAVURMA

*** İbn-i Sîrîn: Koyun etinden kavurma yaptığınızı görmek; mal elde edeceğinize…

At etinden kavurma yaptığınızı görmek; insanların sizin malınıza göz dikeceğine işarettir.

KAYA

*** Çağdaş Ulema: Kaya görmek; sağlığa…

Büyük kaya görmek; başarıya…

Bir kayaya tırmanmaya çalışmak ama tırmanamamak; kötü bir durumla karşılaşacağınıza…

Bir kayayı yok etmek; bir işinizin gecikeceğine…

Kayadan zorlukla inmek; bir tanıdığınızı kaybedeceğinize…

Kayadan düşmek; ansızın gerçekleşecek olan bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.

KAYAK

*** Çağdaş Ulema: Rüyada kayak; çok inilişli bir yol konusunda sizin için uyarı niteliği taşımaktadır.

Kayak sporu yaptığınızı görmek; bir iş konusunda düşüşünüzün, yükselişinizden daha hızlı gerçekleşeceğine…

Başkalarını kayak yaparken görmek; kendinize kötü bir örnek seçtiğinize ve bu yüzden yoldan sapacağınıza işarettir.

KAYBOLMAK

*** İbn-i Sîrîn: Kendinizin, eşinizin veya çocuğunuzun kaybolduğunu görmek; zarara uğrayacağınıza…

Kendinize ait güzel bir şeyin kaybolduğunu görmek; üzüntüye…

Kendinize ait kötü bir şeyin kaybolduğunu görmek; işlerinizin iyiye gideceğine işarettir.

KAYIK

*** Çağdaş Ulema: Kayık görmek; bir değişiklik yaşayacağınıza…

Açık havada kayıkla yolculuk ettiğinizi görmek; iyi ve güzel bir olayla karşılaşacağınıza…

Kapalı havada kayıkla yolculuk ettiğinizi görmek; tatsız bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.

KAYMAK (İsim)

*** Allame Meclisî: Kaymak görmek; nimet ve zenginliğe işarettir.

KAYNAKÇI

*** Allame Meclisî: Kaynakçı görmek; biriyle dost olup kaynaşacağınıza ve bu dostluğun hayırlara vesile olacağına işarettir.

KAZAN

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kazan görmenin beş tabiri vardır:

1-Ev sahibi

2-Ev hanımı

3-Vali

4-Hizmetçi

5-Hacetleri yerine getiren kimse.

*** Allame Meclisî: Kazan; başkanlığa işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kazan; evin hanımına işarettir. Kazanda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık da ev sahibine yorulur.

Yeni ve büyük kazan satın almak veya bir başkasının size verdiğini görmek; evin hanımının başına bir bela geleceğine…

Kazanda etli veya etsiz yiyecekler görmek; zahmetsizce elde edeceğiniz hazır rızka…

Kazanın kırıldığını görmek; evin hanımının veya ev sahibinin öleceğine işarettir.

*** Kirmânî: Kazanın içinde yenilebilir bir şey olduğunu görmek; evin hanımından size bir menfaat ulaşacağına…

Kazanın içinde kötü bir yiyecek olduğunu görmek; evin hanımından bir zarar göreceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kazanın ocak üstünde taştığını görmek; büyük bir heyecan yaşayacağınıza…

Kazan tamir etmek; insanlar arasında iyi bir konuma sahip olacağınıza…

Yemek kazanı görmek; misafir ağırlayacağınıza…

Çamaşır kazanı görmek; temizlik ihtiyacı duyacağınıza…

Kazan tamircisi görmek; bir tartışma yaşayacağınıza…

Kazan yapan birini görmek; evliliğe işarettir.

KAZMA

*** İbn-i Sîrîn: Kazma görmek; fakir yabancıya…

Bir yerden kazma aldığınızı görmek; yabancı biriyle kaynaşıp arkadaş olacağınıza ve karşılıklı menfaat elde edeceğinize...

Çok sayıda kazmanız olduğunu görmek; bir grup yabancıya rehberlik edeceğinize…

Bir kazmanın üzerinde oturduğunuzu görmek; yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kazma görmek; bir olayla karşılaşacağınıza…

Kazmayla iş yapmak; işinizde iyi bir ilerleme kaydedeceğinize işarettir.

KEÇE, TİFTİK

*** Müellif: Beyaz keçe; helal mala…

Siyah keçe; yapacağınız bir ticaretten gelir elde edeceğinize...

Keçenizin yandığını görmek; malınızın telef olacağına işarettir.

KEÇİ

*** Allame Meclisî: Rüyada keçi eti yediğinizi görmek; çok sıkıntı çekeceğinize, ancak daha sonra helal mal elde edeceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Erkek keçi, önde gelen büyük bir zata…

Dişi keçi; kadına…

Meçhul bir keçiyi kesmek; büyük bir kişiye karşı zafer kazanacağınıza…

Keçi derisi yüzmek; çok mal biriktireceğinize…

Derisini yüzdüğünüz keçinin etinden yemek; biriktirdiğiniz malı yiyeceğinize…

Keçiye binip sağa sola sürmek; büyük bir kişiye hile edeceğinize ve onu dilediğiniz gibi yönlendireceğinize…

Keçinin sizi yere çırptığını görmek; istediğiniz gibi yönlendireceğiniz adamın sizi bulunduğunuz mevkiden mahrum edeceğine…

Keçinin boynuzlarını kırmak; yönlendirdiğiniz adamı etkisiz hale getireceğinize…

Keçinin kıllarının çoğaldığını görmek; malınızın çoğalacağına…

Keçinin kıllarını kesmek; kestiğiniz ölçüde evladınızdan mal alacağınıza…

Dişi keçi bulmak veya başkasının size dişi keçi verdiğini görmek; evleneceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Bir dişi keçiyi sağdığınızı ve sütünü içtiğinizi görmek; bir kadından gelir elde edeceğinize…

Bir dişi keçiyi kestiğinizi ve etini yediğinizi görmek; bir kadın tarafından dileğinizin gerçekleşeceğine…

Etinden dolayı keçi kesmek; bir kadınla evleneceğinize, ama ondan hayır görmeyeceğinize…

Dişi keçinin evinizden dışarı çıktığını görmek; karınızı boşayacağınıza…

Evinizde veya başka bir yerde kendinize ait keçi sürüsü olduğunu görmek; sürü miktarınca elinize mal geçeceğine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Dişi keçi eti yemek; hastalanacağınıza ve ardından çabucak iyileşeceğinize…

Keçi, postu, kılı ve sütü görmek; hayır ve berekete…

Dişi keçi görmek ve etini yemek; lezzetliyse hayra, acı veya nahoşsa sıkıntıya işarettir.

KEDİ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kedi görmenin beş tabiri vardır:

1-Hırsız

2-İmansız kimse

3-Hastalık

4-Şefkatli kadın

5-Savaş ve husumet.

*** Allame Meclisî: Kedi öldürmek; genişliğe çıkacağınıza…

*** İbn-i Sîrîn: Kedi; fesat ehli hırsız kimseye…

Evinize bir kedi girdiğini görmek; evinize hırsız gireceğine…

Kedinin evinizdeki bazı yiyecekleri yediğini görmek; hırsızın evden bir şey çalacağına…

Kediyi öldürdüğünüzü görmek; hırsızı öldüreceğinize veya etkisiz hale getireceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Bir kediyi öldürüp derisini yüzdüğünüzü görmek; hırsızlıkla elde edilen bir mal alacağınıza…

Sabah namazından sonra kedi görmek; altı günlük bir hastalık geçireceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kedi görmek; ikiyüzlülük veya ümitsizliğe…

Bir kedi tarafından tırmalanmak veya ısırılmak; tehlikeli düşmana…

Kedi okşamak; liyakati olmayan birine gereğinden fazla önem verdiğinize…

Kedinin, birine sürtündüğünü görmek; iyi niyetinizin kötüye kullanılacağına ve bazı dalkavuklar tarafından aldatılacağınıza…

Anne kedi ve yavrularını bir arada görme; endişe ve rahatsızlığa…

Kedi sesi veya iniltisi duymak; gereksiz şeyler konuşacağınıza veya birinin dedikodusunu yapacağınıza işarettir.

KEDİ MİSKİ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kedi miski görmenin dört tabiri vardır:

1-Edep, ahlak

2-Övgü

3-Şöhret

4-Güzel davranış.

*** İbn-i Sîrîn: Kedi miskine sahip olduğunuzu görmek; edepli, ahlaklı ve halk tarafından beğenilen biri olduğunuza…

Kedi miskinin kokusundan hoşlanmadığınızı görmek; halk tarafından kınanacağınıza…

Kedi miski yemek; eşinizin edepli ve ahlaklı biri olduğuna işarettir.

KEFEN

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada ölen birinin kefenini görmek üç şekilde tabir edilir:

1-Mal

2-Zorluk

3-Dinde fesat.

*** İbn-i Sîrîn: Tanıdık ve ölmüş biri için kefen hazırladığınızı görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Ölmüş birinin kefenini çıkardığınızı görmek; ölen bir kimsenin malında gözünüz olduğuna…

Fesat ve nifak ehli birinin ölülerin kefenlerini çıkardığını görmek; ölmüş birinin malını haram yolla elde edeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Ölen bir tanışınızın üzerinden kefenini çıkardığınızı görmek; onun yolunu izleyeceğinize ve kefenini çıkardığınız kimse âlimse ilme ağırlık vereceğinize, zenginse malınızı artıracağınıza…

Ölü sandığınız birinin kefenini çıkarmak, ama aynı kimsenin mezarda diri olduğunu görmek; o kimsenin dindar biri olduğuna…

Bir ölüyü kefenlediğinizi görmek; akrabalarınızdan biri öldüğünde onu sizin kefenleyeceğinize işarettir.

KEHRİBAR

*** Müellif: Rüyada bir miktar kehribarınız olduğunu görmek; bir kız çocuğunuzun olacağına veya sıkıntı yaşayacağınıza…

Kehribarın beyaz veya yeşil renkte olduğunu görmek; menfaat elde edeceğinize…

Sarı kehribar görmek; hastalığa işarettir.

KEKİK

*** Müellif: Kendinize ait bir arazide kekik otu olduğunu görmek; adınızın hayırla anılacağına, bunun aksini görmek ise sıkıntıya işarettir.

KEKLİK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada keklik görmenin dört tabiri vardır:

1-Erkek çocuk

2-Dost

3-İş konusunda rahatlık

4-Murada ermek.

*** İbn-i Sîrîn: Keklik; güzel kadına yorulur.

Keklik yakaladığınızı görmek; güzel bir kadınla evleneceğinize…

Keklik eti yediğinizi görmek; size bir elbise hediye edileceğine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Erkek kekliğe sahip olmak; erkek çocuğa, dişi kekliğe sahip olmak ise uyumlu bir kadına işarettir.

KEL, KELLİK

*** İbn-i Sîrîn: Kel biriyle arkadaş olduğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetle dost olacağınıza…

Bir kelin kafasından saç çıktığını görmek; borçlanacağınıza veya elinize az miktarda mal geçeceğine…

Kel olduğunuzu görmek; erkekseniz, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza; kadınsanız, ziynetinizde bir eksiklik olacağına işarettir.

*** Kirmânî: Kel görmek:

Tüccar için; hayır ve kazanca…

Sanatkâr için; sanatta kazançla birlikte kariyer sahibi olmaya…

Hâkim için; endişeye…

Kadınlar için; ziynette eksikliğe işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kel olduğunuzu görmek; bilge insanlar arasında başarılı olacağınıza veya servet elde edeceğinize...

Başkasının kel olduğunu görmek; ciddî biriyle tanışacağınıza…

Kel çocuklar görmek; sağlığa işarettir.

KELEBEK

*** İbn-i Sîrîn: Kelebek, cahilliğiyle kendisini tehlikeye atan zayıf ve bilgisiz kişiye işarettir.

KELEPÇE

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kelepçe görmenin üç tabiri vardır:

1-Kuvvet ve zenginlik

2- Düşmana karşı zafer

3-İşlerde düzen.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRMEK

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kelime-i şahadet getirdiğinizi görmek; dindar biriyseniz şehit olarak veya kelime-i şehadet getirerek dünyadan göçeceğinize, günahkâr biriyseniz tövbe edeceğinize, aynı rüyayı bir müşrik görmüşse Müslüman olacağına işarettir.

KEMENT

*** İbn-i Sîrîn: Kement atıp birini yakaladığınızı görmek; büyük bir şahsiyetten yardım isteyeceğinize…

Kement attığınızı ve kimseyi yakalayamadığınızı görmek; kimsenin size yardım etmeyeceğine işarettir.

KEMER, KAYIŞ

*** Allame Meclisî: Belinize kemer bağladığınızı görmek; saygınlık elde edeceğinize ve helal bir mirasa konacağınıza…

Kemerinizin açıldığını görmek; ömrünüzü yarıladığınıza…

Kemerinizin yere düştüğünü görmek; ömrünüzün sonlarının yaklaştığına işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Belinize kemer bağladığınızı görmek; dindar biriyseniz, hasmınızdan insaf göreceğinize, dindar değilseniz, yaptığınız günahlardan dolayı bir an evvel tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Çünkü bu rüya, dindar olmayanlar için hayra alamet değildir.

*** Câbir Mağribî: Elinizde bir kemer olduğunu görmek; dinî inancınızın zayıf olduğuna…

Dindar biri olduğunuzu ve belinize kemer bağladığınızı görmek; İslam'dan çıkma korkusu içinde olacağınıza…

Belinizden kemeri çıkarıp attığınızı görmek; bir an evvel tövbe etmeniz gerektiğine işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Eski bir kemer görmek; faydası olmayan çabaya…

Altın kemer görmek; başarı elde edeceğinize…

Eski ve yıpranmış kemer görmek; musibete…

Kemer bulmak; birinin güvenini kazanacağınıza...

Belinizde kemer olduğunu görmek; pek yakında bir ilişki kuracağınıza işarettir.

KEMİK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kemik görmenin yedi tabiri vardır:

1-Arzu

2-Akrabalar

3-Evlat

4-Evin reisi

5-Mal

6-Kardeşler

7-Ortak.

*** İbn-i Sîrîn: Kemik; insanların geçimlerini sağladığı mala…

Üzerinde et bulunan bir kemiği elinize almak; üzerindeki et kadar hayır elde edeceğinize…

Kemiğin etsiz olduğunu görmek; az bir yarar elde edeceğinize…

Başkasına kemik vermek; sizin desteğinizle başkasına hayır ulaşacağına işarettir.

*** Kirmânî: Kemiğini kırdığınız birine pansuman yaptığınızı görmek; büyüklük görmek, çeşitli yararlar elde etmek ve güzel davranışlarla karşılaşmak demektir. Bazı tabircilere göre çare bulunmayan işinize çare bulmaya işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kemik görmek; işlerinizin yoğun olacağına…

Kemiğin etini kemirmek; geçiminiz konusunda endişe edeceğinize…

Bir köpeğin önüne kemik atmak; iyilik yapıp karşılığında nankörlük bulacağınıza…

Ölü kemiği görmek; herhangi bir şeye ihtiyaç duyacağınıza…

Balık kemiği/ kılçık yutmak; huzursuzluk ve nefretle mücadele edeceğinize…

Leğen kemiği görmek; güzel çocuklarınız olacağına…

Leğen kemiğinizin sertleştiğini görmek; sağlığınızın iyi olacağına…

Leğen kemiğinizin çıktığını veya kırıldığını görmek; üzüntü ve kedere işarettir.

KENE

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kene görmenin üç tabiri vardır:

1-Eş, aile

2-Hizmetkâr

3-Mal.

Bir kene öldürdüğünüzü görmek; yukarıda belirtilen üç şeyden birinin eksileceğine…

Üzerinizdeki keneleri alıp attığınızı görmek; gizli bir haber alacağınıza ve bu yüzden endişeleneceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kene; kadına yorulur.

Bir kenenin vücudunuzun herhangi bir yerinden kan emdiğini görmek; malınızın telef olacağına…

Dörtayaklı hayvanların üzerinde kene olduğunu görmek; eğer hayvanlarınız varsa, insanların hayvanlarınızdan faydalanacağına işarettir.

KENGER OTU

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kenger otuna sahip olduğunuzu ve yediğinizi görmek; üzüleceğinize, yemediğinizi görmek ise üzülmeyeceğinize işarettir.

KEPÇE

*** İbn-i Sîrîn: Temiz bir kepçeye sahip olduğunuzu görmek; hizmetkârınızın saliha bir kadın olduğuna…

Eski veya kirli kepçe görmek; bunun aksine tabir edilir.

KEPEK, BUĞDAY KEPEĞİ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kepek görmenin üç tabiri vardır:

1-İhtiyaç

2-Kıtlık, darlık

3-Geçim konusunda zorluk.

*** İbn-i Sîrîn: Kepek, ihtiyaca işarettir.

İnsanların kepek veya kepek ekmeği yediklerini görmek; bulunduğunuz bölgede kıtlık/açlık baş göstereceğine ve insanların geçimlerinin kötü olacağına…

Evinizde kepek olduğunu, ama onları dışarı boşalttığınızı veya birine verdiğinizi görmek; o bölgede darlık ve kıtlık olacağına, ancak bundan etkilenmeyeceğinize işarettir.

KEPEK (Tıp)

*** İbn-i Sîrîn: Adeta yağmur gibi başınızdan yere kepek yağdığını görmek; yağan kepekler kadar birinden zarar göreceğinize…

Daha önce saçınızda kepek olduğunu ve geçtiğini görmek; zarardan güvende olacağınıza…

Saçınızdaki kepeklerin döküldüğünü görmek; üzgünseniz sevineceğinize işarettir.

KERKENEZ (Zoo.)

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kerkenez görmek, hüküm sahibi kimseye, vahşi kerkenez ise buluğ çağına ermiş evlada…

Bir kerkenez yakaladığınızı ve onunla avlandığınızı görmek; söz sahibi birinin size zulmedeceğine…

Söz sahibi birinin size kerkenez verdiğini ve onunla avlandığınız görmek; söz sahibi biri vasıtasıyla makam elde edeceğinize, ancak başkalarına zulmedeceğinize…

Kerkenez yakalamaya çalıştığınızı ve yakaladığınızı görmek; asi ve başına buyruk bir çocuğunuz olacağına…

Avladığınız kerkenezin etinden yediğinizi görmek; çocuklarınızdan yana sorun yaşayacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Kerkenez görmek, iri ve kuvvetli kişiye işarettir.

Evinizde bir kerkenez olduğunu ve bir-iki kez öttüğünü görmek; zarara uğrayacağınıza…

Üç kez öttüğünü görmek; zarara uğramayacağınıza işarettir.

KERPİÇ

*** İbn-i Sîrîn: Kerpiç; mala…

Kalıplara kerpiç döktüğünüzü ve döktüğünüz kerpiçlerin kuruduğunu görmek; gördüğünüz kerpiç miktarınca mal elde edeceğinize…

Elinizde kerpiç olduğunu veya birinin size kerpiç verdiğini görmek; bir yerden para bulacağınıza veya aynı parayı birinin size vereceğine…

Çok sayıda kerpiç biriktirdiğinizi görmek; bol miktarda mal ve nimet elde edeceğinize işaret eder.

*** Kirmânî: Duvardan kerpiç yonttuğunuzu görmek; duvar sahibinin malını kaybedeceğine…

Kerpiçleri ufalayıp dağıttığınızı görmek; malınızı başkalarına harcayacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Pişirilmiş kerpiç görmek; kötüye işarettir. Pişirilmiş kerpiçten yapılan binalar görmek de kötüye tabir edilir.

KERTENKELE

*** Allame Meclisî: Rüyada kertenkele görmek; ona-buna söz taşıyan ispiyoncu biriyle arkadaş olacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kertenkele eti yemek; menfaate…

Evinizde kertenkele olduğunu ve ses çıkardığını görmek; evinizde bir musibet olacağına ve matem seslerinin yükseleceğine işarettir.

*** Kirmânî: Kertenkele eti yemek; menfaate…

Kertenkele tarafından ısırılmak; herhangi bir kimseden zarar göreceğinize…

Kertenkele öldürmek; düşmanınızı alt edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kertenkele görmek; birtakım gizli düşmanların kötülükleriyle karşılaşacağınıza…

Yeşilkertenkele görmek; yapacağınız bir işte yanlış anlaşılacağınıza, ancak daha sonra aklanacağınıza…

Gri kertenkele görmek; birtakım insanlara güveneceğinize, ancak bu güvenin kötüye kullanılacağına ve bunun neticesinde sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

KESE, CÜZDAN

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada boş kese görmenin üç tabiri vardır:

1-Halk

2-Sır

3-Fakirlik.

*** İbn-i Sîrîn: Dolu para kesesi bulmak; içindeki para miktarınca rızkınızın artacağına ve geçim konusunda rahatlık elde edeceğinize…

Boş para kesesi bulmak; bunun aksine işarettir.

*** Kirmânî: Para kesesinin içindeki paralarla birlikte kaybolduğunu görmek; birine nasihat edeceğinize, ancak nasihatinizin bir faydası olmayacağına…

Kesenin ağzının açıldığını ve içindeki paraların döküldüğünü görmek; husumetten kurtulacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Kesenizin yırtık olduğunu görmek; sırrınızın ortaya çıkacağına…

Yırtık keseyi diktiğinizi görmek; sırrınızın gizli kalacağına işarettir.

KESE, LİF

*** Çağdaş Ulema: Kese görmek; dedikodular karşısında sabırlı olmanız gerektiğine, aksi takdirde önemli bir şahsiyetin manevî desteğini kaybedeceğinize…

Keseyle yıkandığınızı görmek; size yöneltilen ithamları delil kabul edip, tarafların aleyhinde kullanacağınıza işarettir.

KESTANE

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kestane görmenin üç tabiri vardır:

1-Helal rızk

2-Menfaat

3-Geçimlilik.

*** Müellif: Kendinize ait bir kestane ağacı görmek; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Size ait kestane görmek ve bunları yemek; yediğiniz kestane miktarınca helal rızk elde edeceğinize…

Evinizde size ait çuval dolusu kestane olduğunu görmek; o yıl içerisinde bol miktarda mal ve nimet kazanacağınıza…

Başkalarının evinde kestane görmek; insanların size güveneceğine ve bu yüzden bazı şeylerini size emanet edeceklerine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Kestane yediğinizi görmek; üzüleceğinize işarettir.

KETEN

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada keten görmek; helal mala…

Ketenli elbise giymek; bolluk ve berekete…

Keten tohumu yemek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.

KEVSER HAVUZU

*** İbn-i Sîrîn: Kıyametin koptuğunu ve insanları Kevser Havuzu başında topladıklarını görmek; insanlar arasında adaletle hükmedecek bir hükümdarın (Hz. Mehdi) ortaya çıkacağına…

Kevser Havuzu'ndan bir bardak su içtiğinizi görmek; İslam üzere öleceğinize…

Kevser Havuzu'nun etrafında gezinip durduğunuzu, su istediğinizi, ama kimsenin size su vermediğini görmek; Ehlibeyt SAV düşmanı olacağınıza…

Resul-i Ekrem'in SAV size su verdiğini ve içtiğinizi görmek; O'nun şefaatine nail olacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Adınızı Kevser Havuzu'na yazdıklarını ve oradan bir bardak su alıp içtiğinizi görmek; büyük bir âlimle arkadaş olacağınıza ve ondan, iki cihanda da size yararlı olacak ilimler öğreneceğinize işarettir.

*** Câbir Mağribî: Kevser Havuzu'ndan su içmek, ancak suyun bulanık ve acı olduğunu görmek; rüya sahibinin İslam'a değer vermeyen nifak ehli biri olduğuna, Kurân ve hadislerden nasip almadığına ve dinî inancının bozuk olduğuna…

Kevser Havuzu'nu tıpkı hadislerde rivayet edildiği gibi görmek ve ondan su içmek; rüya sahibinin Allah katında makam sahibi biri olduğuna işarettir.

KIBLE

*** İbn-i Sîrîn: Doğuya doğru namaz kıldığınızı görmek; İslam'a pek sıcak bakmadığınıza…

Kıblenin tersine namaz kıldığınızı görmek; din yolunda sadık biri olduğunuza ve ibadet ehli olacağınıza işarettir.

KIL

*** Allame Meclisî: Vücudunuzun kıllarla kaplı olduğunu görmek; bir belayla karşılaşacağınıza…

Vücudunuzdaki kılları tıraş ettiğinizi görmek; rahatlığa kavuşacağınıza ve sevineceğinize…

Bir başkasının vücudunda kıl görmek; iyiye…

Alışılagelmeyen herhangi bir yerinizde kıl görmek; iyiye işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Bedeninizin her yerinde kıl olduğunu ve etrafında kan ve irin biriktiğini görmek; gördüğünüz irin ve kıl miktarınca mal elde edeceğinize, kan ve irin olmadığını görmek ise, malınızın azalacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Bütün uzuvlarınızın kıllandığını ve bu yüzünden sıkıntı yaşadığınızı görmek; gördüğünüz kıl miktarınca sıkıntı yaşayacağınıza, bunun aksini görmek ise, malınızın azalacağına işarettir.

KILIÇ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kılıç görmenin beş tabiri vardır:

1-Evlat

2-Yöneticilik

3-Muhabbet

4-Menfaat

5-Zafer.

*** Allame Meclisî: Kılıç görmek; hükümet işlerini yürüten kimse için yöneticilik, alim için emanet, sıradan insanlar için mal ve kadınlar için murada erme demektir.

Eğri kılıç görmek; birine veya bir yere elçi, mesaj veya mektup göndereceğinize…

(Kadınlar için) kınından kılıç çıkardığınızı görmek; evleneceğinize…

Kılcınızın kırıldığını ve kabzasının elinizde kaldığını görmek; hamile eşiniz varsa, doğum sırasında çocuğunuzun öleceğine ve eşinizin hayatta kalacağına işarettir.

*** Müellif: Kılıcı kınında görmek; kadına…

Yalın kılıç; mala veya yöneticiliğe…

Elinizde kılıç olduğunu görmek; hamile bir bayansanız, erkek çocuğunuz olacağına…

Kınında duran bir kılıcın kırıldığını görmek; çocuğunuzun karnınızda öleceğine…

Kılıç çekip birine vurduğunuzu görmek; düşüncenizi biriyle paylaşacağınıza…

Birine kılıçla vurduğunuzu ama etki etmediğini görmek; bir daha çocuk sahibi olmayacağınıza…

Biri yüzünden bir başkasına kılıçla vurduğunuzu görmek; vurduğunuz kimsenin şöhret bulacağına…

Çok sayıda kılıcınızın olduğunu görmek; zenginleşeceğinize…

Kılıcınızın elinizden alındığını görmek; görevinizden azledileceğinize…

Kemerinize kılıç bağladığınızı görmek; ömrünüzün uzayacağına…

Kılıcınızın altından olduğunu görmek; saygın bir kimsenin yardımıyla genişliğe çıkacağınıza…

Kılıcınızın demirden olduğunu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Kılıcınızın camdan olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Kılıcınızın inciden olduğunu görmek; âlimlerden menfaat göreceğinize…

Kılıcınızı kınından çıkardığınızı görmek; eşinizin bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine işarettir. Bu konuda bıçak kınının tabiri de aynıdır.

*** Çağdaş Ulema: Kılıç görmek; düşmanlığa…

Bele kılıç bağlamak; bir şiddete maruz kalacağınıza ve bu yüzden dikkatli olmanız gerektiğine…

Elinizde kılıç olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…

Kılıçla birine vurmak; fakirleşeceğinize…

Kılıçla yaralanmak; ölüm tehlikesiyle karşılaşacağınıza…

Kılıçla tehdit edilmek veya bir kılıç darbesi almak; bir düşmanınızı alt edeceğinize…

Paslı kılıç görmek; saygısızlığa uğrayacağınıza işarettir.

KINA

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kına yakmanın üç tabiri vardır:

1-Yakın akrabaları süslemek

2-Ev halkının (ayıplarını) örtmek

3-Üzüntü ve sıkıntı.

*** İbn-i Sîrîn: Elinize veya ayaklarınıza kına yaktığınızı görmek; mal konusunda kaybınız olmuşsa, kaybettiğiniz malı yeniden elde edeceğinize…

Hem elinize hem ayaklarınıza kına yaktığınızı görmek; kardeşlerinizi veya çocuklarınızı dinin yasakladığı şekilde süsleyeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Elinize ve ayağınıza kına yaktığınızı görmek; akrabalarınızı veya ailenizi süsleyeceğinize, ancak inancınızın kötü olacağına ve bazı tabircilere göre ailenizin veya yakınlarınızın ayıplarını örteceğinize…

Elinize ve ayağınıza tıpkı kadınlar gibi kına yaktığınızı görmek; büyük bir korku yaşayacağınıza veya bu rüyayı bir kadın görürse, sevineceğine…

Elinize kına yaktığınızı, ancak yakışmadığını görmek; bir sıkıntı yaşayacağınıza, ancak bu durumdan çabucak kurtulacağınıza işarettir.

*** İsmail Eş’as: Elinize ve ayağınıza kına yaktığınızı görmek; insanlara alay konusu olacak bir iş yapacağınıza…

Parmak uçlarınıza kına yaktığınızı görmek; (Allah'ı) tespih edeceğinize…

Sadece ellerinize kına yaktığınızı görmek; arkadaşlarınıza hile yapacağınıza işarettir.

KIRBAÇ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kırbaç görmenin beş tabiri vardır:

1-Kalabalık

2-Tartışmak, sataşmak

3-Zor bir meselenin aydınlığa kavuşması

4-Yolculuk ve ayrılık

5-Büyüklük ve mal.

*** Hz. Danyal (AS): Kırbaçlandığınızı, aldığınız darbeler nedeniyle sırtınızda kırbaç izi oluştuğunu veya el ve ayaklarınızın sıkıca bağlandığını ve aldığınız kırbaç darbeleri yüzünden vücudunuzdan kan geldiğini görmek; kötü şeyler yaşayacağınıza, iğneleyici sözler işiteceğinize ve gördüğünüz kan miktarınca sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

*** Allame Meclisî: Kırbaçlandığınızı ve bedeninizden kan geldiğini görmek; zarara uğrayacağınıza ve çirkin sözler işiteceğinize…

Aynı rüyada canınızın yanmadığını ve kan gelmediğini görmek; sıkıntı yaşamayacağınıza ve aldığınız kırbaç darbeleri miktarınca para kazanacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Birini kırbaçlamak; menfaat elde edeceğiniz bir işle uğraşacağınıza…

Kırbaçladığınız kişinin bedeninin kanadığını görmek; hoşunuza gitmeyen kaba sözler işiteceğinize…

Elinizi ve ayaklarınızı bağlamadan kırbaçlandığınızı ve bedeninizden kan geldiğini görmek; haram mal elde edeceğinize…

Vücudunuzdan akan kanın etkisiyle yorgunluk hissetmek; başkalarından menfaat elde edeceğinize…

Elinizdeki kırbacı attığınızı görmek; elinizdeki işi bırakacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Tanıdık biri tarafından kırbaçlandığınızı görmek; o kimseden haram mal elde edeceğinize…

Kırbaç yarasından kan aktığını görmek; mal elde edeceğinize…

Vücudunuzda kırbaç izi kaldığını görmek; çirkin ve kaba sözler işiteceğinize…

Tanımadığınız biri tarafından kırbaçlanmak; beklenmedik bir mal elde edeceğinize işaret eder.

*** Câbir Mağribî: Elinizde güzel bir kırbaç olduğunu görmek; bir çocuk sahibi olacağınıza…

Kırbacınızın ağaçtan olduğunu görmek; durumunuzun iyi olacağına…

Deri kırbacınız olduğunu görmek; hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Elinizdeki kırbacın kırıldığını görmek; çocuğunuzun öleceğine veya görevinizden azledileceğinize…

Bindiğiniz atı kırbaçladığınızı görmek; başkası için çalışacağınıza, ancak yaptığınız işte bencillik edeceğinize…

Birinin sırtını kırbaçlamak ve kırbaçlanan yerin kanadığını görmek; haram mal elde edeceğinize veya herhangi bir suçla itham edileceğinize…

Sırtınızda kırbaç yarası olduğunu görmek, ancak bunu kimin yaptığını bilmemek; dünya ve ahirete yönelik işlerinizin son bulacağına…

Birinin sırtınızı adeta parçalayacak şekilde kırbaçladığını görmek; aile bireylerinizin dağılacağına…

Birini aşırı derecede kırbaçla dövmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

*** İsmail Eş’as: Kendi evinizde elinizde bir kırbaç olduğunu ve bunun uzadığını görmek; hısmınıza karşı dilinizin uzayacağına…

Kırbacınızın uzun olduğunu, sonra kısaldığını görmek; düşmanınızın size galip geleceğine işarettir.

KIRLANGIÇ

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kırlangıç, dostluğa işarettir.

Kırlangıcınızın olduğunu veya birinin size kırlangıç verdiğini görmek; daha önce sizden ayrılan bir kişiyle yeniden dost olacağınıza…

Kırlangıç öldürdüğünüzü veya elinizden attığınızı görmek; dostunuzdan ayrılacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Kırlangıç görmek, akıllı ve zengin kimseye işarettir.

Dişi kırlangıç görmek; zengin ve akıllı kadına…

Kırlangıcın elinizden uçup gittiğini görmek; zengin birinden uzaklaşacağınıza…

Kırlangıcın elinizde öldüğünü görmek; bir dostunuzun öleceğine veya üzüleceğinize işarettir.

KIRLANGIÇOTU (Bot.)

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kırlangıçotu yediğinizi görmek; hastalığa…

Tedavi amacıyla gözünüze kırlangıçotu sürdüğünüzü görmek; güzel bir iş yapacağınıza işarettir.

KIRMIZILIK

*** Câbir Mağribî: Pantolon, gömlek, ceket vb. giysileri kırmızı renkte görmek; savaşmak, kan akıtmak ve fitne çıkarmaktan hoşlandığınıza, kırmızılığın koyuluğu miktarınca insanlara zulmedeceğinize…

Aynı rüyayı cami, kilise ve sinagog gibi mabetlerde görmek; belirtilen şeylerin daha hafif olacağına işarettir.

KISIR, KISIRLAŞTIRMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kısır birini görmenin üç tabiri vardır:

1-Zahit insanlar

2-Melek görmek

3-İbadet etmek.

*** İbn-i Sîrîn: Kendinizi kısırlaştırdığınızı görmek; düşmanla savaştığınız takdirde küçük düşürüleceğinize, ancak Allah'a itaatkâr bir kul olacağınıza veya bazı tabircilere göre, çocuğunuzun öleceğine, bir daha da çocuk sahibi olamayacağınıza, ancak zengin olacağınıza…

Tanımadığınız birini kısırlaştırdığınızı, onun ilim ve hikmet üzere konuşan salih biri olduğunu görmek; kısırlaştırdığınız kimsenin aslında sizi hayra davet eden, müjdeleyen ve kötülüklerden sakındıran bir melek olduğuna…

Tanıdık birini kısırlaştırdığınızı görmek; kısırlaştırdığınız kimsenin kişiliğine göre, iyiye veya kötüye işarettir.

*** Kirmânî: Hayalarınızın kesildiğini veya düştüğünü görmek; düşmanınıza yenik düşeceğinize veya bazı tabircilere göre bir daha kız çocuğunuzun olmayacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Sebepsiz yere hadım olduğunuzu görmek; saygınlığınızı yitireceğinize ve zarar göreceğinize…

Cinsel organınızın kökünden kesildiğini görmek; adınızın insanlar arsında unutulacağına, makamınızın azalacağına ve çocuklarınızdan bazılarını kaybedeceğinize işarettir.

KIŞ

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kış mevsimi, söz sahibi kimseye işarettir.

Kış mevsiminde olduğunuzu ve insanların soğuktan kötü yönde etkilendiğini görmek; söz sahibi birinin bölge halkına zarar vereceğine…

Aynı rüyada kimsenin soğuktan etkilenmediğini görmek; bölge halkının söz sahibi bir kimseden menfaat elde edeceğine işarettir. Bu rüyayı kışın görmek, tabir bakımından daha iyidir.

*** Kirmânî: Mevsimlerden kış mevsimi olduğunu ve havanın çok soğuk olmadığını görmek; murada ereceğinize, makam ve izzet bulacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kış mevsiminde olduğunuzu görmek; içinde bulunduğunuz dönemde geleceğe yönelik önemli atılımlar yapmamanız gerektiğine, aksi takdirde zarara uğrayacağınıza işarettir.

KIYAMET

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada iyi insanların kıyameti görmelerinin dört tabiri vardır:

1-Kurtuluş

2-Üzüntüden kurtulma

3-Düşmana karşı zafer

4-Talih.

Kıyamet terazisi görmenin ise beş tabiri vardır:

1-Hâkim

2-Hükümdar/yönetici

3-Fakih

4-Arabulucu

5-Doğru hüküm.

*** Allame Meclisî: Kıyamet gününün geldiğini, sorguya çekildiğinizi ve hesabınızın kolay olduğunu görmek; hayır ve mutluluğa işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kıyametin koptuğunu görmek; Allah'ın inayetiyle o bölgede adaletin yaygınlaşacağına, eğer bölge halkı zalimse ilahî azaba uğrayacaklarına ve eğer mazlumsa, Allah'ın da yardımıyla zalimlere galip geleceklerine…

Bölge halkının Allah'ın huzurunda durduklarını görmek; o bölgeye Allah'ın azap ve bela göndereceğine işarettir.

*** Kirmânî: Kıyametin koptuğunu görmek; zulme uğramış biriyseniz zalimden hakkınızı alacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize ve sıkıntıdaysanız sıkıntınızdan kurtulacağınıza…

Güneşin batıdan doğması, Deccal'ın ortaya çıkması vb. kıyamet alametlerinden birinin gerçekleştiğini görmek; tövbe etmeniz gerektiğine…

Mezarların yarıldığını ve ölülerin kabirlerinden dışarı çıktıklarını görmek; düşmana karşı zafer kazanacağınıza…

Kıyamet gününde hesap verdiğinizi görmek; gaflet içinde olduğunuza… ["İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyleyken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler."[6][135]]

Hesap sormaya ilk olarak sizden başlandığını görmek; zarara uğrayacağınıza… ["Rabbinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır."[7][136]]

Amellerinizin tartıldığını ve iyiliklerinizin daha ağır geldiğini görmek; akıbetinizin iyi olacağına… ["Artık kimlerin tartıları (iyilikleri) ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir."[8][137]]

Kötülüklerinizin daha ağır geldiğini görmek; günahlarınızın çok olduğuna ve tövbe etmediğiniz takdirde ateş ehli olacağınıza… ["Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır."[9][138] "Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler."[10][139]]

Amel defterinizin elinize verildiğini ve "Oku!" dendiğini görmek; dindar biriyseniz işlerinizin iyiye gideceğine, günahkâr biriyseniz akıbetinizin kötü olacağına… ["Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter."[11][140]]

Amel defterinizin sağ elinize verildiğini görmek; doğru yolda olduğunuza… ["Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik."[12][141]]

Amel defterinizin elinize verildiğini ve onu okumanız istendiğini görmek; iyilik ehliyseniz işinizin yolunda gideceğine, fesat ehli biriyseniz işinizin risk taşıdığına… ["Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter." [13][142]]

Sırat köprüsünde olduğunuzu görmek; doğru yolda olduğunuza işarettir.

KIZAMIK

*** Müellif: Kızamık görmek; malınızın çoğalacağına…

Vücudunuzda kızamık çıktığını görmek; zahmetle de olsa helal mal elde edeceğinize…

Vücudunuzda açık kırmızı kızamıklar çıktığını görmek; haram mal kazanacağınıza işarettir.

KIZARTMA, ÇEVİRME

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kızartma, rızk peşinde koşan söz sahibi kimseye işarettir. Tabir bakımından pişmiş et, çiğ etten daha iyidir.

*** Kirmânî: Kızartılmış koyun eti yemek; yediğiniz et kadar zahmetle mal elde etmeye…

Kızartılmış inek eti yemek; korkudan güvende olmaya…

Kızartılmış kuzu eti yemek; elinize az miktarda mal geçeceğine ve bazı tabircilere göre, erkek çocuğunuzun olacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Kızartılmış kuzu kellesi yemek; büyük bir şahsiyetten hayır göreceğinize…

Kızartılmış tavuk yemek; hile yoluyla bir kadından mal elde edeceğinize…

Kızartılmış balık yemek; yolculuğa çıkacağınıza, insanlarla dost olacağınıza veya özel bir kişiyle arkadaş olacağınıza; aynı rüyayı iffetsiz bir kimse görürse sıkıntıya işarettir. Rüyada görülen kızartılmış taze balık tuzlu balıktan, büyük balık da küçük balıktan daha iyidir. Ayrıca kızartılmış balık satıcısı, başkalarına bol rızk sağlayan kişiye işarettir.

KIZ ÇOCUĞU

*** İbn-i Sîrîn: Kız çocuğu görmek; dünya saadetine…

Bir kız çocuğunuzun olduğunu görmek; çocuğun güzelliği miktarınca saadet, nimet ve bereket elde edeceğinize…

Bir kız çocuğunuzun olduğunu, ancak öldüğünü görmek; yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.

*** Kirmânî: Kızınızı biriyle nikâhladığınızı görmek; o kimsenin mutlu olacağına…

Kızınızın uzuvlarından birinin eksik olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Bir kız çocuğunu elinden tutup veya kucağınıza alıp götürdüğünüzü görmek; hayır ve nimet elde edeceğinize…

Adeta bir kız çocuğuna dönüştüğünüzü görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

KİLİM

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kilim görmenin altı tabiri vardır:

1-Dünyevî işlerin yolunda gitmesi

2-Uzun ömür

3-Rızk

4-İzzet ve saygınlık

5-Geçim zorluğu

6-Emanet.

Başka bir rivayette İmam (AS) şöyle buyurmuştur: Rüyada kilim görmenin beş tabiri vardır:

1-Riyaset

2-Büyüklük

3-Himmetsiz kişi

4-Cariye

5-Menfaat.

*** İbn-i Sîrîn: Yere serilmiş kilim görmek; işlerinizin düzene gireceğine işarettir. Gördüğüz kilim ne kadar uzun olursa, tabiri de o kadar iyidir.

Dürülmüş kilim görmek; ömrünüzün kısalacağına ve yoksullaşacağınıza…

Küçük bir kilimin üzerinde oturduğunuzu ve kilimin gitgide uzadığını görmek; rızkınızın artacağına…

Bir kilimi dürüp evinizin bir köşesine koyduğunuzu görmek; kendi elinizle saygınlığınızı yitireceğinize…

Sırtınızda kilim taşıdığınızı görmek; günahlarınızın artacağına…

Kilim dürüp birine verdiğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…

Kısa ve kalın bir kiliminiz olduğunu görmek; rızkınızın azalacağına, geçiminizin zorlaşacağına, fakat ömrünüzün uzun olacağına…

Uzun/geniş ve ince bir kiliminiz olduğunu görmek; rızkınızın genişleyeceğine, fakat ömrünüzün kısa olacağına işarettir.

*** Kirmânî: Kilim bulmak; evliliğe işarettir.

*** Câbir Mağribî: Kilim sermek; ömrünüzün uzayacağına…

Kilim dürmek; ömrünüzün kısalacağına…

Kalın ve temiz bir kiliminiz olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına…

Eski ve yıpranmış bir kiliminiz olduğunu görmek; ömrünüzü acılarla geçireceğinize ve geçiminiz konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…

Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir kilimin dışarı atıldığını görmek; sahip olduğunuz şeyleri kaybedeceğinize…

Eve yeni bir kilim serdiğinizi görmek; iyi bir istikbalinizin olduğuna ve ömrünüzün uzayacağına…

Yeşil kilim; iffetli bir kadınla evleneceğinize…

Kırmızı kilim; evleneceğiniz kadının zevk düşkünü biri olacağına…

Sarı kilim; evleneceğiniz kadının hastalıklı biri olacağına…

Siyah kilim; evleneceğiniz kadının bilge biri olacağına…

Kiliminizin zayi olduğunu görmek; aynı özellikteki kadından ayrılacağınıza işarettir.

KİLİSE

*** Allame Meclisî: Kilise veya keşiş görmek; ibadet ehli biri olacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Bir kiliseye girdiğinizi ve kıbleye doğru namaz kıldığınızı görmek; tövbe edeceğinize ve dinî inancınızın sağlamlaşacağına işarettir.

KİLİT

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kilit görmenin beş tabiri vardır:

1-İşlerin yolunda gitmesi

2-Hüccet

3-Menfaat

4-Kadın

5-Hayırsever birine güvenmek.

*** İbn-i Sîrîn: Kilit açtığınızı görmek; kötü olan işlerinizin tekrar düzeleceğine ve hacca gitme ihtimalinizin olduğuna…

Kilidi açamadığınızı görmek; işinizin geç gerçekleşeceğine işarettir.

KİMYON

*** İbn-i Sîrîn: Kimyon yemek; üzüntü veya husumete…

Ekşi kimyon yemek; hayır ve menfaate…

Safran karışımlı kimyon yemek; hastalığa işarettir.

KİR, KİRLENMEK

*** Kirmânî: Başınızda ve bedeninizde kir görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

KİREÇ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kireç görmenin üç tabiri vardır:

1-Kötü haber

2-Çirkin ve nahoş sözler

3-Zor işler.

*** Hz. Danyal (AS): İstenmeyen tüyleri kireçle gidermek; giderilen tüy kadar malınızın çoğalacağına, üzgünseniz bir o kadar sevineceğinize ve borçluysanız borcunuzun ödeneceğine işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: İstenmeyen tüyleri kireçle gidermek; zengin için malın çokluğuna, fakir için borcun ödenmesine ve kâfir için Müslüman olmaya yorulur.

*** Çağdaş Ulema: Kireç yakmak; iyi bir yaşam için çaba göstermeniz gerektiğine…

Kireç ocağı görmek; ömrünüzün uzayacağına işarettir.

KİRPİ

*** Allame Meclisî: Kirpi görmek; bir husumetle karşılaşacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kirpi, çirkin ve kötü huylu düşmana işarettir.

Kirpi öldürmek; düşmanınızı alt edeceğinize…

Kirpi eti yemek; yediğiniz et kadar düşmanınızdan mal elde edeceğinize…

Kirpi tarafından ısırıldığınızı görmek; birinden zarar göreceğinize işarettir.

KİRPİK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kirpik görmenin dört tabiri vardır:

1-Dindarlık

2-Dost

3-Mal

4-Mutluluk.

*** İbn-i Sîrîn: Kirpik; dindarlığa…

Kirpiklerinizin döküldüğünü görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna…

Kirpiklerinizin kıpırdadığını görmek; hastalanacağınıza işarettir.

KİŞMİŞ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kişmiş görmenin üç tabiri vardır:

1-Menfaat

2-Helal mal

3-Geçimlik.

*** İbn-i Sîrîn: Kişmiş yediğinizi görmek; yediğiniz kişmiş miktarınca menfaat elde edeceğinize…

Birine kişmiş verdiğinizi görmek; o kimseye hayrınız dokunacağına işarettir.

*** Kirmânî: Evinizde çuvallar dolusu kişmiş olduğunu görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.

KİTAP

*** Allame Meclisî: Kitap satıcısı, doğru yolda olan kimseye…

Kitap görmek; gelir elde edeceğinize ve genişliğe çıkacağınıza…

Kitap açıp okuduğunuzu görmek; insanlarla gereksiz tartışmalara gireceğinize ve bu yüzden rahatsızlık yaşayacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kitap okuduğunuzu görmek; din yolunu seçeceğinize ve kapalı işlerin yüzünüze açılacağına…

Hadis kitabı okuduğunuzu görmek; söz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza…

Fıkıh kitabı okumak; kötü işler yapmaktan vazgeçeceğinize…

Usul kitabı okuduğunuzu görmek; dinî menfaatler elde edeceğiniz bir iş yapacağınıza…

Hikâye/kıssa kitabı okuduğunuzu görmek; enbiya ve evliya kıssalarını okumaya merak saracağınıza…

Hikmet kitabı okuduğunuzu görmek; Kurân okuyacağınıza…

Dilbilgisi kitabı okuduğunuzu görmek; dünya işiyle uğraşacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Şiir kitabı okuduğunuzu görmek; insanlar tarafından kınanacak bir iş yapacağınıza…

Matematik kitabı okuduğunuzu görmek; daima üzüntülü olacağınıza…

Roman, destan, komedi vb. kitaplar okuduğunuzu görmek; insanların arkasından dedikodu edeceğinize ve halk arasında rezil olacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kitap görmek veya okumak; oldukça önemli biriyle tanışacağınıza…

Kitap yazmak; iş hayatınızdan memnun olmadığınıza…

Kitap satın almak; kendinize ve insanlara faydalı olacak şeyler yapacağınıza işarettir.

KOÇ

*** Allame Meclisî: Birbiriyle dövüşen iki koç görmek; saygın bir şahısla aranızda sorun yaşayacağınıza işarettir.

KOL

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kol görmenin altı tabiri vardır:

1-Kardeş

2-Evlat

3-Ortak

4-Dost

5-Amcaoğlu

6-Komşu.

*** İbn-i Sîrîn: Kol; kardeş, evlat, güvenilir dost veya ortak demektir.

Kolunuzun kuvvetli olduğunu görmek; menfaat ve güç elde edeceğinize…

Bunun aksini görmek; hiçbir menfaat ve kudret elde edemeyeceğinize…

Kolunuzun düştüğünü veya kesildiğini görmek; kardeşinizin veya ortağınızın öleceğine ya da onlardan ayrılacağınıza işarettir.

 

 

[1][130]-Âl-i İmran, 97.

[2][131]-İsra, 14.

[3][132]-Alak, 4-5.

[4][133]-Ahzab, 46.

[5][134]-Bakara, 20.

[6][135]-Enbiya, 1.

[7][136]-Talak, 8.

[8][137]-Muminun, 102.

[9][138]-Âraf, 9.

[10][139]-Muminun, 103.

[11][140]-İsra, 14.

[12][141]-Hadid, 25.

[13][142]-İsra, 14.

[14][143]-Taha, 22.

[15][144]-Nur, 24.

[16][145]-Sad, 23.

[17][146]-Bakara, 18.

[18][147]-İsra, 14.

[19][148]-İbrahim; 18.Kapat