Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

K Harfi Genel 2C

 

 

 

KOL

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kol görmenin altı tabiri vardır:

1-Kardeş

2-Evlat

3-Ortak

4-Dost

5-Amcaoğlu

6-Komşu.

*** İbn-i Sîrîn: Kol; kardeş, evlat, güvenilir dost veya ortak demektir.

Kolunuzun kuvvetli olduğunu görmek; menfaat ve güç elde edeceğinize…

Bunun aksini görmek; hiçbir menfaat ve kudret elde edemeyeceğinize…

Kolunuzun düştüğünü veya kesildiğini görmek; kardeşinizin veya ortağınızın öleceğine ya da onlardan ayrılacağınıza işarettir.

KOLLUK, KOL BAĞI

*** İbn-i Sîrîn: Altın kolluk takmak; kardeşlerinizden veya başka birinden dolayı sıkıntı çekeceğinize…

Gümüş kolluk görmek; kızınızı veya kız kardeşinizin kızını evlendireceğinize…

Kadın için aynı rüyayı görmek; mal, nimet ve ziynete…

Gümüş veya demir kolluk takmak; kardeşinizden kuvvet ve yardım alacağınıza…

Kolluğun kırıldığını veya yok olduğunu görmek; yukarıdakinin aksine tabir edilir.

KOLTUKALTI

*** Allame Meclisî: Koltukaltı görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza veya ailenizin eziyetlerinden beri olacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Koltukaltı, çirkinlik ve kınanma demektir.

Koltukaltında tüy görmek; murada ermeye veya düşmanın size galip geleceğine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Koltukaltından pis kokular yayıldığını görmek; haram mal bulacağınıza…

Ellerinizin koltukaltında olduğunu görmek; muradınıza ereceğinize, düşmanınızı alt edeceğinize ve bazı tabircilere göre yiğitliğe… ["Elini koltukaltına sok da bir hastalık yüzünden olmamak şartıyla bembeyaz çıksın."[14][143]]

Koltukaltında bir eksiklik olmadığını görmek; muradınıza eremeyeceğinize ve düşmanın size galip geleceğine…

Koltukaltından kötü koku çıktığını görmek; zahmetle mal elde edeceğinize…

Koltukaltından ter aktığını görmek; akan ter miktarınca mal varlığınızın azalacağına işarettir.

KOMİKLİK

*** Çağdaş Ulema: Komik olmak, komik bir eğlence hazırlamak veya bir komediye katılmak; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

KONUŞMAK

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada konuşmak veya işitmek; kişilere ve konuşulan dillere göre değişir.

Farsça konuşmak veya işitmek; saygın bir kişiyle arkadaş olacağınıza, onun vesilesiyle izzet ve makam elde edeceğinize ve Resul-i Ekrem'in SAV hadislerini dinleyeceğinize…

Arapça konuşmak veya işitmek; miras bulacağınıza…

Urduca konuşmak veya işitmek; aşağılık kişilerle dost olacağınıza…

Türkçe konuşmak veya işitmek; çirkin sözler işiteceğinize veya kötü bir işle karşılaşacağınıza…

Yunanca konuşmak veya işitmek; ilim, hikmet ve kelam ilmiyle uğraşacağınıza…

Gürcüce konuşmak veya işitmek; kaba veya cahil bir kişiyle arkadaş olacağınıza ve bundan rahatsızlık duyacağınıza…

Hiç bilmediğiniz bir dille konuşmak veya bu dili işitmek, ama ne söylendiğini bilmemek; herhangi bir iş konusunda çıkmaza gireceğinize, şaşkınlık yaşayacağınıza ve çareler arayacağınıza…

Yalan konuşmak; dinî inancınızın bozuk olduğuna…

Yalan yere şahitlik yaptığınızı görmek; dinî inancınızın yok olacağına veya zarar göreceğine işarettir.

*** Kirmânî: Farklı dillerle konuştuğunuzu veya bu dilleri işittiğinizi görmek; farklı işler yapacağınıza ve bu işlerden menfaat elde edeceğinize işarettir.

*** Câbir Mağribî: Herhangi bir dille iyi şeyler konuşmak veya işitmek; iyiliğe, bunun aksi ise şerre…

Herhangi bir uzvunuzla konuştuğunuzu görmek; konuştuğunuz şeylere oranla kendinize işarettir. "O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir."[15][144]

KOPYA

*** Çağdaş Ulema: Herhangi bir şeyin kopyasını çıkarmak; rüsvalık, dert, keder ve vahşete işarettir.

KORİDOR

*** Kirmânî: Evinizin koridorunu görmek; evinizde çalışan hizmetçiye, koridorun güzel ve düzgün olduğunu görmek ise, onun sağlıklı biri olduğuna işarettir.

 

*** Câbir Mağribî: Koridorunuzun duvarlarının çamur ve kerpiçten olduğunu görmek; evde çalışan hizmetçinin iyi ve güvenilir biri olduğuna…

*** Koridorun duvarlarının alçı, tuğla veya taştan olduğunu görmek; evde çalışan hizmetçinin fesat ehli, inançsız ve emanete hıyanet eden biri olduğuna işarettir.

KORKMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada korkmak, zafere işarettir. Zira Allah Resulü SAV şöyle buyurmaktadır: "Zafer, korkutmakla elde edilir."

Rüyada hırsızdan veya herhangi bir canlıdan korktuğunuzu görmek; yakınlarınızdan size bir zarar geleceğine işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Korkmak, güvenlik demektir.

Birinden korktuğunuzu görmek ama kimden korktuğunuzu bilmemek; bir kişiden korktuğunuza ve o kişiden dolayı sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

KORU, ORMANLIK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada koru görmenin dört tabiri vardır:

1-Çöl kadını (göçmen kadın)

2-Cariye

3-Menfaat

4-Üzüntü ve sıkıntı.

*** İbn-i Sîrîn: Koru görmek, kadına işarettir.

Yemyeşil bir koruya girdiğinizi, içinde meyve veren ağaçlar olduğunu ve bu meyvelerden yediğinizi görmek; asaleti göçmenlere dayanan bir kadınla evleneceğinize ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Aynı korunun ağaçtan yoksun olduğunu görmek; zarara uğrayacağınıza…

Koruda ağaç yerine diken olduğunu ve dikenlerin size battığını görmek; kadınlardan yana üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

KOVA

*** İbn-i Sîrîn: Bir kovanız olduğunu görmek; hizmetkâr istihdam edeceğinize…

Kovanızın kırıldığını görmek; hizmetkârınızın öleceğine işarettir.

KOYUN

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada koyun gömenin beş tabiri vardır:

1-Önderlik

2-Saygın kadın

3-Mal

4-Yöneticilik

5-Makam ve menfaat.

*** Allame Meclisî: Kesilmiş ve asılmış bir koyunun dersini yüzmek; yetişkinlere veya çocuklara zulmedeceğinize…

Koyun kesmek; büyük bir topluluğa karşı zafer elde edeceğinize…

Koyun derisi yüzmek ve etini parçalamak; bulunduğunuz şehirden uzaklaşacağınıza ve işlerinizin kötüye gideceğine…

İtaatkâr bir koyuna bindiğinizi görmek; insanların itaat edeceği büyük bir şahsiyet olacağınıza…

Koyun postu ve koyunyünü görmek; gelir elde edeceğinize ve saygın bir şahsiyet olacağınıza…

Birinin size koyun sürüsü bağışladığını görmek; helal mal elde edeceğinize…

Çok sayıda koyun görmek; saygın bir kadınla karşılaşacağınıza…

Koyununuzun kaybolduğunu görmek; işiniz konusunda sıkıntı yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…

Koyuna ait organlar ve uzuvlar görmek; bereket, nimet ve mala…

Koyun sağdığınızı görmek; muhterem bir çocuğunuz olacağına işarettir.

*** Müellif: Koyun görmek; cömert bir kadın veya büyük bir şahsiyete…

Koyununuz olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…

Koyun derisi yüzdüğünüzü görmek; birini alt edip malını elinden alacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Koyun görmek; ganimete…

Koyun otlatmak; bir topluluğa önderlik yapacağınıza…

Çok sayıda koyunlarınız olduğunu görmek; bol miktarda menfaat elde edeceğinize…

Pişmiş koyun eti yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca gelir elde edeceğinize…

Koyun kesmek; düşmanı alt edeceğinize ve malına el koyacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Keçi ve koyunlarınız olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Keçi ve koyunlarınızın kafalarının oldukça sağlam olduklarını görmek; zenginleşeceğinize…

Bir koyunla boğuştuğunuzu görmek; bir kadının hilesine maruz kalacağınıza…

Koyun sütü içtiğinizi görmek; hastalanacağınıza…

Birinin size koyun verdiğini görmek; çocuk sahibi olacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Koyun; büyük ve saygın kadına… ["Onlardan biri şöyle dedi: Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni yendi."[16][145]]

Koyunlarınız olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına işarettir.

KÖMÜR

*** İbn-i Sîrîn: Kömür, haram mala işarettir.

Bir yerden kömür aldığınızı veya birinin size kömür verdiğini görmek; haram mal elde edeceğinize…

Yanan ateşe kömür attığınızı görmek; söz sahibi biriyle ticaret yapacağınıza ve bundan gelir elde edeceğinize…

Üzerinizin kömüre bulaştığını görmek; söz sahibi biriyle aranızda bir sorun yaşanacağına işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kömür, şans demektir.

Kırmızı kömür görmek; beklenmedik ve çok sevindirici bir olayla karşılaşacağınıza…

Kömürle ısınmak; bir facia atlatacağınıza işarettir.

KÖPEK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada köpek görmenin dört tabiri vardır:

1-Düşmanlık

2-Söz sahibi tamahkâr kimse

3-Kötü huylu âlim veya hizmetkâr

4-Gammaz kimseler.

Köpek leşi görmenin ise üç tabiri vardır:

1-Hastalık

2-Üzüntü

3-Gurbet ve zahmet.

*** Allame Meclisî: Av köpeği; kanaatkâr, fakih ve bilge kişiye…

Evcil köpek; tamahkâr düşmana…

Bir köpeği vurduğunuzu veya öldürdüğünüzü görmek; belirtilen özellikteki birini alt edeceğinize…

Bir köpeğin başınıza idrar yaptığını görmek; malınızın elinizden alınacağına, bahtınızın kapanacağına ve hakir görüleceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Köpek görmek; alçak ama şefkatli düşmana…

Dişi köpek; alçak kadına…

Köpek leşi; hastalığa…

Bir köpeğin size havladığını görmek; düşmandan çirkin bir söz işiteceğinize…

Bir köpeğin sizi ısırdığını görmek; düşmandan size bir zarar geleceğine…

Elbisenize bir köpek salyasının bulaştığını görmek; düşmanınızın verdiği zararlardan bıkıp usanacağınıza…

Elbisenizin bir köpek tarafından parçalandığını görmek; malınızın azalacağına…

Bir köpeğe ekmek verdiğinizi görmek; rızkınızın bollaşacağına…

Bir köpeğin size yaslandığını görmek; alçak bir düşmana itimat edeceğinize…

Köpek sütü içtiğinizi görmek; büyük bir korku yaşayacağınıza ve düşmanınızla husumet içinde olacağınıza…

Bir köpeğin sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın sizden çekineceğine veya uzaklaşacağına…

Evinize dişi bir köpeğin geldiğini görmek; alçak bir kadınla evleneceğinize…

Bir köpeğin elbisenizden asıldığını görmek; sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

*** İsmail Eş’as: Av köpeği; düşmanlığını aşikâr eden kimseye…

Bir köpekle avlandığınızı görmek; düşmanınızla bilimsel konularda münakaşa içinde olacağınıza ve bu münakaşalardan menfaat elde edeceğinize…

Avladığınız hayvanın etini yediğinizi görmek; miras bulacağınıza…

Av köpeğinin sizden uzaklaştığını görmek; size faydası dokunan düşmanın sizden uzaklaşacağına işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Siyah köpek görmek; bir dost tarafından ihanete uğrayacağınıza…

Beyaz köpek görmek; gönlünüze göre biriyle tanışacağınıza…

Kuduz köpek görmek; gereksiz yere birinden korkacağınıza…

Isırgan köpek görmek; bir suçlamayla karşılaşacağınıza…

Sakin bir köpek görmek; size karşı bir tuzak hazırlandığına…

Ölü köpek görmek; çevrenizdeki bazı kimselerin size düşmanlık güttüğüne…

Köpekle oynamak; bir sıkıntı yaşayacağınıza ve zarar edeceğinize…

Bir av köpeğini avlanırken görmek; düzensiz bir yaşantınız olduğuna…

Bir köpeğin saldırısına uğramak; tedbirli olmanız gerektiğine…

Köpeği birinin üzerine kışkırtmak; düşman kazanacağınıza…

Çok sayıda köpeğin birbiriyle boğuştuğunu görmek; miras yüzünden ailevî çekişmeler yaşayacağınıza…

Köpeğin birini ısırdığını görmek; hastalığa…

Köpeğin uluduğunu görmek; tehlikeye…

Köpek havlaması duymak; bir tehlike içerisinde olduğunuza ve dikkat etmeniz gerektiğine…

Köpekleri havlarken görmek; etrafınızda kötü amaçlar güden insanlar olduğuna…

Köpeklerin insanlara havladığını görmek; çok tedbirli ve soğukkanlı olmanız gerektiğine işarettir.

KÖPRÜ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada köprü görmenin dört tabiri vardır:

1-İnsanların işine yarayan ve ihtiyaçlarını gideren kişi

2-Hüküm sahibi kişi

3-İyilik ve murada erme

4-Çok sayıda mal elde etme.

*** İbn-i Sîrîn: Köprü, hüküm sahibi kimseye veya insanların ihtiyaçlarını karşılayan kimseye işarettir.

*** Kirmânî: Köprü, hayra yorulur.

Köprüden geçmek; hüküm sahibi biri tarafından izzet, makam ve menfaat elde edeceğinize…

Köprü üzerinde bir bina inşa etmek; söz sahibi biri olacağınıza ve çok sayıda mal elde edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Tamamlanmış köprü; çok güzel bir geleceğin habercisidir.

Köprü görmek; çelişkili arzular içerisinde olduğunuza, ama yine de iyi bir tecrübe elde edeceğinize…

Çok sayıda köprü görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Köprü üzerinde yürümek; bazı konularda tedbirli olmanız gerektiğine…

Köprüden düşmek; işiniz konusunda birçok engelle karşılaşacağınıza…

Güvenli olmayan eski bir köprünün üzerinde yürümek; bir tehlikenin pençesinden zarar görmeden kurtulacağınıza...

Çok uzun bir köprünün üzerinde yürümek; hayatınızda büyük ilerlemeler kaydedeceğinize işarettir.

KÖPÜK

*** Çağdaş Ulema: Sabun köpüğü görmek; boş hayallerden vazgeçmeniz gerektiğine, aksi takdirde ümitsizliğe kapılabileceğinize…

Sabun köpüğü yapmak; boş bir hayalinizin ümitsizliğe dönüşeceğine işarettir.

KÖR

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kör görmenin altı tabiri vardır:

1-Yoksulluk

2-Perişanlık

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Eksiklik

5-Mal

6-Dinî inançta bozukluk.

"Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar geri dönemezler."[17][146]

Tanıdık kör bir kimsenin gözünün açıldığını görmek; o kimsenin zahmetten kurtulacağına işarettir.

*** Müellif: Kör olduğunuzu görmek; dinî bakımdan sapıklık içinde olacağınıza…

Bir gözünüzün kör olduğunu görmek; dininizin yarısının heder olacağına veya büyük bir günah işleyeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Gözleri görmeyen birini, elinden tutup bir yere götürdüğünüzü görmek; mümin ve şefkatli biri olduğunuza…

Birinin gözünü kör ettiğinizi görmek; o kimseyi yoldan çıkaracağınıza işarettir.

KÖŞK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada köşk görmenin yedi tabiri vardır:

1-Nimet

2-Yöneticilik

3-Makam

4-Riyaset

5-Büyüklük

6-Hükümet

7-İş konusunda rahatlık.

*** Allame Meclisî: Köşk görmek; makam, dindarlık, nimet, kuvvet ve yöneticiliğe…

Bir köşke girdiğinizi görmek; düşmana galip geleceğinize...

Bir köşkten dışarı çıktığınızı görmek; bulunduğunuz makamdan azledileceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kerpiçten yapılmış bir köşke girdiğinizi görmek; mal ve murada…

Taş, kireç ve tuğladan yapılmış bir köşke girmek; gelir elde edeceğinize, ancak inanç bakımından eksiklik içinde olduğunuza işarettir.

*** Kirmânî: Köşkünüzün harabeye döndüğünü görmek; malınızın telef olacağına…

Köşkünüze ateş düştüğünü görmek; söz sahibi birinin malınıza el koyacağına işarettir.

KÖY

*** İbn-i Sîrîn: İsmini bilmediğiniz bir köyde olduğunuzu görmek; hayra…

İsmini bildiğiniz bir köyde olduğunuzu görmek; kötülüğe…

Köyden çıktığınızı görmek; iyiye…

Köye girmek; kötüye işarettir.

*** Kirmânî: Harabe bir şehirden mamur bir köye girdiğinizi ve köyde çeşitli nimetler olduğunu görmek; hayır, bereket, izzet ve bahta…

Yukarıdakinin aksini görmek; şer ve bahtsızlığa…

Bir köye girdiğinizi görmek; iyiye tabir edilir.

*** Câbir Mağribî: Size bir köy verdiklerini görmek; köyün abatlığı ve güzelliği miktarınca menfaat elde edeceğinize, bu köyün kurak veya harabe bir köy olduğunu görmek ise kötüye işarettir.

KRAVAT

*** Çağdaş Ulema: Birinin size kravat hediye ettiğini görmek; vefalı bir dost bulacağınıza...

Yeni kravat takmak; dış görünümünüzle birini etkilemek istediğinize, ancak bu kimsenin kalbe önem verdiğine…

Eski ve yırtık bir kravat taktığınızı görmek; günlük hayatınızı değiştirecek büyük sorunlarla karşılaşacağınıza işarettir.

KRİZ GEÇİRMEK

*** Çağdaş Ulema: Kriz geçirmek; bir şok geçireceğinize ve kısa sürede sağlığınıza kavuşacağınıza...

Birinin kriz geçirdiğini görmek; istemeyerek birini korkutacağınıza işarettir.

KUCAKLAMAK, KUCAĞA ALMAK

*** Kirmânî: Tanıdık birini kucaklamak; kucakladığınız kimsenin iffetli biri olduğuna ve ondan inanç bakımından fayda göreceğinize…

Bir çocuğu kucaklamak; evladınıza olan sevginizin çoğalacağına…

Bir aslanı kucaklamak; düşmanınızla barışacağınıza işarettir.

KUDÜS

*** Allame Meclisî: Kudüs’te olduğunuzu görmek; hapse gireceğinize işarettir.

KUL, KÖLE

*** İbn-i Sîrîn: Bir köleniz olduğunu ve onu zengin birine sattığınızı görmek; fakirleşeceğinize ve üzüleceğinize, köle satmak ise mutlu olacağınıza işarettir.

KULAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kulak görmenin yedi tabiri vardır:

1-Kadın

2-Kız

3-Arkadaş

4-Erkek çocuk

5-Hizmetkâr

6-Korku.

Kulak memesi görmenin ise dört tabiri vardır:

1-Güzel yüzlü erkek evlat

2-Değer ve makam

3-İnançta doğruluk

4-Evlat sayesinde menfaat elde etmek.

*** Allame Meclisî: Kulaklarınızın kesik olduğunu görmek; teyzeniz veya kız kardeşinizin vefat edeceğine işarettir.

*** Müellif: Kulağınızın düştüğünü görmek; bir kız çocuğunuz olacağına veya eşinizi boşayacağınıza…

Kulağınızın sağır olduğunu görmek; inancınızın bozuk olduğuna…

Kulak memesi görmek; güzel yüzlü ve bereketli erkek çocuğa işarettir.

*** Kirmânî: Kulak memesi görmek, değer demektir. Bu konuda görülen eksiklik veya fazlalık, rüya gören kişinin değerine işarettir.

KULÜBE

*** Çağdaş Ulema: Kulübe görmek; bazı sorunlar karşısında sabırlı olmanız gerektiğine…

Bir yerden geçerken kulübe görmek ve içine girmek; kendinize bir destek aradığınıza…

Kulübede yaşamak; zor bir işle karşılaşacağınıza işarettir.

KUM

*** Çağdaş Ulema: Kum görmek; güvencesi olmayan ilişkilere…

Kumlar üzerinde uzanmak; hayatınızın tehlikede olduğuna…

Kum fırtınası görmek; kazandığınız şeyleri kaybedeceğinize işarettir.

KUMAŞÇI, MANİFATURACI

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kumaşçı görmek, dünya süsüne işarettir.

*** Müellif: Kumaşçı, tehlikeli kişiye işarettir. Çünkü elbisenin karşılığında para alışverişinde bulunulur. Para ise hiç hayrı olmayan kötü işe yorulur. Ancak elbisenin karşılığında para alınmaz da, yerine başka bir şey alınırsa, bedel olarak alınan şeyin iyiliği veya kötülüğü ölçüsünde tabirler değişebilir.

*** Kirmânî: Kumaşçılık yapmak ve sattığınız elbiselerin karşılığında para almamak; zarar göreceğinize ve üzüleceğinize, para yerine başka bir şey almak ise, murada ermeye yorulur.

KUMRU

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kumru görmenin üç tabiri vardır:

1-Kadın

2-Evlat

3-Hizmetkâr.

*** İbn-i Sîrîn: Kumru; dinî inancı eksik, şefkatten yoksun ve kimseyle anlaşamayan kadına…

Bir kumrunuz olduğunu görmek; aynı özellikteki bir bayanla evleneceğinize…

Kumru eti yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca gelir elde edeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Evinin çatısına kumru konduğunu ve öttüğünü görmek; iyi bir haber işiteceğinize işarettir.

KUNDURACI

*** Allame Meclisî: Kunduracı; silahlı kişiye işarettir.

KUNUT, KUNUT DUASI

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kunut duası okuduğunuzu görmek; hacetinizin reva olacağına ve halk tarafından övgüyle anılacağınıza…

*** Câbir Mağribî: Kunut tutup dua okumak; hacetlerinizin reva olacağına ve dinî sorunlarınızın büyük şahsiyetler tarafından çözüleceğine işarettir.

KUPON

*** Çağdaş Ulema: Kupon görmek; kısa bir süre sonra para elde edeceğinize işarettir.

KURABİYE

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kurabiye görmenin dört tabiri vardır:

1-Helal mal

2-Bol rızk

3-Bol nimet

4-İyi geçim.

*** İbn-i Sîrîn: Kurabiye görmek veya yemek; iyi geçim ve bol kazanca…

Ağzınıza kurabiye koyduğunuzu ama yiyemediğinizi görmek; başkalarının sırtından geçineceğinize işarettir.

KURÂN-I KERİM

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada Kurân-ı Kerim görmenin beş tabiri vardır:

1-İlim

2-Miras

3-Emanet

4-Rızk

5-Mal.

Kurân-ı Kerim okumanın ise dört tabiri vardır:

1-Belalardan kurtulmak

2-Zenginlik

3-Murada ermek

4-Boş işlerden kaçınmak.

Rüyada Kurân okumak veya Kurân'a bakmak; ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Kurân satın aldığınızı görmek; ilim talep edeceğinize…

Kurân'ı ateşte yaktığınızı görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna işarettir.

*** Allame Meclisî: Kurân ayeti görmek; hayra işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kurân sattığınızı görmek; dinî inancınızın zayıflayacağına işarettir.

*** Müellif: Kurân-ı Kerim'den bir rahmet ayeti okumak; ilahî müjdeye...

Aynı rüyada azap ayeti okumak; ilahî azaba işarettir.

*** Kirmânî: Kurân-ı Kerim'i açıp başınızın veya gözünüzün üzerine koyduğunuzu görmek; vali olacağınıza…

Kurân sayfalarını yediğinizi görmek; çok Kurân okuyacağınıza…

Kurân sayfalarını yırttığınızı görmek; namaz kılmayacağınıza…

Kurân'ı tefsir ettiğinizi görmek; kötü ve yakışıksız bir iş yapacağınıza…

Bir Kurân'ınız olduğunu, ancak açıp okumak isterken hiç yazısının olmadığını görmek; konuştuklarınızla kalbinizin bir olmadığına…

Kurân'ın yarısını okuduğunuzu görmek; ömrünüzü yarıladığınıza…

Kurân hafızı olduğunuzu görmek; ilim ehli olacağınıza ve emanet saklayacağınıza…

Kurân sesi işitmek; dinî inancınızın kuvvetleneceğine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Herhangi bir Kurân ayeti okumak; okuduğunuz ayetin tefsirine bağlı olarak tabir edilir.

Kurân'ı hatmettiğinizi görmek; arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine…

Yüksek sesle Kurân okuduğunuzu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Kurân'ın yedide birini okuduğunuzu görmek; üzgünseniz sevineceğinize…

Gerçek hayatta Kurân okumayı bilmediğiniz halde Kurân okuduğunuzu görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir. "Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter."[18][147]

KURBAĞA

*** Allame Meclisî: Kurbağa; ibadet ehli kimseye…

Kurbağa yakalamak; bu vasıftaki biriyle arkadaş olacağınıza işarettir.

*** Müellif: Kurbağaya sahip olduğunuzu görmek; zahit biriyle arkadaş olacağınıza…

Bir kurbağa öldürüp etini yediğinizi görmek; bir zahidi alt edeceğinize…

Bir yere çok sayıda kurbağanın toplandığını ve ses çıkardıklarını görmek; Allah'ın o bölgeye azap göndereceğine…

Kurbağa tarafından ısırıldığınızı görmek; zahit birinden yana zarar göreceğinize…

Suda kurbağa yakalayıp karaya attığınızı görmek; bir zahide zulmedeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kurbağa görmek; yüklü miktarda para elde edeceğinize…

Kurbağa sesi duymak; insanlar tarafından övüleceğinize…

Kurbağa yakalamak; menfaat elde edeceğinize…

Kurbağa öldürmek; kendi kendinize zarar vereceğinize…

Kurbağa yemek; hastalanacağınıza işarettir.

KURBAN KESMEK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kurban kesmenin dört tabiri vardır:

1-Korkudan güvende olmak

2-Murada erme

3-Hayır ve bereket

4-Açlık ve kıtlığın giderilmesi.

*** İbn-i Sîrîn: Bir deve veya koyunu kurban olarak kesmek; esirseniz serbest kalacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, özgürseniz saadete ereceğinize ve hacca gideceğinize, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, dardaysanız genişliğe çıkacağınıza işarettir. Bu rüyayı Kurban Bayramı'na yakın bir zamanda görmek daha da hayırlıdır.

KURŞUN (Mad.)

*** İbn-i Sîrîn: Kurşununuz olduğunu görmek; az miktarda dünya malı elde edeceğinize…

Kurşun döktüğünüzü görmek; halk arasında adınızın kötüye çıkacağına ve kınanacağınıza işarettir.

KURT

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kurt görmenin üç tabiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Hizmetkâr.

*** Allame Meclisî: Bir kurtla boğuştuğunuzu görmek; düşmanlarınızla kavga edeceğinize…

Kurdu alt ettiğinizi görmek; düşmanınızı alt edeceğinize…

Kurt sütü içmek; kendinizi küçük düşürecek bir iş yapacağınıza ve saygınlığınızı kaybedeceğinize…

Kurt postu veya kurt eti görmek; mal elde edeceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Bir kurt tarafından parçaladığınızı görmek; eşinizi boşayacağınıza…

Bir kurdu öldürüp etini yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca mirasa konacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kurt görmek; bir tanıdığınız konusunda dikkat etmeniz gerektiğine, eğer onunla düşmanlık edecek olsanız onun acımasız bir düşman hâline geleceğine…

Bir kurdun saldırısına uğramak; bir iş sırasında tanıdık birinin sorun çıkaracağına işarettir

KURTARMAK

*** Çağdaş Ulema: Birini kurtarmak; takdire şayan bir faaliyetten dolayı ödül veya övgü alacağınıza...

Kurtarılmak; muhtemelen bir tehlike yaşayacağınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

KUSMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kusmanın altı tabiri vardır:

1-Tövbe etmek

2-Pişmanlık

3-Zarar

4-Üzüntülerden kurtulmak

5-Emaneti teslim etmek

6-Kapalı işlerin açılması.

Kustuğunuz şeyi tekrar yediğinizi görmek; birine bağışladığınız malı geri alacağınıza işarettir.

*** Hz. Danyal (AS): Gayet rahat bir şekilde kustuğunuzu görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize…

Bir türlü kusamadığınızı görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

*** Allame Meclisî: Kustuğunuzu görmek; tövbe edeceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kusarken kan geldiğini görmek; zarara işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kusmak; mutluluk ve saadet anlamına gelir.

KUŞ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kuş görmenin dört tabiri vardır:

1-Mal

2-Büyüklük

3-Riyaset

4-Yöneticilik.

*** İbn-i Sîrîn: Büyük kuş görmek; gerçekleşmesini istediğiniz bir iş konusunda oldukça istekli ve sabırlı olduğunuza…

Çok sayıda kuşun bir yerde ötüştüklerini görmek; musibete…

Elinizdeki kuşun uçtuğunu ve daha sonra tekrar geri geldiğini görmek; dileğinizin gerçekleşeceğine…

Kuşun uçtuğunu görmek; mal varlığınızdan bir miktar azalacağına işarettir.

*** Kirmânî: Bir kuşun sizinle konuştuğunu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…

Bir kuşun bedeninizden bir parça et koparıp kaçtığını görmek; malınızın zorla elinizden alınacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Su kuşu görmek; mal ve murada…

Su kuşu yakalamak; büyüklüğe…

Bir su kuşuna sahip olduğunuzu görmek; çocuğunuz olacağına işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Öten kuşlar habere, göçmen kuşlar değişikliğe, avcı kuşlar ise bir düşmanın varlığına işarettir.

KUŞ GAGASI

*** Müellif: Rüyada kuşlar gibi gaganızın olduğunu görmek; mal elde edeceğinize…

Bir akbaba veya şahinin gagasıyla size vurduğunu ve canınızın yandığını görmek; maddî zarar göreceğinize…

Kuş gagasına sahip olduğunuzu görmek; mal elde edeceğinize işarettir.

KUŞ YUVASI

*** Müellif: Evinizde bir kuşun yuva yaptığını görmek; menfaat elde edeceğinize…

Aynı rüyada kuş yuvasını bozduğunuzu veya dağıttığınızı görmek; kötü bir iş yapacağınıza…

Kuş yuvasını yerine koyduğunuzu görmek; öğretmenlik yapacağınıza…

Yuvada büyük bir kuş olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetin himayesi altında olacağınıza ve ondan hayır göreceğinize işarettir.

KUŞKONMAZ (Bot.)

*** İbn-i Sîrîn: Mevsiminde kuşkonmaz topladığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize…

Kuşkonmazı çiğ olarak yediğinizi görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

KUTU, MÜCEHVER KUTUSU

*** İbn-i Sîrîn: Mücevher kutusu; kadına…

Elinize yeni bir kutu aldığınızı veya birinin size verdiğini görmek; evleneceğinize…

Kutunun kırıldığını veya zayi olduğunu görmek; eşinizin sizden ayrılacağına veya boşanacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: İşlemeli ve temiz bir kutu görmek; zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize…

Yukarıdakinin aksini görmek; çirkin ve yoksul bir kadınla evleneceğinize işarettir.

KUYRUK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada hayvan kuyruğu görmenin dört tabiri vardır:

1-Nimet

2-Arkadaşlar

3-Mal

4-Geçim konusunda rahatlık.

*** İbn-i Sîrîn: At, eşek, inek vb. havyaların kuyruklarına benzer bir kuyruğunuz olduğunu görmek; gelirinizin artacağına, huzurlu bir yaşam süreceğinize, ancak dinî konularda gevşeklik göstereceğinize…

Koyun kuyruğu yemek; yediğiniz kuyruk miktarınca helal mal kazanacağınıza…

Köpek veya kurt gibi hayvanların kuyruklarına benzer bir kuyruğunuzun olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize ve insanlar tarafından kınanacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Eşek kuyruğu gibi bir kuyruğunuzun olduğunu görmek; gördüğünüz kuyruğun uzunluğu kadar mal elde edeceğinize…

Koyun kuyruğu gibi bir kuyruğunuz olduğunu görmek; bahtı açık ve rızkı bol bir çocuğunuz olacağına…

Elinizde eti haram olan hayvanlardan birinin kuyruğu olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Uzun kuyruklu hayvanlar görmek; büyük bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Bir hayvanı kuyruğundan tutmak; bir işi yanlış yaptığınıza…

Kuyruğunu sallayan bir hayvan görmek; mutluluğa işarettir.

KUYU, KUYU KAZMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kuyu görmenin altı tabiri vardır:

1-Kadın

2-Cariye

3-Âlim

4-Zenginlik

5-Hile

6-Çare.

Kuyu kazmak; kuyuyu kazan kişinin düzenbazlığına işarettir.

*** Hz. Danyal (AS): Belli bir yerde kuyu kazdığınızı görmek; akrabalarınıza hile yapacağınıza…

Başka biri için kuyu kazmak; bir evlilik konusunda arabuluculuk yapacağınıza işarettir.

*** Allame Meclisî: Kendinizin veya bir başkasının kuyu kazdığını görmek; işinizin kötüye gideceğine işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kuyu; kadına…

Bir yerde kuyu kazdığınızı görmek; evlenmek istediğinize…

Kuyu kazarken birinin size yardım ettiğini görmek; evlenmek istediğiniz kadınla sizin aranızda size yardım eden o kişinin çöpçatanlık yapacağına ve hile yoluyla o kadını sizinle evlendirmeye çalışacağına…

Su kuyusu; kadının malına…

Birinin kuyu kazdığını, ancak kazılan yerden su çıkmadığını görmek; yoksul bir kadınla evlenmek istediğinize işarettir.

*** Kirmânî: Tadı hoş kuyu suyu içmek; eşinizin malına zorla el koyacağınıza…

Sıcak kuyu suyu içmek; eşinizin malından yana sıkıntı yaşayacağınıza ve bazı tabircilere göre hastalanacağınıza…

Serin ve tadı hoş kuyu suyu içmek; eşinizden hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Kuyuda bol miktarda su olduğunu görmek; eşinizin cömert ve hayırsever biri olduğuna…

Kuyuda az miktarda su olduğunu görmek; eşinizin kötü biri olduğuna…

Kuyu kazdığınızı ve kısa sürede kuyudan su çıktığını görmek; eşinizin hastalanacağına ve tedavisi için para harcayacağınıza…

Kazdığınız kuyudan siyah veya bulanık su çıktığını görmek; sıkıntı yaşayacağınıza…

Kuyudan beyaz su çıktığını görmek; miras elde edeceğinize…

Suyun tamamen kuyunun dibine çöktüğünü görmek; eşinizin vefat edeceğine veya malınızın telef olacağına…

Kuyunun yere battığını görmek; eşinizin öleceğine…

Kuyudan su çıkarmak isterken kovanın ipinin koptuğunu ve suya düştüğünü görmek; sakat bir çocuğunuzun olacağına işarettir.

*** Câbir Mağribî: Kuyudan su çekmek; hile yoluyla mal toplayacağınıza…

Kovayla kuyudan su çektiğinizi ve su testisine doldurduğunuzu görmek; malınızı güzel bir şekilde koruyacağınıza…

Kuyudan çıkardığınız suyu yere dökmek; malınızı hayır yolda harcayacağınıza…

Kuyuya düşmek; hileye maruz kalacağınıza…

Kuyu suyuyla bahçe suladığınızı görmek; elde ettiğiniz malla evleneceğinize…

Kuyu suyuyla suladığınız bahçede meyve olduğunu görmek; çocuk sahibi olacağınıza…

Kuyu suyunun taştığını görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize ve bu vesileyle ondan mal ve nimet elde edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: İçinde su olan kuyu görmek iyiye, kurumuş kuyu ise kötüye tabir edilir.

Kuyu görmek; sade bir tanışmanın ardından şiddetli bir gönül bağı yaşayacağınıza…

Kuyuda berrak su olduğunu görmek; oldukça faydalı bir muamele gerçekleştireceğinize…

Kuyunun ağzına kadar suyla dolu olduğunu görmek; zarara…

Aynı rüyada sözü edilen kuyudan su çekmek; bir şahısla bağlantı kuracağınıza, eğer kuyudaki su berrak ise o kimsenin iyi ve güvenilir olduğuna, değilse, güvenilmez olduğuna işarettir.

KUYUMCULUK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kuyumcu; boş ve gereksiz konuşan, her şeye müdahale eden ve dinî konularda hüsrana uğrayan kimseye işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Kuyumculuk yapan birini görmek; tamahkâr işçiye…

Dindar birinin kuyumculuk yaptığını görmek; ilim ve hikmet öğreneceğinize ve eğer ticaret adamıysanız, kazançlı bir ticaret yapacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Kuyumculuk yaptığınızı, ama paraya karşı hırslı olmadığınızı görmek; emin biri olduğunuza ve emanet sahiplerinin emanetlerini kendilerine geri vereceğinize…

Aynı rüyada paraya karşı hırslı olduğunuzu görmek; önceki tabirin aksine işarettir.

KUZU

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kuzu görmenin dört tabiri vardır:

1-Evlat

2-Helal mal

3-Geçim, yaşam

4-Üzüntü ve sıkıntı.

*** İbn-i Sîrîn: Erkek veya dişi kuzu; evlada...

Kuzu almak veya başkasının size kuzu verdiğini görmek; çocuk sahibi olacağınıza…

Kuzu kesmek; çocuğunuzun öleceğine…

Kuzu eti yemek; evladınızdan yana üzüleceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Kuzu, hayır ve bereket demektir. Ayrıca kuzunun küçüklüğü veya büyüklüğü oranınca helal mala…

Kuzuya sahip olmak; kuzunun büyüklüğü miktarınca elinize mal geçeceğine…

Et yemek gayesiyle değil de başka bir gayeyle kuzu veya oğlak kesip etinden yediğinizi görmek; evladınızdan yana musibet göreceğinize işarettir.

KÜFRETMEK, SÖVMEK

*** İbn-i Sîrîn: Birinin küfrettiğini görmek; gördüğünüz kimsenin durumunun düzeleceğine işarettir.

*** Kirmânî: Birine küfrettiğinizi görmek; küfrettiğiniz kişinin size galip geleceğine işaret eder.

*** Çağdaş Ulema: Şahsınıza küfredildiğini görmek; bir tartışma yaşayacağınıza işarettir.

KÜL

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada kül görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Beğenilmeyen işçi

2-Haram mal

3-Boş söz

4-Düşmanlık

5-Günah

6-Hile

7-Hasret

8-Pişmanlık

9-Faydası olmayan iş.

Nitekim yüce Allah Kurân-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Rablerini inkâr edenlerin durumuna gelince; onların amelleri, fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler."[19][148]

*** Allame Meclisî: Kül görmek; haram mala işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Kül görmek; ümitsizliğe veya şiddetli bir hastalığa…

Kül serpmek; yakın zamanda bir tanıdığınızın öleceğine…

Kül toplamak; mal varlığınızın çoğalacağına işarettir.

KÜP

*** İbn-i Sîrîn: Küp görmek; küpün büyüklüğüne veya güzelliğine göre bir kadın tarafından gelecek menfaate işarettir.

*** Kirmânî: Ağır küp; defineye…

Evinizde içi su dolu bir küp olduğunu ve o küpten su içtiğinizi görmek; çok fazla mal bulup iyi yolda harcayacağınıza…

Su küpü; zengin kadına veya hastalığa…

Sirke küpü; dindar kişiye…

Sirke ve yağ küpü; mal çokluğuna…

Bal küpü; helal mala…

Gazyağı küpü; kötü birine işarettir.

KÜPE

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada küpe görmenin dört tabiri vardır:

1-Fazlalık

2-İlim öğrenmek

3-Makam ve büyüklük

4-Üzüntü ve sıkıntı.

*** Allame Meclisî: Küpe; kadınlar için iyiye, erkekler için Kurân hafızlığına işarettir.

*** Müellif: Kulaklarınızda küpe olduğunu görmek; insanlardan güzellik göreceğinize…

Kulaklarınıza inci taktığınızı görmek; Kurân ilmi öğreneceğinize işarettir.

KÜREK

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada kürek görmek, çalışan işçilere yorulur.

*** Kirmânî: Kürek, işleri nifak yoluyla yapan işçilere işarettir. Bazı tabircilere göre ise zahmet ve inat yoluyla yapılan iş demektir.

*** Çağdaş Ulema: Kürek görmek; zahmetli bir işe işarettir.

KÜRK

*** İbn-i Sîrîn: Kış mevsiminde kürk giydiğinizi görmek; geçiminizi sağlayacak bir şey elde edeceğinize…

Yaz mevsiminde kürk giydiğinizi görmek; geçiminizi temin edecek bir şey elde edeceğinize, ancak sonunda üzüleceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Kürk görmek, evlenmeyi istediğiniz kadına yorulur.

Samur kürkü giymek; zengin bir kadınla evlenmek istediğinize…

Yeni bir tilki kürkü giymek; zengin, dindar ve aynı zamanda hilekâr bir kadınla evlenmek istediğinize…

Tavşan kürkü giymek; kötü bir kadınla evlenmek istediğinize…

Sincap kürkü giymek; uyumsuz ve geçimsiz bir kadınla evlenmek istediğinize…

Kedi kürkü giymek; kötü huylu, hırsız ve hain bir kadınla evlenmek istediğinize…

Vaşak kürkü giymek; asalet sahibi bir kadınla evlenmek istediğinize…

Fare kürkü giymek; daha önce zina etmiş bir kadınla evlenmek istediğinize…

Kürkünüzün yırtıldığını, yandığını ya da kaybolduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

KÜRSÜ

*** Çağdaş Ulema: Kürsü görmek; adınızdan çokça söz edilecek bir olaya karışacağınıza…

Bir merasim boyunca kürsüde beklemek; pek samimi olmayan bir ayrıcalığa şahit olacağınıza işarettir.

KÜVET

*** Çağdaş Ulema: Oyma taş veya mermerden yapılmış bir küvette yıkandığınızı görmek; ağır bir hastalık geçireceğinize ve ardından sevindirici bir olayla karşılaşacağınıza…

Demir veya emaye küvette yıkanmak; içinde bulunduğunuz durumun düzeleceğine işarettir.

 

 

 

[1][130]-Âl-i İmran, 97.

[2][131]-İsra, 14.

[3][132]-Alak, 4-5.

[4][133]-Ahzab, 46.

[5][134]-Bakara, 20.

[6][135]-Enbiya, 1.

[7][136]-Talak, 8.

[8][137]-Muminun, 102.

[9][138]-Âraf, 9.

[10][139]-Muminun, 103.

[11][140]-İsra, 14.

[12][141]-Hadid, 25.

[13][142]-İsra, 14.

[14][143]-Taha, 22.

[15][144]-Nur, 24.

[16][145]-Sad, 23.

[17][146]-Bakara, 18.

[18][147]-İsra, 14.

[19][148]-İbrahim; 18.Kapat