Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

O Harfi Genel 2

 

 

 

OCAK

*** Allame Meclisî: Yanan bir ocak görmek; bahtınızın açık olacağına…

Ocağınızın söndüğünü görmek; elinizdeki malı kaybedeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Ocağı yanar vaziyette görmek; huzur ve rahatlığa…

Ocağı sönük görmek; birileri tarafından terk edileceğinize işarettir.

ODA

*** Çağdaş Ulema: Oda görmek veya bir odanın içinde olduğunuzu görmek; oturduğunuz evi değiştireceğinize işarettir.

ODUN

*** Allame Meclisî: Çok sayıda odun görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olacağına ve çok yalan işiteceğinize…

Evinize çok sayıda odun getirdiğinizi görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize işarettir.

*** Müellif: Yaş veya kuru odun görmek; savaşa…

Çölden odun topladığınızı görmek; kötüye işarettir.

OK

*** Hz. Danyal (AS): Ok; insanlara hayrı dokunan doğru sözlü kimseye…

Birinin size ok attığını görmek; bir mesaj alacağınıza…

Birinin size kasıtlı olarak ok attığını görmek; o kimseye mektup (veya mesaj) göndereceğinize işarettir.

*** Allame Meclisî: Ok veya mızrağınızın bir yere düştüğünü görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Okunuzun kırıldığını görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

OKUL

*** Çağdaş Ulema: Okul görmek; geçmişte birtakım hatalar yaptığınıza, pek yakında böylesi hatalarla tekrar karşı karşıya geleceğinize ve bu yüzden önceki tecrübelerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine işarettir.

OLUK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada oluk görmenin üç tabiri vardır:

1-Vali

2-Öncü

3-Az menfaat.

*** İbn-i Sîrîn: Bir oluktan aşağıya doğru su döküldüğünü görmek; bölgede kan döküleceğine…

Yağmur yağdığını ve oluktan aşağı döküldüğünü görmek; bölge halkının söz sahibi birinden zarar göreceğine…

Yağmur bulutları olmadığı halde yağmur yağdığını ve yağan yağmurun çatıdaki oluktan aşağı aktığını görmek; bölge halkına Allah’ın rahmetle nazar edeceğine…

Evinizin çatısına oluk yaptığınızı görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…

Oluktan düştüğünüzü görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Su oluğundan tutunarak yukarı tırmanmak; illegal yollarla hedefinize ulaşacağınıza...

Aynı rüyada kayıp düştüğünüzü görmek; illegal yollarla hedefinize ulaşamayacağınıza...

Herhangi bir su oluğundan kayarak düşmek; bir kargaşadan sıra dışı bir yöntemle kurtulacağınıza işarettir.

OMUZ

*** Hz. Danyal (AS): Rüyada omuz; insanların süslerine ve güzelliğine…

Omzunuzun sağlıklı ve düzgün olduğunu görmek; ziynetinizin çokluğuna…

Bunun aksini görmek; üzerinizde kul hakkı olduğuna işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Omuz; kişinin güzelliğine, vakarına ve ziynetine işaret eder. Omzu kırık veya zayıf görmek ise bunun aksine tabir edilir.

*** Kirmânî: Omuzlarınızın düzgün ve sağlam olduğunu görmek; daha önce size bir emanet verildiğine ve bunu sahibine teslim edeceğinize…

Omuzlarınızın zayıf ve gevşek olduğunu görmek; emaneti sahibine vermekten aciz olacağınıza…

Omuzlarınızda çok fazla kıl olduğunu görmek; emanet konusunda hassas biri olduğunuza işarettir.

ORAK

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada elinizde orak olduğunu görmek; size gelir getirecek bir araç satın alacağınıza…

Orakla tarla biçtiğinizi görmek; zahmetsizce mal ve nimet elde edeceğinize…

Orağınızın kırıldığını veya zayi olduğunu görmek; mal varlığınızın azalacağına işarettir.

 

*** Câbir Mağribî: Elinizde altın veya gümüşten bir orak olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.

ORDU

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada ordu görmenin dört tabiri vardır:

1-Çekirge

2-Sel

3-Rüzgâr

4-Husumet

5-Sıkıntı.

*** Allame Meclisî: Ordu görmek; helal mal elde edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Ordu; gelecekten endişe etmeye…

Orduyu geçit yaparken görmek; yaşamınızda büyük değişiklikler olacağına…

Orduya katılmak; yapacağınız bir ticarette başarılı olacağınıza…

Orduyu savaşırken görmek; muhtemelen zengin olacağınıza işarettir.

ORGAN, İÇ ORGANLAR

*** Allame Meclisî: Bağırsak, et, kemik, ciğer, böbrek, mide, karın vb. gibi iç organları veya bunlara ait şeyleri görmek; helal mal elde edeceğinize, kuvvet bulacağınıza ve zenginleşeceğinize…

Kan, irin, safra kesesi, öd vb. şeyler görmek; önceki tabirin aksine işarettir.

ORUÇ TUTMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada oruç tutmanın on tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-Riyaset

3-Sağlık, esenlik

4-Makam

5-Günahlardan tövbe etmek

6-Düşmana karşı zafer elde etmek

7-Nimet konusunda bolluk

8-Hac

9-Allah yolunda cihat

10-Erkek çocuk.

İftar etmek; iyiliğe ve helal rızka…

Orucu bozmaya niyetlenmek; bir yolculukta sıkıntı yaşayacağınıza veya hastalanacağınıza…

İki ay oruç tuttuğunuzu görmek; günahlardan tövbe edeceğinize ve arınacağınıza…

Müstahap oruç tuttuğunuzu görmek; hastalıktan güvende olacağınıza…

Bir yıl boyunca oruç tuttuğunuzu görmek; tövbe edeceğinize…

Âşura günü oruç tuttuğunuzu görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.

*** Allame Meclisî: Oruç tutmak; saygınlık kazanacağınıza…

Bilerek iftar ettiğinizi görmek; hastalanacağınıza…

Bilmeyerek iftar ettiğinizi görmek; zahit olacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Oruçlu olduğunuzu, Kurân okuduğunuzu, Allah'ı tespih (subhânallâh) ve tehlil (lâ ilâhe illallâh) ettiğinizi görmek; haramlar ve günahlar konusunda tövbe edeceğinize…

Oruçlu olduğunuz halde gıybet/ dedikodu ettiğinizi veya küfürlü konuştuğunuzu görmek; Allah'a ibadet ve itaat edeceğinize, ancak dine sadık biri olmadığınıza işarettir.

*** Kirmânî: Ramazan ayında olduğunuzu ve oruç tuttuğunuzu görmek; pahalılık ve kıtlığın baş göstereceğine veya bazı tabircilere göre üzüntülüyseniz sevineceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve dindar biri olduğunuza işarettir.

OT

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada ot görmenin beş tabiri vardır:

1-Din

2-Mal

3-Evlat

4-Yöneticilik

5-İyi hal.

*** İbn-i Sîrîn: Taze ot görmek; dindarlığa ve bol rızka…

Otların/çimenlerin arasında olmak; din yolunda sabitkadem olacağınıza…

Bedeninizde ot bittiğini görmek; nimetinizin bollaşacağına…

Ot toplayıp eve getirdiğinizi görmek; size gelir sağlayacak bir yolculuk yapacağınıza…

Evinizdeki otları dışarı attığınızı görmek; malınızı hayır işlerde harcayacağınıza…

Ot yemek; hastalanacağınıza işarettir.

OTAĞ, ÇARDAK

*** İbn-i Sîrîn: Otağda oturduğunuzu görmek; mal elde edeceğinize veya evleneceğinize…

Otağı boyadığınızı görmek; geçiminizi zahmetle temin edeceğinize…

Yeşil veya beyaz otağ görmek; hayra işarettir.

*** Kirmânî: Kime ait olduğunu bilmediğiniz yeşil bir otağda oturduğunuzu görmek; şehit olacağınıza…

Otağın size ait olduğunu görmek; eşinizin dindar ve takvalı biri olduğuna…

Beyaz otağ; menfaat elde edeceğinize…

Kırmızı otağ; zamanınızı eğlenceyle geçireceğinize…

Mor otağ; musibete…

Siyah otağ; az menfaate işarettir.

OTOMOBİL

*** Çağdaş Ulema: Otomobil kullanmak; başarıya…

Otomobilde oturmak; bahtsızlığa işarettir.

OTURMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada herhangi bir binek üzerinde oturduğunuzu görmenin dört tabiri vardır:

1-Baht

2-Zenginlik

3-Makam

4-Yöneticilik.

Salihlerle oturduğunuzu görmek; dinî inancınızın iyi olacağına…

Fesat ehli kimselerle oturduğunuzu görmek; bunun aksine tabir edilir.

*** Müellif: Yerde oturduğunuzu görmek; bir yolculuktan gelir elde edeceğinize işarettir.

OYUN, OYUN OYNAMAK

*** Çağdaş Ulema: Saklambaç ve yakar top gibi performans/beceri oyunları oynamak; insanlarla alay edeceğinize…

Satranç ve dama gibi düşünce oyunları oynamak; bir dostunuz ya da nişanlınızla sorun yaşayacağınıza veya onlardan ayrılacağınıza işarettir.

 

 

 

 

 Kapat