Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

T Harfi Genel 2B

 

 

 

TREN

*** Çağdaş Ulema: Tren görmek; birileriyle vedalaşacağınıza…

Trenle yolculuk etmek; hızlı ve büyük ilerlemeler kaydedeceğinize...

Trenden inmek; hedefinize ulaşacağınıza...

Treni bir tünelden çıkarken görmek; hakkınızdaki bir sırrı öğreneceğinize...

Bir tren kazasında bulunmak; uzaktaki bir dostunuzdan üzücü bir haber alacağınıza...

Demiryolları işçisi olduğunuzu görmek; patronunuzla sorun yaşayacağınıza veya benzeri bir olayla karşılaşacağınıza…

Acele etmenize rağmen trene geç kaldığınızı görmek; bir fırsatı kaçıracağınıza veya imkânsız bir şeyi arzu ettiğinize…

Trene doğru koşmak; yeni haberler alacağınıza…

Yer altı treni (metro) görmek veya yer altı trenine binmek; hedeflediğiniz ya da arzu ettiğiniz şeyin dışında, farklı bir şey elde edeceğinize işarettir.

TULUM

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada içine yağ konan deri tulum görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Emin kişi

2-Kadın

3-Hizmetkâr

4-Dini inancın iyi olması

5-Sağlık

6-Uzun ömür

7-Mal ve nimet

8-Hayır ve bereket

9- Kadınlardan yana miras.

*** Allame Meclisî: Yağ tulumu görmek; helal mal elde edeceğinize ve zengin olacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: İçine yağ konan deri tulum; insanların mallarını iyi ve kötü günde harcayan emin kişiye…

Deri tulumunuzun olduğunu veya birinin size deri tulum verdiğini görmek; emin bir kişiyle dost olacağınıza ve tulumun büyüklüğüne göre ondan hayır elde edeceğinize…

Eski ve kirli bir tulumunuzun olduğunu görmek; insanlardan kötülük göreceğinize…

Deri tulumunuzun zayi olduğunu görmek; emin bildiğiniz bir arkadaşınızdan ayrılacağınıza…

Süt veya yoğurt tulumu görmek; parasını köprü, mescit vb. yerlere harcayan kişiye…

Bal tulumu/ küpü görmek; ilim öğrenen ve insanları doğru yola irşat eden âlime…

Tulumunuz olduğunu veya birinin size tulum verdiğini görmek; saygın biriyle dost olacağınıza ve ondan iyilik göreceğinize…

Bir tulumun zayi olduğunu veya onu yırttığınızı görmek; biriyle arkadaşlık kuracağınıza işarettir.

*** Müellif: Su tulumu veya yeni tulum görmek; yolculuğa çıkacağınıza…

Eski bir su tulumuna sahip olduğunuzu görmek; bunun aksine…

Su tulumunda bir delik olduğunu görmek; yolculukta zarar göreceğinize işarettir.

TURAÇ KUŞU

*** Allame Meclisî: Turaç kuşu; güzel ancak vefasız kadına…

Turaç kuşu görmek; güzel yüzlü bir kadınla tanışacağınıza işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Turaç kuşu; kocasıyla iyi geçinemeyen güzel yüzlü ama katı kalpli kadına…

Turaç kuşu yakaladığınızı veya birinin size turaç kuşu verdiğini görmek; yukarıda belirtilen vasıftaki bir kadınla evleneceğinize…

Turaç kuşu eti yemek; yediğiniz et miktarınca eşinizin malına el koyacağınıza ve harcayacağınıza işarettir.

TURP

*** İbn-i Sîrîn: Siyah turp, üzüntü ve sıkıntıya…

Siyah turp yemek; borçlanacağınıza ve bu yüzden sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Turp görmek, özellikle de yemek, üzüntü ve sıkıntıya…

Turp yemek; yediğiniz miktar kadar üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza…

Birinin size turp verdiğini görmek; turpu veren kişi tarafından bir sıkıntı yaşayacağınıza…

Başkasına turp vermek veya turpu yemeyip evden dışarı atmak; bu sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Siyah turp; az miktarda mala…

Siyah turp yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

TURUNÇ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada turunç görmenin dört tabiri vardır:

1-İyi kadın

2-İffetli cariye

3-Zengin arkadaş

4-Salih evlat.

Başka bir rivayette de İmam (AS) şöyle buyurmaktadır: Rüyada turunç görmenin dört tabiri vardır:

1-Dost

2-İhtilaf, tartışma

3-Evlat

4-Menfaat.

*** Hz. Danyal (AS): Turunç, hoş kokulu cennet meyvelerindendir. Hiç kuşkusuz, bu meyveyi rüyada görmek iyiye işarettir.

Bir veya birkaç turunç görmek; çocuğa…

Çok sayıda turunç görmek; helal kazanca işarettir. Tabir bakımından yeşil turunç görmek, sarı turunç görmekten daha iyidir.

*** İbn-i Sîrîn: Bir ila üç turunca sahip olduğunuzu görmek; evlada, daha fazlasına sahip olduğunuzu görmek ise mal ve nimete işarettir.

*** Kirmânî: Turunç; zengin, yakışıklı, cana yakın ve herkes tarafından sevilen kişiye…

Turuncunuz olduğunu veya birinin size turunç verdiğini görmek; yukarıda belirtilen vasıflara sahip biriyle arkadaş olacağınıza…

Yanı başınızda turunç olduğunu görmek; güzel bir çocuğunuz olacağına…

Turunç yemek; kendi malınızdan veya büyük bir şahsın malından nasipleneceğinize…

Bir şeyle turuncu sardığınızı ve gizlediğinizi görmek; çocuğunuzun öleceğine…

Çok sayıda turuncunuz olduğunu ve bunları başkasına bağışladığınızı görmek; birine iyilik edeceğinize...

Çuvallar dolusu turuncunuz olduğunu görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize…

Eteğinizde turunç olduğunu ve yere döküldüğünü görmek; çocuk sahibi olacağınıza işarettir.

TUTKAL

*** İbn-i Sîrîn: Tutkalınız olduğunu görmek; gördüğünüz tutkal kadar eşinizle sorun yaşayacağınıza…

Tutkalla bir şey yapıştırdığınızı görmek; sağlam işler yapacağınıza işarettir.

TUTYA

*** İmam Câfer-i Sâdık: Kötü kokuları gidermek için koltukaltınıza tutya sürdüğünüzü görmek; övgüye değer bir iş yapacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Tutya, mala işarettir.

*** Câbir Mağribî: Birinden tutya aldığınızı görmek; aldığınız tutya miktarınca elinize mal geçeceğine işarettir.

TUVALET

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada tuvalet görmenin beş tabiri vardır:

1-Haram mal

2-Dünya hayatı

3-Hazine

4-Haram bir işe başlamak

5-Kadın hizmetçi ve haram yiyen kadın.

*** Allame Meclisî: Tuvalete düştüğünüzü görmek; haram rızk elde edeceğinize…

Tuvalete girdiğinizi görmek; ecelinizin yakın olduğuna ve çirkin bir amelden tövbe edeceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Tuvalet yapmak; dünya malına düşkünlük ve varyemezlik demektir. Bazı tabircilere göre tuvalet yapmak; haram yiyen ve büyüyle uğraşan inançsız bir kadına yorulur.

Tuvalette büyük veya küçük aptes yapmak; dünya malına gark olacağınıza…

Kendi evinizin tuvalet kuyusuna düşmek; şiddetli bir belaya uğrayacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Tuvalet görmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza…

Tuvalette insan pisliği olduğunu görmek; iyiye…

Gösterişsiz bir tuvalet görmek; kötü arkadaşlardan uzak durmanız gerektiğine…

Alafranga tuvalet görmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza işarettir.

TUZ

*** Müellif: Tuz; para veya husumet demektir.

Tuz görmek; nakit para elde edeceğinize…

Tuz yemek; zahit olacağınıza işarettir.

TUZAK, KAPAN

*** Allame Meclisî: Yatağınızda tuzak olduğunu görmek; bir hileyle karşılaşacağınıza…

Tuzağa düştüğünüzü görmek; işinizin kapanacağına işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Tuzak, hile demektir.

Ayağınızın kapana takıldığını görmek; bir hileye maruz kalacağınıza…

Ayağınızın kapandan kurtulduğunu görmek; hileden kurtulacağınıza işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Tuzak, uyarı anlamına gelir.

Tuzağa düşmek; sevginize layık olmayan birine gönül vereceğinize...

Birini tuzağa düşürmek; uzun zamandır beklediğiniz bir şeyi elde edeceğinize işarettir.

TÜCCAR

*** Çağdaş Ulema: Tüccar görmek; bir ticaret yapacağınıza ve bu ticaretten oldukça kazanç sağlayacağınıza…

Tüccar olduğunuzu görmek; kimseye bağımlı olmamak için çaba sarf edeceğinize…

Bir tüccardan mektup almak; borçlarınız konusunda sıkıştırılacağınıza ve onları ödemek zorunda kalacağınıza…

Çok sayıda tüccarla aynı yerde oturduğunuzu görmek; önemli bir konferansa katılacağınıza işarettir.

TÜFEK, MAKİNELİ TÜFEK

*** Çağdaş Ulema: Tüfek görmek; gönlünüzü aşırı derecede birine kaptıracağınıza…

Tüfek taşımak; birinin peşine düşeceğinize…

Tüfekle ateş etmek; endişe verici kötü bir olayla karşılaşacağınıza…

Makineli tüfek görmek veya sesini işitmek; bir dostunuzun vicdan azabı yaşayacağına…

Makineli tüfekle ateş etmek; bir sıkıntıdan veya vicdan azabından kurtulmak istediğinize işarettir.

TÜKÜRMEK

*** İbn-i Sîrîn: Tükürmek; konuşmak demektir.

Tükürdüğünüzü görmek; söylenmesi günah olan bir söz söyleyeceğinize…

Bir mescide tükürdüğünüzü görmek; din hakkında konuşacağınıza…

Duvara tükürdüğünüzü görmek; Allah rızası için mal harcayacağınıza veya ahdinizi bozacağınıza veyahut da yalan yere yemin edeceğinize…

Yere tükürdüğünüzü görmek; arazi veya eşya satın alacağınıza işarettir.

*** Kirmânî: Tükürük, çeşitlerine göre şöyle tabir edilir:

Sıcak tükürük; ömrün uzunluğuna…

Soğuk tükürük; ölüme…

Siyah tükürük; üzüntü ve sıkıntıya…

Sarı tükürük; hastalığa…

Kanlı tükürük; batıl ilimler öğrenmeye veya yalan konuşmaya…

Ağzınızdaki tükürüğün kuruduğunu görmek; fakirliğe işarettir.

*** Câbir Mağribî: Birinin size tükürdüğünü görmek; aileniz hakkında iğneleyici sözler işiteceğinize…

Tükürüğünüzün kanla karışık olduğunu görmek; haram mal yiyeceğinize ve çok yemin edeceğinize işarettir.

TÜTSÜ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada tütsü görmenin üç tabiri vardır:

1-Kazanç ve geçim

2-Hayır ve menfaat

3-Övgü ve iyilik.

Tütsü yakmanın ise üç tabiri vardır:

1-Çok sayıda mal

2-Geçim

3-İyi şöhret.

*** İbn-i Sîrîn: Tütsü yakmak, büyük bir şahıstan mal elde etmek demektir. Çıkan kokusu da övgüye işarettir. Tütsü ne kadar hoş kokulu olursa, göreceğiniz övgü de bir o kadar artacaktır. Ancak tütsünün kokusu size hoş gelmezse, bunun aksine tabir edilir.

Hoş kokulu bir bitkiyle tütsü yakmak; yaktığınız miktar kadar birinden mal elde edeceğinize…

Altınızda hoş kokulu bir tütsü yakıldığını görmek; gelir elde edeceğiniz bir meslek öğreneceğinize ve kazancınızı insanlarla paylaşıp onların beğenisini ve övgüsünü elde edeceğinize işarettir.

*** Câbir Mağribî: Tütsü yakmak; yaktığınız tütsünün hoş kokusu miktarınca hayır elde edeceğinize işarettir. Hoş kokulu olmadığı takdirde aksine tabir edilir.

*** Çağdaş Ulema: Tütsü görmek; çevrenizde dalkavuk insanlar olduğuna veya olacağına işarettir.

 

 

 

[1][203]-Kasas, 29.

[2][204]-Bir tür elbise.

[3][205]-Müshil yapımında kullanılan bir bitkidir.

[4][206]-Bakara, 57.Kapat