Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

Z Harfi Genel 2

 

 

 

ZAHİT OLMAK

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zahit olduğunuzu görmenin dört tabiri vardır:

1-Dünyadan yüz çevirmek

2-İnziva

3-Daima ibadetle meşgul olmak

4-Kimseye tamah etmemek.

*** İbn-i Sîrîn: Zahit olduğunuzu ve bir tekkede zahitlerle birlikte oturduğunuzu görmek; dünyevî işleri terk edip ahiret işlerine yöneleceğinize…

Aynı yerden ayrılıp dışarı çıktığınızı görmek; dünyevî şeylere düşkün olacağınıza işarettir.

ZAMBAK (Bot.)

*** İbn-i Sîrîn: Mevsiminde zambak görmek; elinize bir şey geçeceğine veya bir çocuğunuzun olacağına…

Zambağı dalından koparılmış olarak görmek; üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…

Dalından zambak koparıp kocanıza verdiğinizi görmek; kocanızın sizi boşayacağına veya hizmetinizde çalışan bir hizmetçi varsa, işinden ayrılacağına işarettir.

*** Kirmânî: Birinin size bir demet zambak verdiğini görmek; zambağı veren kimseyle aranızda bir tartışma çıkacağına işarettir.

ZAYIFLIK, ZAAF

*** İbn-i Sîrîn: Başınızda zayıflık hissetmek; saygınlığınızın azalacağına…

Gözünüzde zayıflık hissetmek; kızınızın veya eşinizin vefat edeceğine…

Burnunuzda zayıflık hissetmek; saygınlığınızın azalacağına…

Ağzınızda zayıflık hissetmek; rızkınızın azalacağına…

Boynunuzda zayıflık hissetmek; boynunuzda sahiplerine teslim etmeniz gereken emanetler olduğuna…

Omzunuzda zayıflık hissetmek; eşinizin rencide olacağına veya oğlunuzun ya da kardeşinizin işlerinin kötüye gideceğine…

Bileğinizde zayıflık hissetmek; kızınızın durumunun kötüye gideceğine…

Göğsünüzde zayıflık hissetmek; cömert olmayacağınıza…

Karnınızda zayıflık hissetmek; basiretinizin zayıflayacağına…

Baldırınızda zayıflık hissetmek; halk arasında öncü biri olarak tanınan bir akrabanızın durumunun kötüye gideceğine…

Bütün vücudunuzda zayıflık hissetmek; fakirlik ve üzüntüye işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Zayıf kadın görmek; aşk hayatınızdaki başarıya…

Zayıf erkek görmek; eski arzularınız konusunda hoş olmayan bir durumla karşılaşacağınıza…

Zayıf olmak veya zayıflamak; arzu ettiğiniz hedefe ulaşacağınıza...

Aşırı derecede zayıf olduğunuzu görmek; hedeflediğiniz durumdan daha da öteye geçeceğinize, ancak zarar göreceğinize…

Kendinizi zayıflarken görmek; olumsuz bir durumla karşılaşacağınıza…

Başkalarını zayıflarken görmek; yakın gelecekte büyük bir servet elde edeceğinize işarettir.

ZEBERCET, YEŞİMTAŞI

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zebercet görmenin üç tabiri vardır:

1-Mutluluk

2-Menfaat

3-Mal.

*** İbn-i Sîrîn: Zebercet görmek; hayra…

Zebercetten yapılmış bir yüzüğünüz olduğunu görmek; evleneceğinize…

Bol miktarda zebercede sahip olduğunuzu görmek; kadınlardan yana mal elde edeceğinize…

Zebercedinizin kaybolduğunu görmek; malınızın azalacağına işarettir.

ZEBUR

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada (ezberden) Zebur okuduğunuzu görmek; Allah'a yöneleceğinize ve hayır işler yapacağınıza…

Zebur'u üzerinden okuduğunuzu görmek; zahit ve dindar biri olacağınıza ve hayır işler yapacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Zebur yazdığınızı görmek; menfaat elde edeceğiniz bir işle meşgul olacağınıza…

Zebur okumak; kendinize güzel bir iş bulacağınıza işarettir.

ZEHİR

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zehir görmenin beş tabiri vardır:

1-Haram mal

2-İşlerin kötüye gitmesi

3-Üzüntü ve sıkıntı

4-Öfkeyi yatıştırmak

5-Zahmetle elde edilen mal.

*** Allame Meclisî: Zehir içmek; haram rızk elde edeceğinize işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Zehir; haram mala, savaşa ve haksız yere adam öldürmeye…

Zehir içtiğinizi görmek; içtiğiniz zehir miktarınca haram mal yiyeceğinize veya haksız yere kan dökeceğinize…

Zehir içtikten sonra vücudunuzda ödem oluştuğunu görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Bedeninize zehir bulaştığını görmek; bir iş konusunda aşırı hırs göstereceğinize veya bazı tabircilere göre size bir söz isnat edeceklerine ve o sözden dolayı bir işi yapmak zorunda bırakılacağınıza…

Vücudunuzun zehirden etkilendiğini görmek; gördüğünüz zarar miktarınca zahmetle mal elde edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Zehir içmek; her an bir tehlikeyle karşılaşabileceğinize…

Birine zehir verdiğinizi görmek; bedbahtlığa işarettir.

ZEKÂT

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zekât vermenin altı tabiri vardır:

1-Müjde

2-Hayır ve bereket

3-Aydınlık

4-Hacetlerinizin reva olması

5-Üzüntüden kurtulmak

6-Malda artış.

*** İbn-i Sîrîn: Zekât vermek; malınızın artacağına…

Fitre zekâtı vermek; borçluysanız borcunuzu ödeyeceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, düşmanınız varsa ona galip geleceğinize, genişliğe çıkacağınıza ve namaz kılıp Allah'ı tespih edeceğinize işarettir. "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar, namazlarında huşu içindedirler."[1][217]

*** Kirmânî: Zekât vermek; malınızın güvende olduğuna ve bu yolda belaların uzaklaştırıldığına işarettir. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: "Mallarınızı zekât vererek koruyunuz."

*** Câbir Mağribî: Zekât vermek; malınızın çoğalacağına işarettir.

ZENCEFİL (Bot.)

*** İbn-i Sîrîn: Zencefil görmek veya yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Bazı tabircilere göre ise husumet veya tartışma demektir.

ZENGİNLİK

*** Çağdaş Ulema: Zengin olmak; büyük miktarda para kaybedeceğinize işarettir.

ZERDALİ

*** İmam Câfer-i Sâdık: Zerdali mevsiminde zerdali görmek; hastalığa…

Mevsimi dışında zerdali görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Tatlı zerdali yemek; menfaate işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Zerdali mevsiminde tatlı zerdali yediğinizi görmek; yediğiniz zerdali miktarınca elinize para geçeceğine…

Ekşi zerdali yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

*** Kirmânî: Zerdali çekirdeğinin tadına baktığınızı görmek; acıysa üzüntüye, tatlıysa asaletsiz bir kişiden menfaat elde edeceğinize işarettir.

ZERDÜŞT, MECUSİ

*** İbn-i Sîrîn: Rüyada Zerdüşt olduğunuzu görmek; dünyaya düşkün olacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Mecusilikten dönüp tekrar Müslüman olduğunuzu görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edip tekrar hayır işlerle meşgul olacağınıza işarettir.

ZEYTİN

*** Müellif: İri ve siyah zeytin görmek veya yemek üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

*** Câbir Mağribî: Ekmekle birlikte zeytin yemek; zahmetle elde edilecek az miktarda hayra işarettir.

ZIRH

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zırh görmenin altı tabiri vardır:

1-Büyüklük

2-Güvence, sığınak

3-Kuvvet

4-Mal

5-Geçim

6-Dünya ve ahiret hayatında esenlik.

Zırh yapıp satan kimse; insanlara edep öğreten kimseye işarettir.

*** İbn-i Sîrîn: Zırh giymek, zırhın temizlik ve şeffaflığına göre desteğe…

Bir zırhınız olduğunu görmek; ailenizle birlikte düşmanların şerrinden güvende olduğunuza…

Üzerinizde zırh olduğunu görmek; sağlam bir yapıya sahip olduğunuza ve düşmanların sizi alt edemeyeceğine…

Zırhla beraber savaş silahı kuşandığınızı görmek; münafıkların ve insanların şerrinden güvende kalacağınıza…

Zırh kuşandığınızı görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…

Bir atın veya zırhın üzerinde oturduğunuzu görmek; işinizin sağlamlaşacağına ve düşmana galip geleceğinize…

Zırhınızın zayi olduğunu görmek; düşmana yenik düşeceğinize…

Birinin size zırh verdiğini ve onu alıp kuşandığınızı görmek; zırhı veren kişinin size düşman kesileceğine ve düşmanınıza yardım edeceğine işarettir.

*** Kirmânî: Kendinize ait bir zırh görmek; yakınlarınızın ve düşmanlarınızın şerrinden güvende olacağınıza…

Zırhla beraber silahınızın da olduğunu görmek; insanların şerrinden ve dostlarınızın hilesinden güvende kalacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Zırh kuşanarak ordunun arasında at koşturduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve işinizin yoluna gireceğine...

Zırhınızın atın üzerinden düştüğünü ve zayi olduğunu görmek; bir namertlik sonucu düşmanlara yenik düşeceğinize işarettir.

ZIRNIK

*** İbn-i Sîrîn: Zırnık görmek; sıkıntı ve hastalığa…

Zırnık yemek; hastalanacağınıza…

Zırnık aldığınızı, sattığınızı veya aldığınız zırnıkların kaybolduğunu görmek; hastalık ve sıkıntıdan güvende kalacağınıza işarettir.

*** Câbir Mağribî: Zırnık madeni bulmak veya evinize çuvallar dolusu zırnık taşıdığınızı görmek; çok fazla gelir elde edeceğinize, ancak bu gelirleri hastalık için harcayacağınıza…

Herhangi bir yerden sarı zırnık topladığınızı görmek; yolculukta hastalığa yakalanacağınıza işarettir.

ZİFT

*** İbn-i Sîrîn: Zift; rızka…

Ziftiniz olduğunu görmek; sahip olduğunuz zift miktarınca mal bulacağınıza…

Zift yediğinizi görmek; yediğiniz zift miktarınca haram mal elde edeceğinize işarettir.

ZİL

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zil görmenin dört tabiri vardır:

1-Kötü haber

2-Boş ve gereksiz söz

3-Dünya malı

4-Üzüntü ve sıkıntı.

*** Müellif: Zil çalmak; kötü bir söz işiteceğinize…

Zille birlikte çeşitli müzik aletleri çalmak; musibete uğrayacağınıza…

Zilin kırıldığını görmek; yalan konuşmalarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işarettir.

*** Çağdaş Ulema: Zil sesi duymak; servete…

Zil görmek; bir işe kalkışacağınıza, ama başarılı olamayacağınıza...

Zil çalmak; farkında olmadan bir kişiyi sevindireceğinize işarettir.

ZİNCİR

*** Allame Meclisî: Rüyada zincir ve pranga görmek; küfre işarettir. "Biz, onların boyunlarına zincir geçirdik. O zincirler çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır."[2][218]

*** İbn-i Sîrîn: Zincir, günah ve isyana…

Boynunuza zincir vurulduğunu görmek; kâfir olarak öleceğinize…

(Üzerinizdeki) zinciri koparıp attığınızı görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Elinize zincir bağlandığını görmek; cimri ve eli sıkı biri olduğunuza işarettir. "Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilakis, Allah’ın eli açıktır, dilediği gibi verir."[3][219]

*** Câbir Mağribî: Boynunuza zincir bağlandığını görmek; birilerine haksızlık ettiğinize ve üzerinizde kul hakkı olduğuna…

Kollarınıza zincir bağlandığını görmek; başkalarının mallarına el uzatacağınıza ve haram yemekten sakınmayacağınıza…

Ayaklarınıza zincir bağlandığını görmek; başkalarının evinde bozgunculuk yapacağınıza veya günah işleyeceğinize işarettir.

ZİYARETÇİ

*** Çağdaş Ulema: Rüyada ziyaretçi, herhangi bir konuda uyarı anlamına gelir.

Ziyaretçi görmek; dünyaya fazla bel bağladığınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…

Kendinizi ziyaretçi olarak görmek; kendi isteğinizle veya zorla yalnızlığa itileceğinize işarettir.

ZULÜM

*** İbn-i Sîrîn: Size zulmedildiğini görmek; zulmeden kişiye karşı zafer elde edeceğinize…

Başkasına zulmettiğinizi görmek; zulüm gören kimsenin zafer elde edeceğine işarettir.

*** Câbir Mağribî: Zulüm görmediğiniz halde mazlum düştüğünüzü görmek; zalim biri olacağınıza işarettir.

ZÜMRÜT

*** İmam Câfer-i Sâdık: Rüyada zümrüt görmenin beş tabiri vardır:

1-Evlat

2-Kardeş

3-Helal mal

4-Güzel kadın

5-Güzel söz.

Zümrüt ne kadar güzel olursa, yukarıda açıklanan şeyler de bir o kadar güzel olur.

*** İbn-i Sîrîn: Zümrüt; evlada veya kardeşe veyahut da helal mal elde edeceğinize…

Zümrüde sahip olmak; evladınızın veya kardeşinizin vefat edeceğine veya sizden uzaklaşacaklarına veyahut da malınızı kaybedeceğinize işarettir.

*** Kirmânî: Zümrüt; dinî inanca yorulur. Zümrütte görülen her türlü eksiklik veya fazlalık dinî inançtaki eksiklik veya fazlalığa işarettir.

*** Câbir Mağribî: Zümrüt; kadına işarettir. Kimi tabircilere göre ise güzel söz demektir.

 

 

[1][217]-Müminun, 1 ve 2.

[2][218]-Yasin, 8.

[3][219]-Maide, 64.Kapat